Zákaz podľa „odhadu" je nezákonný

Kto si porovná prílohu, ktorú polícia vypracovala pred zákrokmi proti protestujúcim dopravcom, s konkrétnym postupom policajtov proti kamionistom, tak zistí, že ľudia zodpovední za prácu zboru sa až príliš zaoberajú tým, čím môžu občania porušiť zákon, a úplne zanedbávajú to, čo nesmie robiť polícia, ak má zákon dodržať.

Policajti zadržali na parkovisku pri Triblavine skupinu kamionistov, k čomu hovorca Korch povedal: „Neriešime štrajk ako taký, ale porušovanie pravidiel cestnej premávky." A dodal, že „policajt je oprávnený zakázať vodičovi ďalšiu jazdu na nevyhnutne potrebný čas... ak si to vyžaduje bezpečnostná situácia alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky". Keby polícia naozaj neriešila „štrajk ako taký", postupovala by aj proti kamionistom ako proti ostatným účastníkom premávky. Lenže na parkovisku neskončili tisíce vodičov, ktorí smerovali do Bratislavy, ale iba skupina dopravcov, o ktorých sa polícia domnievala, že tam idú „štrajkovať".

Otázka znie, na akom právnom základe im zakázali jazdu, keď bezpečnostná situácia pred Bratislavou ani bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky pri Triblavine si takýto zákaz nevyžadovali, lebo ostatní vodiči mohli pokračovať v jazde. Krajský policajný hovorca Peczár obhajoval postup polície slovami, že „týmto konaním sme predišli možnému dopravnému kolapsu v hlavnom meste". Ak je tak, potom postup polície nevyplýval z reálnej situácie v cestnej premávke pred Bratislavou, ale iba z policajného „odhadu" jej budúceho vývoja.

Zákaz ďalšej jazdy je zákonný vtedy, keď si to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, a nie vtedy, keď si to vyžadujú nadriadené orgány, lebo sa od nich žiada, aby niečomu „predišli".

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.