Zavádzajúca nálepka

Ministerstvo životného prostredia pripravilo správu o implementácii Aarhuského dohovoru do slovenského právneho poriadku. Predloží ju na stretnutí členských krajín dohovoru, ktoré sa koná raz za tri roky, najbližšie v júni. Stretnutie je dôležitá udalosť, zúčastňujú sa na ňom delegácie všetkých vlád, predstavitelia mimovládnych organizácií aj priemyslu.

Potiaľto je informácia málo záživná. Ide však o dohovor, ktorý určuje základný rámec na zapojenie verejnosti do rozhodovania s vplyvom na životné prostredie. Dohovor je dôležitý pre kauzy, ktoré otriasli slovenským, nielen environmentálnym, svetom: napríklad pezinská skládka, obnovenie povolení na jadrovku Mochovce, alebo povoľovanie tepelnej elektrárne v Trebišove.

Slovenská cesta

V Aarhuskom dohovore OSN vyjadruje presvedčenie, že projekty s vplyvom na životné prostredie majú byť pod skrutíniom verejnosti - nestačí kontrola orgánov štátu. OSN tiež určuje proces, ktorým vlády majú reportovať súlad legislatívy a jej aplikácie s dohovorom. Je stanovený harmonogram prípravy reportu, ktorý predpokladá zverejňovanie návrhu správy na internete, pripomienkovanie správy verejnosťou, zapracovanie pripomienok, a to v lehotách, ktoré sa dajú stihnúť.

Príprava správy u nás je iná. Vďaka vyzvedaniu ministerstvo našu organizáciu vyzvalo koncom októbra 2010 na poskytnutie podkladov. Okruhy našich pripomienok sme zaslali začiatkom novembra. A potom päť mesiacov ticho. Naveľa sme dostali návrh finálneho znenia. My a spomedzi „verejnosti“ pár ďalších vyvolených, čiže bez zverejnenia na internete. Ministerstvo nezohľadnilo naše najdôležitejšie pripomienky: prístup verejnosti k súdom v mnohých konaniach s vplyvom na životné prostredie ani prístup k informáciám v konaniach podľa atómového zákona nie sú v súlade s dohovorom.

Od ministerstva sme dostali usmernenie, že návrh máme pripomienkovať do siedmich pracovných dní. Harmonogram OSN hovorí: 30 až 60 dní. Podrobne sme ešte raz odôvodnili naše pripomienky. Spravili sme tak za osem dní. Keď sme si pred podaním pripomienok pozreli webovú stránku OSN, tak sme zistili, že správa o implementácii Aarhuského dohovoru za Slovenskú republiku tam už vyše mesiaca visí!

„S účasťou verejnosti“

Možno má ministerstvo chuť si z verejnosti vystreliť. Alebo ich presviedčanie, že „my sme iní ako tí pred nami“, je len imidžová jazda. Tváriť sa, že je všetko fajn: záväzky splnené, verejnosť sa zapája aj do rozhodovania, aj do reportovania, je zavádzajúce.

Nálepka „s účasťou verejnosti“ bez reálneho obsahu sa nedá používať ani u nás, ani v zahraničí. Ide nám všetkým o to, aby sa na Slovensku nediali ďalšie „Pezinky“?

(Autorka je právnička spolupracujúca so združením VIA IURIS)

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...