Aký je prijatý rozpočet a čo asi čaká Prešov v roku 2013?

Máme rozpočet. Do médií prenikli „pikošky“ zo súboja o mestské eurá. Ako odhadujem ďalší vývoj situácie po jeho prijatí?

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Úradníci, poslanci a primátor by do istej miery mali držať spolu, aj keď v niektorých prioritách, či presnejšie v spôsoboch, ako ich naplnenie dosahovať, sa naše názory môžu mierne rozchádzať.

Rozpočet by mal byť spoločným dielom. Predstavy všetkých 32-och predstaviteľov mesta (1 primátor a 31 poslancov) by sa mali počas trojmesačnej prípravy rozpočtu postupne zbližovat a v deň schvaľovania rozpočtu by mala byť vačšina s výsledkom viac-menej stotožnená.

Mám dojem, že primátor, ako šéf úradu, na svoju úlohu koordinovať formovanie spoločného cieľa, rezignoval. Svoje stanoviská poslancom hodnoverne nevysvetľoval, tie poslanecké zasa málo počuval. Videli sme, že rozpočet z radnice ráta s míňaním peňazí, ktoré nemusia do mestskej pokladnice prísť. Zadné vrátka pre tento prípad na radnici stále pripravené nemajú. Dôkazom z tohto roku je množstvo nesplatených faktúr, dlžoby z minulosti a ich presun zasa do ďalšieho roka.

Schválený rozpočet umožní mestu, aby sa v roku 2013 trochu nadýchlo. Tlačí nás doposiaľ nevídané bremeno bankových úverov, ktoré musíme v nasledujúcich siedmich rokoch náročne a bolestivo splácať.

Objem peňazí na splácanie dlhov z minulosti začína vážne komplikovať rozvoj mesta v budúcnosti, dokonca začína ohrozovať plnenie základných funkcií mesta a očakavaní Prešovčanov od svojej samosprávy. Radnica sa spolieha na trpezlivosť dodávateľov, ktorí majú na radnici faktúry po splatnosti, ale ich trpezlivosť nemusí trvať večne. Ich dôvera je však už naštrbená.

Preto bolo nevyhnutné, aby sa zmobilizovala väčšina v mestskom parlamente a pokúsili sme sa prijať rozpočet, ktorý nebude rátať s ďalším zadlžovaním mesta a s tým, že sa platenie za faktúry bude rok čo rok presúvať do ďalšieho roka, že sa nebudú mestským firmám platiť mnohoročné dlhy. Pretože takto to nemôže ísť do nekonečna.

Časť poslancov to akoby dodnes nechcela vidieť. Optimizmus pri zadlžovaní mesta v minulosti vychádzal z predpokladu, že každý rok sa budú zvyšovať príjmy z podielových daní a že prešovským domácnostiam a firmám sa bude dariť čoraz lepšie. Lenže už začína piaty rok, čo to neplatí, pričom náklady radnice rastú a príjmy stagnujú. Primátor sa snaží splácať staré dlhy novými pôžičkami, chýbajúce peniaze počas roka nás nútia zachraňovať situáciu kontokorentným úverom. Rok či dva do volieb sa to dá, ale potom nevyhnutne príde bolestivý kolaps z ktorého by sa mesto,ako Prešov, hojilo zrejme roky.

Ani schvalením rozpočtu bližšieho realite sa všetky problémy neskončili, práve naopak.

Základné funkcie mesta

Základné služby mesta, na ktoré sa vynakladajú každoročne významné čiastky z rozpočtu mesta, ako je kosenie, upratovanie verejných priestrastiev, verejné osvetlenie, dopravné značenie, zimná údržba a ďalsie, by mali fungovať v stabilnom režime približne v takom rozsahu, ako aj v tomto roku.

Určitá rezerva je vytvorená aj na opravy poškodených chodníkov a ciest. Rozsah opráv nebude nijako závratný, skôr pôjde o skromné „plátanie“ tých najväčších nedostatkov. Ktoré to budú, to ešte nie je rozhodnuté. Dohoda sa bude hľadať v mestskom zastupiteľstve. Aby sa financie využili naozaj užitočne, bez kvalitnej informačnej podpory zo strany mestského úradu to nepôjde. V tomto má úrad obrovské rezervy, zdá sa, že sa tak zatiaľ nenaučil pracovať.

