Zdravotné poisťovne možno vyvlastniť, rozhodol súd

Štát môže vyvlastniť dve súkromné zdravotné poisťovne a nechať na trhu len jednu. Potvrdil to medzinárodný arbitrážny súd, ktorý rozhodoval v spore medzi majiteľom súkromnej zdravotnej poisťovne Union a štátom.

Išlo o spor, ktorý sa týkal zavedenia jednej zdravotnej poisťovne, a Slovensko ho definitívne vyhralo. Arbitrážny tribunál skonštatoval, že nemôže zasahovať do suverenity našej krajiny.

Ak štát prikazuje ľuďom povinne platiť odvody zdravotným poisťovniam, môže sa rozhodnúť, koľko poisťovní na trhu bude mať. Tie totiž spravujú verejné peniaze a nie financie, ktoré by získali iba vlastným podnikaním. Aj o tom hovorí výsledok arbitráže medzi Slovenskom a spoločnosťou Achmea. Podľa tribunálu je verejné poistenie len v rukách štátu a on nemá právo doň zasahovať.

Podľa rozsudku musí Achmea zaplatiť Slovensku náklady na právnikov v celkovej výške viac ako milión eur, ako aj náklady tribunálu vo výške vyše 340-tisíc eur.

Kabinet Roberta Fica sa pred dvoma rokmi rozhodol, že zásadne zmení poistný trh a z troch zdravotných poisťovní zostane len jedna štátna. Argumentoval, že takto ušetrí peniaze, keďže si z odvodov každá berie aj zisk. S dvoma súkromnými poisťovňami sa chcel dohodnúť na odkúpení akcií. Ak by nesúhlasili, prišlo by na rad vyvlastnenie.

Holandská spoločnosť Achmea, ktorá ovláda poisťovňu Union, iniciovala medzinárodnú arbitráž. V nej argumentovala, že vyvlastnenie nie je vo verejnom záujme, nepodlieha riadnemu zákonnému procesu a je diskriminačné. Arbitrážny súd sa na jej stranu nepostavil. "Arbitrážny tribunál konštatoval, že koncept a implementácia verejného zdravotného poistenia je plne v rukách štátu. Zároveň uviedol, že tribunál nemá právo zasahovať do demokratického procesu suverénneho štátu a nemá právomoc rozhodovať o spore,“ informoval o výsledku hovorca rezortu financií Radko Kuruc.

Hovorca spoločnosti Achmea Bert Rensen si rozsudok interpretuje po svojom. Povedal, že najdôležitejším dôvodom na začatie arbitráže bola snaha zabrániť vytvoreniu jednej zdravotnej poisťovne a tým ochrániť Union zdravotnú poisťovňu pred vyvlastnením. "Teraz už môžeme jednoznačne povedať, že sme tento cieľ dosiahli. Najlepšie to demonštruje skutočnosť, že arbitrážny tribunál rozhodol, že nemá právomoc rozhodnúť, a to najmä z dôvodu, že už neexistuje konkrétna hrozba vyvlastnenia,“ uvádza hovorca Rensen. Myslel tým zrejme na to, že unitarizáciu vláda zastavila pre chýbajúce peniaze. Premiér Robert Fico však pred dvoma dňami vyhlásil, že projekt nie je mŕtvy a zrealizuje sa, keď vláda naň nájde financie.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská považuje rozhodnutie v prospech Slovenska v medzinárodnom investičnom spore za pozitívnu informáciu. „Aj toto rozhodnutie je dôkazom toho, že zámer a kroky ministerstva zdravotníctva v súvislosti s vytvorením unitárneho systému verejného zdravotného poistenia sú správne a plne v súlade nielen s našou, ale aj európskou legislatívou,“ reagovala Zvolenská.

Podľa rozsudku má štát právo pripraviť a implementovať také zákony, ktorými sa môže zmeniť systém verejného zdravotného poistenia. „Štát má teda právo prijať legislatívu, ktorej cieľom je vytvoriť jednu zdravotnú poisťovňu. Zákony každého demokratického štátu, musia byť v súlade s ústavou,“ vysvetlil Kuruc.

Advokát Radovan Pala zo spoločnosti TaylorWessing e/n/w/c/ upozorňuje, že rozhodnutie arbitrážneho tribunálu ešte neznamená, že by sa Achmea už nemohla obrátiť na súd. „Toto rozhodnutie nemá vecný súvis s tým, aby spoločnosť Achmea podala návrh na arbitrážny súd, ak bude mať pocit, že náhrada za vyvlastnenie je príliš malá,“ konštatoval Pala.

Holandský akcionár v podaní na súd ešte namietal, že jeho investície boli poškodené aj konaním sedemnástich štátnych nemocníc pri rokovaní o zmluvách a vytváraním nestabilného prostredia v zdravotnom poistení. Konkrétnu sumu, o ktorú Slovensko žaloval, mala byť konkretizovaná žalobcom v neskorších štádiách arbitráže.

Jedna zdravotná poisťovňa nie je v Európe výnimkou. Podľa ministerstva zdravotníctva len tri z 29 analyzovaných európskych krajín majú možnosť pluralitného systému zdravotného poistenia s možnosťou tvorby zisku. V 10 krajinách síce legislatíva umožňuje pôsobenie viacerých zdravotných poisťovní, tie však nemôžu vytvárať zisk. Tak to funguje napríklad vo Francúzku. Jednu poisťovňu bez možnosti tvorby zisku má 16 európskych krajín, okrem iného aj Veľká Británia, Švédsko či Dánsko.

Unitár a arbitráž

júl 2012 – Vláda schválila Návrh zámeru zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia. Zámer počítal s tým, že v prípade dohody s akcionármi súkromných poisťovní Union a Dôvera, jedna štátna poisťovňa vznikne začiatkom roka 2104. Ak by majitelia poisťovní s dohodou nesúhlasili, malo sa siahnuť po vyvlastňovaní a jedna štátna poisťovňa mala fungovať od

júla 2014. Ministerstvo zdravotníctva dostalo úlohu pripraviť legislatívu, tzv. transformačný zá­kon.

február 2013 – Holandská poisťovňa Achmea, akcionár Union zdravotnej poisťovne, doručila slovenskej vláde list, v ktorom jej oznámila začiatok arbitráže. Dôvodom boli plány na vytvorenie jednej zdravotnej poisťovne, a to aj v prípade, že bude potrebné siahnuť po vyvlastnení akcionárov súkromných zdravotných poisťovní.

október 2013 – Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská priznala, že na zavedenie unitárneho systému nie sú peniaze. Ministerka sa rozhodla, že kým sa peniaze nenájdu, nepredstaví transformačný zá­kon.

február 2014 – Vláda pre chýbajúce peniaze zastavila projekt unitarizácie.

máj 2014 – V medzinárodnom investičnom spore Achmea B.V.  vz. Slovenská republika vydal arbitrážny tribunál rozhodnutie, ktorým uzavrel definitívne tento spor v prospech Slovenska. Arbitrážny tribunál konštatoval, že koncept a implementácia verejného zdravotného poistenia je plne v rukách štátu. Zároveň uviedol, že tribunál nemá právo zasahovať do demokratického procesu suverénneho štátu a nemá právomoc rozhodovať o spore.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...