Zástupca švajčiarskej spoločnosti podal sťažnosť za obvinenie za Branisko

V prípade potreby je Godan pripravený požiadať o nezávislý ekonomicko-účtovný posudok.

17. 04. 2008

Bratislava - Ján Godan, ktorý zastupoval švajčiarsku spoločnosť Erga Suisse GmbH, považuje svoje obvinenie v prípade výstavby Diaľnice D1 Behárovce-Branisko za nezákonné a protiústavné, preto voči nemu podal sťažnosť.

Tvrdí, že ide o nepochopenie spôsobu fakturácie a uhrádzania tovarov i prác zo strany vyšetrovateľa a žiadna fiktívna fakturácia sa neudiala. Nikdy vraj nepoužil finančné prostriedky z projektu Branisko na svoje súkromné aktivity ako je popisované v uznesení, v danom období mal totiž aj iné obchodné aktivity.

"Výška fakturácie bola limitovaná pôvodnou cenovou ponukou ZPA Křižík a.s. Keď sa pôvodné nevhodné technické riešenie nahrádzalo riešením novým, až do schválenia cien nového riešenia bol technologický celok fakturovaný len do výšky pôvodne zazmluvnenej ceny. Následne, keď boli odsúhlasené ceny nového riešenia, bol vo faktúrach urobený odpočet ceny pôvodného riešenia a bola pripočítaná cena nového riešenia," vysvetľuje vo svojom stanovisku Godan. Podľa neho má všetky doklady o takto fakturovaných prácach a následných zápočtoch k dispozícii aj vyšetrovateľ, preto postup štátnych orgánov nechápe.

Obvinený odmieta aj výšku škody 143 miliónov korún z dôvodu údajného predraženia dodávok a prác. Podľa neho cena prác a dodávok fakturovaných Konzorciom Erga Suisse voči ZPA Křižík a. s. bola 512 miliónov korún, z čoho Konzorcium uhradilo výrobcom a dodávateľom 400 miliónov korún. Rozdiel mal pokryť náklady projektovej dokumentácie, ciel a iných nákladov Konzorcia. "Z rozdielu 112 miliónov korún bolo uhradených 72 miliónov firme Nay + partners za jeho projektové práce, koordináciu dodávok a montáže. Zvyšných 40 miliónov korún bolo použitých na výkony a práce, ktoré urobil druhý partner Konzorcia Erga Suisse počas fungovania konzorcia a po vystúpení spoločnosti Nay+partners a jeho odchode zo Slovenska," uvádza ďalej Godan. Okrem iného išlo o colné platby, záruky, zhotovenie prevádzkových a bezpečnostných predpisov, školenia či uvádzanie diela do prevádzky. Aj tieto podklady by mal mať vyšetrovateľ k dispozícii, obvinený preto stále postoj voči svojej osobe nechápe.

Godan je v prípade potreby pripravený požiadať o nezávislý ekonomicko-účtovný posudok. Nesúhlasí totiž s vyšetrovateľom, že spôsobená škoda je 263 miliónov korún. "Táto suma predstavuje viac ako polovicu nami fakturovaného objemu voči ZPA Křižík a.s. (512 miliónov korún). Za takýchto okolností by nemohla byť dodaná fungujúca technológia," argumentuje Godan a dodáva, že v roku 2005 ohodnotila nezávislá spoločnosť ADAC tunel Branisko známkou veľmi dobrý.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...