Zavádzajúca nálepka

Ministerstvo životného prostredia pripravilo správu o implementácii Aarhuského dohovoru do slovenského právneho poriadku. Predloží ju na stretnutí členských krajín dohovoru, ktoré sa koná raz za tri roky, najbližšie v júni. Stretnutie je dôležitá udalosť, zúčastňujú sa na ňom delegácie všetkých vlád, predstavitelia mimovládnych organizácií aj priemyslu.

Potiaľto je informácia málo záživná. Ide však o dohovor, ktorý určuje základný rámec na zapojenie verejnosti do rozhodovania s vplyvom na životné prostredie. Dohovor je dôležitý pre kauzy, ktoré otriasli slovenským, nielen environmentálnym, svetom: napríklad pezinská skládka, obnovenie povolení na jadrovku Mochovce, alebo povoľovanie tepelnej elektrárne v Trebišove.

Slovenská cesta

V Aarhuskom dohovore OSN vyjadruje presvedčenie, že projekty s vplyvom na životné prostredie majú byť pod skrutíniom verejnosti - nestačí kontrola orgánov štátu. OSN tiež určuje proces, ktorým vlády majú reportovať súlad legislatívy a jej aplikácie s dohovorom. Je stanovený harmonogram prípravy reportu, ktorý predpokladá zverejňovanie návrhu správy na internete, pripomienkovanie správy verejnosťou, zapracovanie pripomienok, a to v lehotách, ktoré sa dajú stihnúť.

Príprava správy u nás je iná. Vďaka vyzvedaniu ministerstvo našu organizáciu vyzvalo koncom októbra 2010 na poskytnutie podkladov. Okruhy našich pripomienok sme zaslali začiatkom novembra. A potom päť mesiacov ticho. Naveľa sme dostali návrh finálneho znenia. My a spomedzi „verejnosti“ pár ďalších vyvolených, čiže bez zverejnenia na internete. Ministerstvo nezohľadnilo naše najdôležitejšie pripomienky: prístup verejnosti k súdom v mnohých konaniach s vplyvom na životné prostredie ani prístup k informáciám v konaniach podľa atómového zákona nie sú v súlade s dohovorom.

Od ministerstva sme dostali usmernenie, že návrh máme pripomienkovať do siedmich pracovných dní. Harmonogram OSN hovorí: 30 až 60 dní. Podrobne sme ešte raz odôvodnili naše pripomienky. Spravili sme tak za osem dní. Keď sme si pred podaním pripomienok pozreli webovú stránku OSN, tak sme zistili, že správa o implementácii Aarhuského dohovoru za Slovenskú republiku tam už vyše mesiaca visí!

„S účasťou verejnosti“

Možno má ministerstvo chuť si z verejnosti vystreliť. Alebo ich presviedčanie, že „my sme iní ako tí pred nami“, je len imidžová jazda. Tváriť sa, že je všetko fajn: záväzky splnené, verejnosť sa zapája aj do rozhodovania, aj do reportovania, je zavádzajúce.

Nálepka „s účasťou verejnosti“ bez reálneho obsahu sa nedá používať ani u nás, ani v zahraničí. Ide nám všetkým o to, aby sa na Slovensku nediali ďalšie „Pezinky“?

(Autorka je právnička spolupracujúca so združením VIA IURIS)

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...