Aké stanovisko máme k projektu protipovodňových opatrení za Kalváriou?

Koncom augusta som sa so zamestnancami mestského úradu a zástupcom Slovenského vodohospodárskeho podniku stretol v lokalite za Kalváriou k pripravovanému projektu protipovodňových opatrení.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Problémy s povodňami sme pred niekoľkými rokmi zažili aj v našej mestskej časti. Odborníci vedia približne odhadnúť, kde hrozí problém pri veľkej vode alebo nadmerných zrážkach.

Je nad sily mestskej samosprávy poradiť si s protipovodňovými opatreniami, ktoré sa prejavia na jednom konkrétnom mieste, no sú často dôsledkom oveľa širšieho problému, ktorý presahuje územie mesta.

Existuje šanca, že cez rôzne prerozdeľovacie mechanizmy môže mesto získať združené finančné prostriedky na protipovodňové opatrenia. Myslím tým napríklad v súčasnosti dosť známe prostriedky z fondov Európskej únie. To, že majú veľmi negatívnu príchuť, je najmä problém Slovenska, nie Európskej únie.

Protipovodňové opatrenia na Malkovskom potoku

Aby sa o nejakých protipovodňových opatreniach vôbec mohlo uvažovať, musí najprv existovať odborne podložená predstava - projekt protipovodňových úprav. Až vtedy sa dá uvažovať o tom, koľko to bude stáť a čo by sa vlastne malo urobiť, aby veľká voda nespôsobovala značné škody na majetku.

Výbor v našej mestskej časti prispel k pripravovanému projektu protipovodňových opatrení v lokalite za Kalváriou (Malkovský potok a potok Medzník na uliciach Terchovská, Súľovská, Za Kalváriou) takýmto stanoviskom, ktoré nájdete v oficiálnej zverejnenej zápisnice zo zasadnutia výboru v mestskej časti zo dňa 24. augusta 2017:

Výbor žiada pri projektovaní protipovodňových opatrení zohľadniť nasledujúce požiadavky:

  • navrhnúť aj účinné protipovodňové opatrenia vo väčšej vzdialenosti od riešených vodných tokov, aby sa odtok vody z územia spomalil - a to aj vzhľadom na to, že do povodia patria mestské pozemky, na ktorých sú mestské lesy,
  • zohľadniť pri výpočtoch prietoku budúcu urbanizáciu územia plošnou zástavbou rodinných domov a to aj nad rozsah v zmysle súčasného územného plánu, keďže územie má potenciál na jeho zastavanie a k jeho zastavaniu zrejme postupne dôjde,
  • skoordinovať projekt s novými cestnými komunikáciami v súvislosti so stavebnými objektmi diaľnice D1, napríklad dobudovanie prístupovej komunikácie k západnému portálu tunela,
  • nezabudnúť na súčasný problém, keď pri neveľkých zrážkach vyteká voda z lesného skladu na konci ulice Za Kalváriou (nad obratiskom pri konečnej zastávke MHD) na cestnú komunikáciu ulice Za Kalváriou a tečie po nej nižšie a cestu do Malkovského potoka si hľadá o niekoľko stoviek metrov nižšie cez pozemky pri rodinných domoch tamojších obyvateľov,
  • nezabudnúť na súčasný problém, keď pri neveľkých zrážkach tečie voda cez priestor ulice Ku Brezinám (parc. KN-C 9468/1) a potom si hľadá cestu ku Malkovskému potoku buď cez pozemok parc. č. KN-C 6992/1 smerom na Terchovskú ulicu alebo tečie ďalej cez ulicu Ku Kyslej vode na jej križovatku (napojenie) s Terchovskou ulicou (t. j. na najnižší bod parc. KN-C 9468/1),
    informovať adresne obyvateľov riešeného územia o príprave a povoľovaní výstavby protipovodňových opatrení.
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...