Aké stanovisko máme k projektu protipovodňových opatrení za Kalváriou?

Koncom augusta som sa so zamestnancami mestského úradu a zástupcom Slovenského vodohospodárskeho podniku stretol v lokalite za Kalváriou k pripravovanému projektu protipovodňových opatrení.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Problémy s povodňami sme pred niekoľkými rokmi zažili aj v našej mestskej časti. Odborníci vedia približne odhadnúť, kde hrozí problém pri veľkej vode alebo nadmerných zrážkach.

Je nad sily mestskej samosprávy poradiť si s protipovodňovými opatreniami, ktoré sa prejavia na jednom konkrétnom mieste, no sú často dôsledkom oveľa širšieho problému, ktorý presahuje územie mesta.

Existuje šanca, že cez rôzne prerozdeľovacie mechanizmy môže mesto získať združené finančné prostriedky na protipovodňové opatrenia. Myslím tým napríklad v súčasnosti dosť známe prostriedky z fondov Európskej únie. To, že majú veľmi negatívnu príchuť, je najmä problém Slovenska, nie Európskej únie.

Protipovodňové opatrenia na Malkovskom potoku

Aby sa o nejakých protipovodňových opatreniach vôbec mohlo uvažovať, musí najprv existovať odborne podložená predstava - projekt protipovodňových úprav. Až vtedy sa dá uvažovať o tom, koľko to bude stáť a čo by sa vlastne malo urobiť, aby veľká voda nespôsobovala značné škody na majetku.

Výbor v našej mestskej časti prispel k pripravovanému projektu protipovodňových opatrení v lokalite za Kalváriou (Malkovský potok a potok Medzník na uliciach Terchovská, Súľovská, Za Kalváriou) takýmto stanoviskom, ktoré nájdete v oficiálnej zverejnenej zápisnice zo zasadnutia výboru v mestskej časti zo dňa 24. augusta 2017:

Výbor žiada pri projektovaní protipovodňových opatrení zohľadniť nasledujúce požiadavky:

  • navrhnúť aj účinné protipovodňové opatrenia vo väčšej vzdialenosti od riešených vodných tokov, aby sa odtok vody z územia spomalil - a to aj vzhľadom na to, že do povodia patria mestské pozemky, na ktorých sú mestské lesy,
  • zohľadniť pri výpočtoch prietoku budúcu urbanizáciu územia plošnou zástavbou rodinných domov a to aj nad rozsah v zmysle súčasného územného plánu, keďže územie má potenciál na jeho zastavanie a k jeho zastavaniu zrejme postupne dôjde,
  • skoordinovať projekt s novými cestnými komunikáciami v súvislosti so stavebnými objektmi diaľnice D1, napríklad dobudovanie prístupovej komunikácie k západnému portálu tunela,
  • nezabudnúť na súčasný problém, keď pri neveľkých zrážkach vyteká voda z lesného skladu na konci ulice Za Kalváriou (nad obratiskom pri konečnej zastávke MHD) na cestnú komunikáciu ulice Za Kalváriou a tečie po nej nižšie a cestu do Malkovského potoka si hľadá o niekoľko stoviek metrov nižšie cez pozemky pri rodinných domoch tamojších obyvateľov,
  • nezabudnúť na súčasný problém, keď pri neveľkých zrážkach tečie voda cez priestor ulice Ku Brezinám (parc. KN-C 9468/1) a potom si hľadá cestu ku Malkovskému potoku buď cez pozemok parc. č. KN-C 6992/1 smerom na Terchovskú ulicu alebo tečie ďalej cez ulicu Ku Kyslej vode na jej križovatku (napojenie) s Terchovskou ulicou (t. j. na najnižší bod parc. KN-C 9468/1),
    informovať adresne obyvateľov riešeného územia o príprave a povoľovaní výstavby protipovodňových opatrení.
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...