Zavádzajúca nálepka

Ministerstvo životného prostredia pripravilo správu o implementácii Aarhuského dohovoru do slovenského právneho poriadku. Predloží ju na stretnutí členských krajín dohovoru, ktoré sa koná raz za tri roky, najbližšie v júni. Stretnutie je dôležitá udalosť, zúčastňujú sa na ňom delegácie všetkých vlád, predstavitelia mimovládnych organizácií aj priemyslu.

Potiaľto je informácia málo záživná. Ide však o dohovor, ktorý určuje základný rámec na zapojenie verejnosti do rozhodovania s vplyvom na životné prostredie. Dohovor je dôležitý pre kauzy, ktoré otriasli slovenským, nielen environmentálnym, svetom: napríklad pezinská skládka, obnovenie povolení na jadrovku Mochovce, alebo povoľovanie tepelnej elektrárne v Trebišove.

Slovenská cesta

V Aarhuskom dohovore OSN vyjadruje presvedčenie, že projekty s vplyvom na životné prostredie majú byť pod skrutíniom verejnosti - nestačí kontrola orgánov štátu. OSN tiež určuje proces, ktorým vlády majú reportovať súlad legislatívy a jej aplikácie s dohovorom. Je stanovený harmonogram prípravy reportu, ktorý predpokladá zverejňovanie návrhu správy na internete, pripomienkovanie správy verejnosťou, zapracovanie pripomienok, a to v lehotách, ktoré sa dajú stihnúť.

Príprava správy u nás je iná. Vďaka vyzvedaniu ministerstvo našu organizáciu vyzvalo koncom októbra 2010 na poskytnutie podkladov. Okruhy našich pripomienok sme zaslali začiatkom novembra. A potom päť mesiacov ticho. Naveľa sme dostali návrh finálneho znenia. My a spomedzi „verejnosti“ pár ďalších vyvolených, čiže bez zverejnenia na internete. Ministerstvo nezohľadnilo naše najdôležitejšie pripomienky: prístup verejnosti k súdom v mnohých konaniach s vplyvom na životné prostredie ani prístup k informáciám v konaniach podľa atómového zákona nie sú v súlade s dohovorom.

Od ministerstva sme dostali usmernenie, že návrh máme pripomienkovať do siedmich pracovných dní. Harmonogram OSN hovorí: 30 až 60 dní. Podrobne sme ešte raz odôvodnili naše pripomienky. Spravili sme tak za osem dní. Keď sme si pred podaním pripomienok pozreli webovú stránku OSN, tak sme zistili, že správa o implementácii Aarhuského dohovoru za Slovenskú republiku tam už vyše mesiaca visí!

„S účasťou verejnosti“

Možno má ministerstvo chuť si z verejnosti vystreliť. Alebo ich presviedčanie, že „my sme iní ako tí pred nami“, je len imidžová jazda. Tváriť sa, že je všetko fajn: záväzky splnené, verejnosť sa zapája aj do rozhodovania, aj do reportovania, je zavádzajúce.

Nálepka „s účasťou verejnosti“ bez reálneho obsahu sa nedá používať ani u nás, ani v zahraničí. Ide nám všetkým o to, aby sa na Slovensku nediali ďalšie „Pezinky“?

(Autorka je právnička spolupracujúca so združením VIA IURIS)

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...