Žilinskú starú faru rozobrali protizákonne, prebieha konanie o pokute

Dohľad na fare sa skončil. Firma, ktorá budovu zbúrala, ani investor s médiami nekomunikujú.

Žilina - Štátny stavebný dohľad po zbúraní žilinskej starej fary konštatoval, že stavebník aj zhotoviteľ porušili viaceré ustanovenia stavebného zákona. Na mieste má vyrásť obchodné centrum za 1,2 miliardy korún. Investorom je George Trabelssie.

Budova vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku mala byť podľa stavebného povolenia úplne prestavaná – teda rozobratá a uložená do depozitu až do spätnej realizácie. Nestalo sa tak. Bagre starú faru zbúrali v noci na 13. júla a mechanizmy znemožnili ďalší archeologický prieskum. Vyvolalo to pobúrenie verejnosti, ministerstvo kultúry podalo trestné oznámenia.

Zhotoviteľ mlčí

Faru rozoberala firma Ekostav. Jej sekretárka nás odkázala na hovorkyňu investora Ivanu Strelcovú. Tá stanovisko ku starej fare od jej zbúrania neposkytuje. Odkazuje na oficiálnu tlačovú besedu, ktorej termín už niekoľkokrát preložili. Médiá informovala iba o začatí hrubých terénnych úprav pri Farských schodoch. Ešte začiatkom júla tvrdilo vedenie mesta, vlastník a investor, že starú faru postupne rozoberú a postavia na pôvodnom mieste.

Zistené nedostatky

Zo záznamu zo štátneho stavebného dohľadu vyplýva, že farnosť, ktorej budova starej fary patrila, aj firma Ekostav porušili mnohé ustanovenia stavebného zákona. Najvážnejšími nedostatkami bolo nepredloženie stavebného denníka a projektovej dokumentácie v určenej lehote a uskutočňovanie stavby v rozpore s podmienkami stavebného povolenia, čo napĺňa podstatu porušenia stavebného zákona.

„Zistené skutočnosti spolu so záznamom z dohľadu boli postúpené majetkovoprávnemu odboru mestského úradu na konanie o uložení pokuty. Konanie dosiaľ nie je ukončené,“ povedal hovorca mesta Martin Barčík.

Odborný stavebný dozor nad prácami robil za firmu IBS Milan Hodoň. Skontaktovať sa nám s ním nepodarilo. Za odborný dohľad bol zodpovedný Pavol Valkovič. Ten tvrdí, že „na objekte sa nenachádzali nijaké architektonické detaily a umelecko-historické prvky, ktoré by bolo treba zachovať“.

Vyjadrenie kontrolovaného stavebníka a zhotoviteľa v zázname chýba.

Farnosť: sme v tom nevinne

Farnosť podľa generálneho vikára Ladislava Stromčeka postupovala korektne.

„My sme si práce objednali vo firme podľa stavebného povolenia,“ povedal. O tom, že budú použité bagre, údajne nevedel. Na farnosť podalo ministerstvo kultúry trestné oznámenie. Uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci zločinu zneužívania vlastníctva však prokuratúra zrušila ako neopodstatnené.

„Prokurátor zároveň uložil vyšetrovateľovi doplniť podklady s cieľom zistiť, či vo veci nedošlo k spáchaniu priestupku alebo iného správneho deliktu,“ povedal hovorca prokuratúry Milan Cisarik. Stromček zatiaľ o tom oficiálne informácie nedostal.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.