Zmluva o parkovaní vyvoláva pochybnosti

Nový systém parkovania v Prešove sa poslancom nepáči. Kritické hlasy výrazne prevýšili tie súhlasné. Výhrady má aj hlavný kontrolór. Primátor chce ešte otvoriť koncesnú zmluvu a doplniť niektoré pripomienky.

Prešov - Päť miliónov korún (165 970 eur) za dva roky do mestskej kasy. Taká je ambícia nového systému parkovania v Prešove. Mesto podpísalo koncesnú zmluvu s novým správcom parkovísk, ktorým je spoločnosť Vinci Park Slovakia. Zmluva vyvolala viacero pochybností.

Veľa negatívnych reakcií

"Rozbehnúť akciu bez toho, aby bola verejnosť informovaná a aby boli riešené problémy statickej dopravy, bolo veľmi zlé," povedal Jozef Kužma (SDKÚ). Požaduje vyhodnotenie plnenia a prínosov zmluvy a monitorovanie problémov ľudí s novým systémom. Ako príklad uviedol problémy s parkovaním nájomcov v MÚČO (mestský účelový objekt), či spomalenie dopravy na Jarkovej a Slovenskej. "Nie vždy je príjem do kasy mesta adekvátny spôsobu zavádzania veci. Neviem, či dobrej, alebo zlej. Zatiaľ som sa s dobrými reakciami nestretol, ale nehovorím, že nie sú," podotkol.

Hurný označil zmluvu za absurdnú

Ďalší opozičný poslanec Juraj Hurný (SDKÚ) označil zmluvu za "absurdnú". Vytýkal jej fixnú odmenu 730-tisíc korún (24 232 eur) mesačne ako základ. "Je to takmer 9 miliónov ročne. Vinci Park tvrdí, že v roku 2009 vyberie 16 miliónov korún. Z nich ich 9 zaplatíme my a zo zvyšných 7 miliónov pôjde 25 percent im..." Navyše dodal, že kým v minulosti vybralo mesto na parkovnom 2 a pol milióna korún, teraz chcú vreciek z ľudí vytiahnuť oveľa viac.

Laca nový systém víta

Nový systém vníma ako prínos poslanec Milan Laca (Smer). "Čo sa týka statickej dopravy, je nevyhnutná jej regulácia za každých okolností. Zavádzame režim, ktorý je dnes štandardný vo všetkých mestách Európy," povedal. Na jeho slová zareagoval Jozef Kužma: "Chcel som vidieť jediného človeka, ktorý pochváli tento systém a som rád, že ho vidím."

Primátor: Zmluvu ešte otvoríme

Primátor Pavel Hagyari (NEKA) zdôraznil, že pri podpise zmluvy sa taxy parkovného nezvyšovali, zohľadňovala sa aj možnosť bezplatného 30-minútového parkovania. "Sám, keď som si pozrel tú zmluvu, musím konštatovať, že sú tam nedostatky. Beriem to aj na svoju zodpovednosť. Budem sa osobne snažiť otvoriť zmluvu a zakomponovať do nej vaše pripomienky," pripustil.

Výsledky ukáže prax

Správu o uzatvorenej koncesnej zmluve a stanovisko hlavného kontrolóra poslanci vzali na vedomie. Hlasovalo za to len 15 koaličných poslancov, opozícia sa hlasovania zdržala. Zároveň zastupiteľstvo požiadalo prednostu, aby na február predložil vyhodnotenie ekonomických ukazovateľov tejto zmluvy.

Zo zmluvy

Zmluva medzi mestom Prešov a firmou Vinci Park Slovakia (VPS) je podpísaná na 5 rokov. Čo hovorí o odmene pre VPS? V článku XI. je uvedené, že VPS má za poskytnuté plnenia nárok na "mesačnú fixnú sumu vo výške 730 000 (fixná odmena), pričom VPS je oprávnená započítať svoju pohľadávku na zaplatenie fixnej odmeny proti pohľadávke mesta Prešov na zaplatenie sumy vybraných platieb za príslušný mesiac..." Ďalej má VPS nárok na variabilnú odmenu tvoriacu 25 percent prevádzkového zisku (rozdiel medzi celkovými vybratými platbami a fixnou odmenou). Potom je to dohodnutá odmena a tiež možná dodatočná odmena: "V prípade, že celková ročná suma inkasovaných platieb za parkovanie presiahne predpokladanú celkovú ročnú výšku platieb za parkovanie podľa tabuľky č. 10 ponuky o viac ako 20 percent, má VPS nárok na dodatočnú odmenu vo výške 10 percent z celkovej sumy inkasovaných platieb za parkovanie."

Výhrady hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór mesta Prešov Milan Tkáčik predložil k zmluve medzi mestom a spoločnosťou Vinci Park Slovakia svoje stanovisko. Uviedol v ňom, že "primátor mesta má kompetenciu zveriť majetok mesta na základe zmluvy o výkone správy obchodnej spoločnosti, alebo inej osobe bez schválenia mestským zastupiteľstvom".

K procesu verejnej obchodnej súťaže má najmä tieto pripomienky:

  • "V súťažných podkladoch, ani vo výzve na podávanie návrhov nebola zakotvená podmienka umožnenia 30 min. bezplatného parkovania obyvateľom mesta Prešov, táto sa zakotvila do koncesnej zmluvy až v poslednom štádiu na základe pripomienky primátora mesta a mala dopad na zvýšenie odplaty pre koncesionára."
  • "V súťažných podkladoch nebola jednoznačne stanovená forma týkajúca sa výšky odplaty za poskytnuté služby koncesionárovi zo strany mesta, takže uchádzači predkladali rôzny spôsob, ktorý sa nedá jednoznačne vyhodnotiť z hľadiska výhodnosti pre mesto."
  • "Komisia pre vyhodnotenie ponúk nemala stanovené kritériá pre výber najvhodnejšieho uchádzača."
  • "Z hľadiska splnenia formálnych náležitostí stanovených v súťažných podkladoch a výzve na podávanie návrhov ani jeden z uchádzačov nesplnil všetky požiadavky mesta..."

Hlavný kontrolór sa vyjadril aj ku koncesnej zmluve. Z jeho stanoviska vyberáme:

  • "Podľa môjho názoru zmluva je nevyvážená najmä, čo sa týka podmienok odstúpenia od zmluvy a táto nevyváženosť je v neprospech mesta."
  • "Som toho názoru, že podiel parkovacej spoločnosti na výnosoch za poskytnutú službu by bol pre mesto výhodnejší, ak by bol stanovený v percentách z celkových tržieb za parkovanie a nie pevnou sadzbou a ďalšími percentami zo zisku."
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.