Ako funguje separačný dvor?

Skôr či neskôr sa zrejme zmení prístup k separovaniu odpadu aj v Prešove. Ako funguje a na čo slúži separačný dvor?

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Okolo separovania zvyknú byť veľké polemiky, no okolnosti nás zrejme donútia pre pragmatický prístup.

Skládkovať alebo páliť suroviny, ktoré sa dajú využiť a o ich využitie má niekto záujem, je nesprávne.

Nikto nechce vo svojom katastri novú skládku a ani spaľovňu. Ak sa už skládkuje alebo spaľuje, je najlepšie takto likvidovať čo najmenej odpadu.

Naviac, niektoré zložky odpadu sa ako surovina dá celkom dobre speňažiť. Aj keď námaha spojená s ich vytriedením tiež niečo stojí.

Zlatý stred v súčasnosti predstavuje spôsob, keď obyvatelia a firmy triedia odpad do niekoľkých skupín, ktoré sú oddelene zbierané. To sú tie známe farebné kontajnery a vrecia.

Hoci sa zdá, že možno dávať do jedného kontajnera alebo vrecia dovedna zložky odpadu, ktoré ani náhodou nemajú nič spoločné, je to zvolené tak, aby ľudia, ktorí odpad dotrieďujú, s tým nemali príliš veľa práce a námahy.

Toto dotrieďovanie sa deje v tzv. separačnom dvore. Ak je to efektívne, do separačného dvora sa môže z niektorých lokalít voziť aj komunálny odpad, ktorý ľudia v separačnom dvore tiež vytriedia.

Napríklad, ak v nejakej štvrti žije určitá príjmová vrstva obyvateľstva, odpad odtiaľ sa líši svojou skladbou napríklad od odpadu zo sídliska.

Je to trochu "veda", ale skúsený personál vie koordinovať zvoz odpadu tak, aby sa optimálne triedilo všetko, čo je ekonomicky výhodné triediť. Jednak z hľadiska príjmu za vytriedenú surovinu (napr. v našom meste je tento príjem ročne okolo stotisíc eur), ale tiež z hľadiska nákladov na triedenie zamestnancami separačného dvora.

To známe zbieranie do farebných kontajnerov a vriec je vlastne akési predtriedenie, aby nebolo potrebné ťahať napríklad plastové fľaše a plechovky zo sklenených črepín a mastných papierov.

Zrozumiteľným cieľom separácie je zníženie množstva odpadu, ktorý sa bez využitia uloží na skládku (v prípade Prešova je to skládka v Petrovciach, v okrese Vranov nad Topľou). Zákony prikazujú obci, na území ktorej je skládka, vyberať tzv. poplatok za uloženie odpadu na skládke. Prostredníctvom tohto poplatku sa realizuje politika nakladania s odpadom.

V tomto prípade konkrétne taká, aby bolo ukladania odpadu na skládku nevýhodné. Hovorí sa, že tento poplatok sa bude zvyšovať, aby sa ukladanie odpadu znevýhodnilo. Skládkovanie sa totiž považuje za najmenej vhodný "konečný" spôsob likvidácie odpadu. Pretože odpad len tak niekde leží bez využitia, zaberá priestor a škodlivinami môže dlhé roky obťažovať okolie.

Bez separačného dvora budú reálne vždy rezervy v separovaní. Jednoducho, ak nemá kto a kde prebrať doslova ručne odpad, tak osud odpadu je späčatený v tom okamihu, ako vysypeme kôš do kontajnera alebo nádoby na odpad.

Ak chce odberateľ plastov len plasty, tak plastová fľaša odhodená spolu so šupami od zemiakov je pre takého odberateľa bez ďalšieho dotredenia už prakticky nedostupná a končí zbytočne na skládke.

Jeho spracovateľská linka totiž potrebuje len čisté fľaše, akákoľvek prímes by plast znehodnotila.

Aj Prešov sa preto zrejme dopracuje ku separácii, ktorá sa bude vykonávať v separačnom dvore. Jeden taký dvor plánovalo mesto Prešov spolu s mestom Veľký Šariš - tzv. recyklačný dvor Lapanč. No projekt po počiatočnej investície do kúpy pozemkov a projektov zaspal, keďže pri ňom nebolo niekoľko zásadných veci domyslených a naši predchodcovia k tomu pristúpili s neopodstatneným optimizmom, hraničiacom s naivitou a vidinou, že mnohé nedotiahnuté predpoklady sa akosi sami vyriešia, projekt zaplatí niekto iný a prístupovú komunikáciu do odľahlej lokality na pomedzí mesta Prešov a mesta Veľký Šariš vybuduje tiež niekto iný.

Dávne plány mesta už predbehli súkromí investori, jeden sepračný dvor plánuje súkromník v Záborskom, druhý v prešovskom katastri na Cemjate.

Pôvodne som tento článok začal písať s tým, že priblížim, ako taký separačný dvor vyzerá.

Vhod mi prišla správa, ktorá sa síce týka nedisciplinovanosti práve pri separovanom zbere, ale na videu je dobre vidieť aj zábery z pracoviska separačného dvora.

Z videa si pochopiteľne príklad neberte.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.