Záhradkári sú už bez výhod, musia platiť vlastníkom trhové ceny

Záhradkári by už mali vlastníkom platiť trhové ceny nielen vtedy, ak by sa záhradky prevádzali do ich vlastníctva, ale aj za ich prenajímanie. Vláda totiž minulú stredu schválila novelu zákona, podľa ktorej však aj tí vlastníci pozemkov, o právach ktorých už pozemkové úrady rozhodli, teda ak sa už v záhradkovej osade schválil projekt pozemkových úprav, budú môcť od budúceho roka požiadať o finančnú náhradu.

Novela zákona o užívaní pozemkov v záhradkárskych osadách ruší výhody, ktoré mali záhradkári doteraz.

"Keď zákon nadobudne účinnosť, dotknutí vlastníci sa budú môcť obrátiť na obvodné pozemkové úrady," informuje Peter Bubla z tlačového a informačného odboru ministerstva spravodlivosti. "Tie budú povinné vyplatiť im rozdiel finančnej náhrady z prostriedkov Slovenského pozemkového fondu. Vlastník tak bude mať nárok na rozdiel medzi cenou, ktorú dostal podľa doterajšej právnej úpravy a cenou pozemkov v tom čase v konkrétnej lokalite."

Slovenský pozemkový fond by podľa jeho hovorcu Ľudovíta Kavjaka nemal mať problém s vyplácaním finančných náhrad. "Podobne ako je to pri platení finančných náhrad reštituentom, ani s vyplácaním náhrad pôvodným majiteľom pozemkov v záhradkových osadách nebude problém." Pripomína, že zákon aj naďalej dáva možnosť majiteľom uchádzať sa aj o náhradné pozemky. "Reštituent môže dostať náhradné pozemky v katastri, kde sú jeho pôvodné pozemky. Ak nie sú v danom katastri, môže ich dostať v susednom a ak ani tam nie sú, tak mu môže fond prideliť pozemky aj v rámci okresu, poprípade v rámci príslušného regionálneho odboru pozemkového fondu, ktorý môže mať v správe aj dva–tri okresy.

Od decembra sa to mení, keďže parlament minulý týždeň schválil novelu zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde. Buď dostane vlastník pozemky len v tom katastri, kde mal pôvodné alebo, ak nie, tak druhá možnosť bude len finančná náhrada. V takom prípade bude musieť pozemkový fond nájsť vhodné pozemky priamo v katastri. "Finančné náhrady sa plnia jednoduchšie, keďže sa vydáva len platobný príkaz, ktorým sa prevedie príslušná finančná hodnota oprávnenej osobe," vraví Kavjak. "Pri náhradách budeme musieť žiadať katastre o identifikácie pozemkov, posielať na správy katastra a obvodné pozemkové úrady žiadosti. Fond nemusí mať dostatok pozemkov, aby sa uspokojili nároky všetkých. Ten istý problém je aj pri reštitúciách," vraví Kavjak.

Novela zákona vzkriesila tri roky starý rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Ten znel v prospech Urbárskej obce Trenčianske Biskupice. Po tom, čo neuspela pred našimi súdmi, a ani pred Ústavným súdom, obrátila sa na medzinárodný súd pre ľudské práva. Ohradila sa voči cene, za ktorú sa previedli jej pozemky na záhradkárov. Vtedy sa v lokalite pohybovala okolo 600 korún (19,90 eura) za meter štvorcový a urbári ju museli previesť do vlastníctva záhradkárov za 9 korún (necelých 30 centov), čo je úradná cena. Štát spor vyšiel draho, až na zhruba na 220–tisíc eur. A na súde sú ešte ďalšie podobné kauzy.

"Dalo sa tomu jednoducho predísť," vraví advokát Ján Drgonec, ktorý na medzinárodnom súde urbársku obec zastupoval. "Ústavný súd SR v konaní o súlade spomínaného zákona s ústavou a Dohovorom mal priznať význam rozhodnutiam Európskeho súdu pre ľudské práva o primeranosti náhrady za odňatý majetok a na ich základe zrušiť ustanovenia o náhrade dané našim zákonom." Aj pozemkové úrady majú podľa advokáta rešpektovať judikáty súdu a to bez ohľadu na to, v akej podobe sa novela schváli.

Špeciálny zákon spred trinástich rokov dal záhradkárom možnosť získať do vlastníctva pozemok od ich pôvodných vlastníkov za výhodnejších podmienok. Napriek tomu dodnes ostala majetkovo nevysporiadaná asi polovica starých záhradkových osád, týka sa to len tých, ktoré vznikli do 24. júna 1991. Záhradkári za to vinia pozemkové úrady, tie zase upozorňujú, že proces je zdĺhavý aj preto, lebo prechod vlastníckeho práva k pôde v týchto záhradkárskych lokalitách je rozdelený na niekoľko etáp, aby sa maximálne chránili aj práva vlastníkov.

Čo treba ešte vedieť o užívaní pozemkov v záhradkárskych osadách

  • o nárokoch vlastníkov a záhradkárov rozhodujú v prvom stupni obvodné pozemkové úrady
  • návrh na začatie konania je oslobodený od správnych poplatkov
  • vlastníci majú náklady iba na poštovné, ak písomne komunikujú s užívateľom záhradkárom, alebo na cestovné, ak si chcú osobne naštudovať spis a chcú doň nahliadnuť, prípadne ak komunikujú so Slovenským pozemkovým fondom, ak ide o pridelenie náhradného pozemku
  • užívatelia záhradiek majú náklady okrem toho aj na geometrické plány záhradkárskej osady
  • obidve strany majú prípadne neskôr náklady na právnikov a súdne trovy

Zdroj: KPÚ Nitra

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.