Zlú dopravnú situáciu v Prešove radnica začala riešiť

Radnica v Prešove sa zaoberá racionalizáciou dopravného systému v meste.

"Napriek tomu, že mesto nemá kompetencie niektoré problémy riešiť, rokujeme s ministerstvom dopravy, Slovenskou správou ciest, Národnou dopravnou spoločnosťou i Prešovským samosprávnym krajom," skonštatoval primátor Pavel Hagyari.

Zdôraznil, že prvoradým záujmom meste je vybudovania severného diaľničného obchvatu Prešova, ktorý bol posunutý až na rok 2013.

"Trápi nás aj rýchlostná komunikácia Nábrežná. Dohoda s rodinou D r u t a r o v s k ý c h by mohla byť uzavretá do konca februára. Následne v priebehu roka by sme túto cestu chceli sprejazdniť," pokračoval.

Ďalej spomenul potrebu spojenia Čierneho mosta - Kuzmányho ulice a Rusínskej cesty. "Pokúsime sa to tlačiť cez samosprávny kraj. Župan prisľúbil pomoc, túto cestu totiž nemali v pláne na tento rok. Zámer je taký, aby sme spoločne otvorili Nábrežnú i Rusínsku cestu, čím by sa výrazne odľahčilo doprave."

Hagyari pokračoval, že mesto trápi aj cesta pri ZVL zo sídliska Šváby smerom na Hanisku. "Je tam plánovaná mimoúrovňová križovatka, ktorá by sa mala napájať na Nábrežnú komunikáciu. Dospeli sme k názoru, že s dostavbou rýchlostnej komunikácie je možné začať práve tam. Toto riešenie pripúšťajú aj na ministerstve dopravy."

Problémom sú aj dopravné zápchy, ktoré vznikajú v Prešove na križovatke pri hoteli Šariš. "Tam vypíšeme súťaž na riešenie kruhového objazdu."

Za ďalší kritický úsek označil primátor Okružnú ulicu. Uviedol, že rokovali s vodárňami, lebo cestu treba najprv odkanalizovať. "V priebehu tohto roka by mala byť kanalizácia hotová a v priebehu budúceho by sa začalo s jej rekonštrukciou."

Riešenie podľa primátora potrebuje aj cesta okolo hotela Dukla, aby sa do centra nemuselo vchádzať zložito cez Vajanského ulicu alebo cez parkovisko pod divadlom. "Pustíme časť áut cez ulicu Hurbanistov," skonštatoval. Napokon povedal, že riešiť sa chystajú aj križovatku Sídlisko III - Sabinovská -Šidlovec, ktorá je problémová hlavne cez dopravnú špičku.

Pre Jarkovú ulicu a priľahlé ulice centra mesta sa podľa Hagyariho pripravuje rýchle riešenie. "Budú z nich jednosmerky, tým pádom sme na nich našli rezervy pre 80 parkovacích miest."

Informoval, že mesto hľadá riešenie aj v tom, aby Prešovčania mali parkovanie počas 20-30 minút zadarmo.

Napokon spomenul i to, že existuje návrh, aby sa v centrálnej mestskej zóne obmedzila rýchlosť na 30 kilometrov za hodinu. "Dôležitejšia ako rýchlosť je bezpečnosť chodcov," dodal.

Karabinoš problémy dopravy konkretizoval

Prešov - K problémom dopravy v Prešove sa vyjadril aj vedúci odboru výstavby a dopravy mestského úradu Marián Karbinoš.

"Čo sa týka kruhového objazdu pri ZVL, momentálne tam beží legislatívny proces. Stavbu chceme začať v marci. Náklady budú okolo 2,5 milióna korún."

Ohľadne pokračovania Nábrežnej komunikácii po mestskú halu uviedol, že Slovenská správa ciest (SSC) má v pláne pokračovať v jej výstavbe až po roku 2011, mesto to však chce rokovaniami urýchliť.

Karabinoš sa venoval aj rekonštrukcii Okružnej ulice, teda jej prvej etapy od Levočskej ulice po Kúpeľnú. Povedal, že je spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie, tiež sa končí majetkovo-právne vysporiadanie.

"Najprv sa však musí vybudovať kanalizácia. My sme ten kanál dostali do projektu Čistá Torysa, čiže mesto to nebude stáť nijaké peniaze."

Dodal, že v rámci projektu Čistá Torysa sa urobí aj kanál pri križovatke Štefánikova - Hviezdoslavova až po Pavlovičovo námestie. "Veríme, že tieto kanály budú vybudované už v tomto roku."

Ministerstvo výstavby zaplatilo mestu realizačný projekt prvej etapy Okružnej ulice. Táto cesta si však vyžiada investíciu 150 miliónov korún. Ohľadne Kuzmányho ulice uviedol, že ešte v roku 2004 bola oddelimitovaná zo SSC na Prešovský samosprávny kraj spolu s cestami III. triedy.

"Dnes je situácia taká, že je pre ňu vydané právoplatné územné rozhodnutie. Stavba však nie je vykrytá výkupmi pozemkov a nemá spracovanú dokumentáciu na stavebné povolenie."

Pri okružnej križovatke Levočská - Sabinovská Karabinoš uviedol, že mesto vypísalo súťaž na spracovanie štúdie, ktorá preukáže technické možnosti, teda čo sa tam dá urobiť a tiež jej rozpočtové náklady.

Vedúci odboru ohľadom parkovania povedal, že problém sa vyhrotí po začatí investície Pod Tescom, lebo parkovisko tam bude zlikvidované.

"Robili sme však inventúru a toto parkovisko s 220 miestami je využívané len na 40 percent. Skrátka, ľudia sa ešte nenaučili, že keď chcú ísť s autom do centra mesta, musia platiť."

V tejto súvislosti uviedol, že mesto sa pokúsi nájsť spoločnú reč so Slovenskými elektrárňami, ktoré majú nevyužívané parkovisko s vyše stovkou miest. Tiež spomenul parkovisko Farmakolu, ktoré by rovnako mohlo mesto využívať.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.