Začne sa proces schvaľovania ďalšieho prepojenia mesta so sídliskom Sekčov

17. 05. 2003

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - V týchto dňoch dostal stavebný úrad Mestského úradu v Prešove požiadavku od Investorského útvaru Slovenskej správy ciest (IÚ SSC) Košice žiadosť o vydanie územného rozhodnutia. Pôjde o prepojenie spojnice medzi Sekčovom a centrom mesta cez Kuzmányho a Východnú ulicu smerom na Bardejovský most.

Tak trochu nás táto požiadavka prekvapila, keďže sme predpokladali, že proces legislatívnej prípravy už prebehol. Mimochodom, lokalita si vyžiada aj majetkovoprávne vysporiadanie s vlastníkmi rodinných domov a pozemkov, jedným firemným objektom, ale aj s časťou objektu bývalej vojenskej nemocnice, ktorá medzičasom zmenila majiteľa.

"Začneme verejnou vyhláškou, urobíme územné konanie a pokiaľ bude vydané rozhodnutie právoplatné, teda bez pripomienok, bude to pre investora impulz, aby začal majetkovoprávne vysporiadanie. Ak nedôjde k dohode, bude sa to riešiť vyvlastnením, nakoľko ide o verejnoprospešnú stavbu," reagoval na naše otázky v súvislosti s postupnosťou a termínom vydania rozhodnutia vedúci stavebného úradu Marián Harčarík.

Z časového hľadiska pôjde zrejme o dva mesiace

Zaujímalo nás, či požiadavka IÚ SSC súvisí priamo s projektom spojnice Prešov - Sekčov, prípadne či sa už v minulosti neurobili prvé kroky na vysporiadanie s vlastníkmi. "Prepojenie na Kuzmányho ulicu nebolo súčasťou projektu komunikácie K4, ide o osobitnú stavbu. Čo sa týka vysporiadania, pokiaľ viem, už boli akési predbežné rokovania, ale neuzavreli sa."

Dokončenie spojnice medzi centrom mesta Prešov a sídliskom Sekčov by malo byť ukončené koncom leta. Už niekoľko mesiacov rezonujú vo verejnosti kritické ohlasy na pomalé tempo záverečných prác. Najmä vodiči sa doslova nevedia dočkať, kedy sa dopravná situácia zlepší. Pravidelné zápchy a kolízie medzi vozidlami Pod Táborom stupňujú nervozitu, keďže nová cesta sľubuje podstatnú zmenu. Zatiaľ ju však využívajú len chodci, cyklisti, prípadne korčuliari a aj to v niektorých vodičoch vyvoláva nesúhlas. Mimochodom, tlak verejnosti začiatkom roku inicioval návrh, aby bola spojnica daná do predčasného užívania aj bez dopravného značenia a svetelnej signalizácie, či dokončenia technológie. Návrh odborníci v doprave odmietli.

Faktom je, že rezortné ministerstvo vyčlenilo na tento rok zdroje vo výške 15 miliónov korún. Z nich by sa malo dokončiť dopravné značenie, svetelná signalizácia a časť potrebnej technológie. Podľa investora, teda IÚ SSC však na dokončenie reálne chýba 40 miliónov korún. V každom prípade, práce sa nezastavili. Pripomíname, že s výstavbou sa začalo už v decembri roku 2000. V nasledujúcom roku sa na nej preinvestovalo 46 miliónov korún. Vlani bol síce plán len na 12, ale reálne prestavali 90 miliónov korún.

Podrobne monitorujeme:

Prešov, Kuzmányho ulica

Prešov, Nábrežná komunikácia

Prešov

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...