Ako si môžete za tri minúty sami zistiť, prečo nie je váš chodník posypaný a čistý

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na januárovom zasadnutí výboru našej mestskej časti vzniesla pani Heribanová z ulice Obrancov mieru do zápisnice takúto otázku:

"Peší chodník smerujúci od križovatky ul. Levočská – Obr. mieru – Vl. Clementisa ku Kauflandu (okolo billboardu) komu patri? Z dôvodu, že v zimnom období tento chodník nikto neposypuje a nečistí."

(Linka na zápisnicu je nižšie.)

Nikto z prítomných na túto otázku nevedel odpovedať, a tak musela byť zapísaná do zápisnice a je možné, že momentálne na vypracovávaní odpovede pracujú zamestnanci mestského úradu.

Podobné otázky sa opakujú, avšak od tohto mesiaca si môžete odpoveď na podobné otázky približne za tri minúty zistiť aj sami, ak ovládate internet a máte na neho prístup.

Mesto Prešov sprístupnilo zadarmo a pre každého geografický informačný systém na adrese http://mapa-presov.gisplan.sk/. V informačnom systéme si môžete na leteckej mape zapnúť ako podklad parcelné čísla pozemkov a zistiť tak parcelné číslo ktoréhokoľvek pozemku alebo stavby, ktoré vidíte.

Jedným klikom si môžete zapnúť zvýraznenie pozemkov, ktoré sú vlastníctve Mesta Prešov.

Ak pozemok nepatrí mestu Prešov, jeho vlastníka si zistite zadaním parcelného čísla v katastrálnom portáli na adrese http://www.katasterportal.sk.

V prípade neudržiavaného chodníka od hlavnej križovatky ku Kauflandu ide o parcelu č. KN-C 9204/81 o rozlohe 2 742 m2, zapísanú na liste vlastníctva číslo 7079.

Vlastníkom je spoločnosť ÖMV Slovensko, s.r.o., Moskovská 13, Bratislava.

To vysvetľuje, prečo Mesto Prešov nezabezpečuje zimnú úrdžbu tohto chodníka.

Význam chodníka je v tom, že sprístupňuje najmä Kaufland obyvateľom Sídliska II. Ten, kto ho vybudoval, zrejme zabúda, že v zime sneží a vedeniu Kauflandu na tom zrejme dostatočne nezáleží.

Na tomto pozemku sa v roku 2005 uvažovalo o vybudovaní čerpacej stanice pohonných látok a tento zámer vyvolal protesty obyvateľov a rozsiahlu petičnú akciu.

Verím, že mestský geografický informačný systém urýchli od teraz odpovede na podobné otázky, ako mala pani Heribanová, odbremení úradníkov mesta od podobných požiadaviek a podnieti občanov k tomu, aby viacej rozumeli dianiu na uliciach mesta.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...