Zlú dopravnú situáciu v Prešove radnica začala riešiť

Radnica v Prešove sa zaoberá racionalizáciou dopravného systému v meste.

"Napriek tomu, že mesto nemá kompetencie niektoré problémy riešiť, rokujeme s ministerstvom dopravy, Slovenskou správou ciest, Národnou dopravnou spoločnosťou i Prešovským samosprávnym krajom," skonštatoval primátor Pavel Hagyari.

Zdôraznil, že prvoradým záujmom meste je vybudovania severného diaľničného obchvatu Prešova, ktorý bol posunutý až na rok 2013.

"Trápi nás aj rýchlostná komunikácia Nábrežná. Dohoda s rodinou D r u t a r o v s k ý c h by mohla byť uzavretá do konca februára. Následne v priebehu roka by sme túto cestu chceli sprejazdniť," pokračoval.

Ďalej spomenul potrebu spojenia Čierneho mosta - Kuzmányho ulice a Rusínskej cesty. "Pokúsime sa to tlačiť cez samosprávny kraj. Župan prisľúbil pomoc, túto cestu totiž nemali v pláne na tento rok. Zámer je taký, aby sme spoločne otvorili Nábrežnú i Rusínsku cestu, čím by sa výrazne odľahčilo doprave."

Hagyari pokračoval, že mesto trápi aj cesta pri ZVL zo sídliska Šváby smerom na Hanisku. "Je tam plánovaná mimoúrovňová križovatka, ktorá by sa mala napájať na Nábrežnú komunikáciu. Dospeli sme k názoru, že s dostavbou rýchlostnej komunikácie je možné začať práve tam. Toto riešenie pripúšťajú aj na ministerstve dopravy."

Problémom sú aj dopravné zápchy, ktoré vznikajú v Prešove na križovatke pri hoteli Šariš. "Tam vypíšeme súťaž na riešenie kruhového objazdu."

Za ďalší kritický úsek označil primátor Okružnú ulicu. Uviedol, že rokovali s vodárňami, lebo cestu treba najprv odkanalizovať. "V priebehu tohto roka by mala byť kanalizácia hotová a v priebehu budúceho by sa začalo s jej rekonštrukciou."

Riešenie podľa primátora potrebuje aj cesta okolo hotela Dukla, aby sa do centra nemuselo vchádzať zložito cez Vajanského ulicu alebo cez parkovisko pod divadlom. "Pustíme časť áut cez ulicu Hurbanistov," skonštatoval. Napokon povedal, že riešiť sa chystajú aj križovatku Sídlisko III - Sabinovská -Šidlovec, ktorá je problémová hlavne cez dopravnú špičku.

Pre Jarkovú ulicu a priľahlé ulice centra mesta sa podľa Hagyariho pripravuje rýchle riešenie. "Budú z nich jednosmerky, tým pádom sme na nich našli rezervy pre 80 parkovacích miest."

Informoval, že mesto hľadá riešenie aj v tom, aby Prešovčania mali parkovanie počas 20-30 minút zadarmo.

Napokon spomenul i to, že existuje návrh, aby sa v centrálnej mestskej zóne obmedzila rýchlosť na 30 kilometrov za hodinu. "Dôležitejšia ako rýchlosť je bezpečnosť chodcov," dodal.

Karabinoš problémy dopravy konkretizoval

Prešov - K problémom dopravy v Prešove sa vyjadril aj vedúci odboru výstavby a dopravy mestského úradu Marián Karbinoš.

"Čo sa týka kruhového objazdu pri ZVL, momentálne tam beží legislatívny proces. Stavbu chceme začať v marci. Náklady budú okolo 2,5 milióna korún."

Ohľadne pokračovania Nábrežnej komunikácii po mestskú halu uviedol, že Slovenská správa ciest (SSC) má v pláne pokračovať v jej výstavbe až po roku 2011, mesto to však chce rokovaniami urýchliť.

Karabinoš sa venoval aj rekonštrukcii Okružnej ulice, teda jej prvej etapy od Levočskej ulice po Kúpeľnú. Povedal, že je spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie, tiež sa končí majetkovo-právne vysporiadanie.

"Najprv sa však musí vybudovať kanalizácia. My sme ten kanál dostali do projektu Čistá Torysa, čiže mesto to nebude stáť nijaké peniaze."

Dodal, že v rámci projektu Čistá Torysa sa urobí aj kanál pri križovatke Štefánikova - Hviezdoslavova až po Pavlovičovo námestie. "Veríme, že tieto kanály budú vybudované už v tomto roku."

Ministerstvo výstavby zaplatilo mestu realizačný projekt prvej etapy Okružnej ulice. Táto cesta si však vyžiada investíciu 150 miliónov korún. Ohľadne Kuzmányho ulice uviedol, že ešte v roku 2004 bola oddelimitovaná zo SSC na Prešovský samosprávny kraj spolu s cestami III. triedy.

"Dnes je situácia taká, že je pre ňu vydané právoplatné územné rozhodnutie. Stavba však nie je vykrytá výkupmi pozemkov a nemá spracovanú dokumentáciu na stavebné povolenie."

Pri okružnej križovatke Levočská - Sabinovská Karabinoš uviedol, že mesto vypísalo súťaž na spracovanie štúdie, ktorá preukáže technické možnosti, teda čo sa tam dá urobiť a tiež jej rozpočtové náklady.

Vedúci odboru ohľadom parkovania povedal, že problém sa vyhrotí po začatí investície Pod Tescom, lebo parkovisko tam bude zlikvidované.

"Robili sme však inventúru a toto parkovisko s 220 miestami je využívané len na 40 percent. Skrátka, ľudia sa ešte nenaučili, že keď chcú ísť s autom do centra mesta, musia platiť."

V tejto súvislosti uviedol, že mesto sa pokúsi nájsť spoločnú reč so Slovenskými elektrárňami, ktoré majú nevyužívané parkovisko s vyše stovkou miest. Tiež spomenul parkovisko Farmakolu, ktoré by rovnako mohlo mesto využívať.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...