Zákon má obmedziť práva ľudí

V snahe postaviť čo najrýchlejšie diaľnice, vláda riskuje porušenie ústavy. Navrhuje opatrenia, ktoré narušujú právo na súdnu ochranu a vláde dávajú právomoci, ktoré by mali mať stavebné úrady.

V snahe postaviť čo najrýchlejšie diaľnice, vláda riskuje porušenie ústavy. Navrhuje opatrenia, ktoré narušujú právo na súdnu ochranu a vláde dávajú právomoci, ktoré by mali mať stavebné úrady.

BRATISLAVA - Vláda sa na včerajšom rokovaní mala zaoberať zákonom z dielne ministra výstavby Mariana Janušeka o strategických stavbách. Ideou zákona je urýchlenie vyvlastnenia pozemkov, najmä pod diaľnicami a rýchlostnými cestami. Premiér Robert Fico si od neho sľubuje splnenie svojej vízie spojiť Bratislavu s Košicami už v roku 2010.

O zákone vláda nakoniec prerušila rokovanie, pretože obdobnú normu pripravuje aj ministerstvo dopravy, hoci mu nedávno parlament schválil zákon o urýchlení výstavby diaľnic.

Vláda rozhodne, čo je strategické

Podľa Janušekovho návrhu zákona bude môcť vláda rozhodnúť o tom, ktorá stavba je podľa jej názoru strategická a vo verejnom záujme. V spornom paragrafe je iba povedané, čo je strategickou stavbou. „Podmienky na jej vyvlastnenie musia byť aj v takomto prípade splnené,“ povedal právnik Radovan Procházka.

To znamená, že ak sa má pre verejný záujem vyvlastniť nehnuteľnosť, musí byť v osobitnom konaní pred príslušným stavebným úradom preukázané, že všetky ústavné podmienky boli splnené. Vrátane podmienky verejného záujmu.

„Vláda získa právomoc rozhodnúť o vyvlastnení majetku kohokoľvek len na základe uváženia členov vlády, a to aj bez akýchkoľvek kritérií,“ povedal Richard D r u t a r o v s k ý z občianskej iniciatívy Za spravodlivé vyvlastňovanie. Rozhodnutie vlády je pritom nepreskúmateľné a jeho dôsledky nie sú žiadnym legitímnym spôsobom zvrátiteľné. Podľa D r u t a r o v s k é h o sa nedá vylúčiť, že vláda prizná štatút strategickej stavby pre akúkoľvek investíciu.

Nová právomoc vlády „je v rozpore s ústavnými princípmi, pretože verejný záujem, nutná miera a intenzita zásahu do vlastníckeho práva sa musí preukazovať v každom konkrétnom prípade,“ povedal D r u t a r o v s k ý.

Odvolanie je nepodstatné

Minister Janušek v zákone navrhuje, že ak sa vlastník vyvlastneného pozemku odvolá proti rozhodnutiu stavebného úradu, lebo nebude spokojný s výškou náhrady, tak sa na to prihliadať nebude. Stavebný úrad bude môcť vydať stavebné povolenie a investor začne na spornom pozemku stavať. Bývalý vlastník sa bude môcť domáhať svojich práv na súde.

„Navrhovaná úprava vážnym spôsobom zasahuje do práva vlastníka na právnu ochranu,“ povedal D r u t a r o v s k ý. Podľa neho je účelom odvolania ochrana práv vlastníka pozemku pred nesprávnym postupom štát­nych úradov. Odvolanie vytvára priestor na nápravu prípadných pochybení.

„Takýto návrh zbavuje vlastníkov kľúčových procesných garancií,“ potvrdil Procházka. A to je v rozpore s ústavnými pravidlami.

Ani súd nepomôže

Dnes platí, že ak vlastník nesúhlasí s vyvlastnením, napadne rozhodnutie stavebného úradu na súde. Súd môže predbežným opatrením celý proces pozastaviť až do vynesenia rozsudku. Novela však počíta s tým, že súd stratí právomoc pozastaviť vykonateľnosť rozhodnutia o vyvlastnení.

„Takýto návrh sa dostáva pod úroveň súladu s ústavnou úpravou nielen vlastníckeho práva, ale aj práva na súdnu ochranu,“ povedal Procházka.

„Nový vlastník tak získa vlastnícke právo autoritatívnym rozhodnutím orgánu verejnej moci, ktorý však nemusel vôbec postupovať alebo rozhodovať zákonne,“ povedal D r u t a r o v s k ý.

Zákon pritom neodpovedá na otázku, čo sa stane, ak súd o nejaký čas vynesie rozsudok o nezákonnosti vyvlastnenia. Stavba, ktorú vláda svojím rozhodnutím označila za strategickú, bude pritom stáť na cudzom pozemku.

Podrobne monitorujeme:

Diaľnice a rýchlostné cesty na Slovensku, výstavba a prevádzka

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...