Úrad

Zlepšenie komunikácie medzi úradom a poslancami bude jednou z viacerých vyziev, pred ktorými bude stáť nová prednostka. Hneď po nástupe do funkcie sa bude musieť vysporiadať so znižovaním platov alebo prepúšťaním, kedže zreálnenie výdavkov ku predpokladaným príjmom v rozpočte sa dotklo aj prostriedkov na mzdy na mestskom úrade.

Personálna politika na úrade pri pohľade z vonku vyvoláva nespokojnosť, budem preto len milo prekvapený, ak sa to s novou prednostkou zásadne zmení. No uvidíme. V jej prospech hovorí to, že nie je na úrade nová a situaciu by mala poznať. Proti hovorí zasa to, že sa na úrade s každým pozná a tak na niektoré potrebné zmeny môže chýbať odvaha alebo tomu zabránia doterajšie vzťahy.

Je škoda, že vedenie radnice v minulosti nevyužilo obdobie dobrých rokov na prípravu na tie horšie roky, ktoré zažívame teraz. Spoliehanie sa na to, že najbližšie štyri roky bude vždy len lepšie a lepšie, sa nevyplatilo. Investície na zefektívnenie chodu mesta, ktorých použitie by v dobrých časoch až tak nebolelo, sú dnes nedostupné.

Nová prednostka bude pod tlakom, aby hľadala finančné zdroje aj tam, kde ich doteraz nikto veľmi hľadať nechcel. Bude potrebného veľa presviedčania, vysvetľovania a poskytovania hodnoverných argumentov zo strany radnice. Bez nich bude chýbať odvaha na mnohé potrebné rozhodnutia, lebo bez dostatočného vysvetlenia bude chýbať vôľa na ich prijatie.

Hromadná doprava v meste

Pre dopravný podnik je síce v rozpočte konečne schválená suma na umorenie dlhov z minulosti, ktoré za dopravu cestujúcich radnica nedoplácala po každoročnom vyúčtovaní už od roku 2008, ale dotácia na prevádzku v prichádzajúcom roku 2013 zostala na rovnakej úrovni tohto roka.

Náklady podniku by pri zachovaní rozsahu tohoročnej dopravnej obslužnosti mali byť v budúcom roku vyššie. Bez veľmi rýchlo prijatých opatrení už začiatkom budúceho roka to bude nevyhnutne znamenať ďalšie obmedzovanie spojov MHD.

Nedávno obmenené predstavenstvo dopravného podniku, tentoraz už bez účasti dlhoročného výkonneho riaditeľa, bude stáť pred dilemou, či nakúpiť viac nových vozidiel a viac prepúšťať zamestnancov alebo radšej vyjednať z vedením mesta zachovanie prepravných výkonov za cenu ponechania dlhov a stagnácie obnovy vozového parku. Myšlienky na privatizáciu dopravného podniku sa asi v budúcom roku ešte neoprášia.

Vďaka uzavretiu sociálneho zmieru podpisom kolektívnej zmluvy v lete roku 2012 by do konca roka 2013 nemal hroziť štrajk kvôli platom. Práve zvýšenie platov sa však môže podpísať pod to, že pre niekoho v podniku už nemusí ostať pracovné miesto. Či sa toto pnutie presunie do zmeny ceny cestovných lístkov, je ťažké predpokladať. Záležať bude od toho, či je pre Prešovčanov dôležitejšia cena lístkov alebo dostatok spojov na zastávkach.

Technické služby

Podnik Technické služby mesta Prešov je tradične nastavený takpovediac „rozvojovo“, ratajúc už dlhé roky akosi automaticky s každoročným navyšovaním príjmov. Na minulotýždňové rozhodnutie zastupiteľstva o zamrazení poplatkov za odpad by malo reagovať vedenie podniku. Ak sa mu to dostatočne nepodarí, bremeno vytvorenej straty sa ako bumerang vráti do zastupiteľstva.

Chvíle radosti sa skončia, nastane čas na zodpovedné rozhodnutie, kde už nebude stačiť prísť s nápadom cez prestávku v rokovaní zastupiteľstva. Rok 2013 bude aj rokom príležitostí pre zásadné rozhodnutia o dlhodobej budúcnosti odpadu v meste. Hrozí však, že tie rozhodnutia neurobíme.

Mestské cintoríny a mestské lesy, ktoré spadajú do portfólia technických služieb v roku 2013 zásadné zmeny nečakajú.

Mestská polícia

Vedenie mestskej polície nepresvedčilo poslancov o jej význame ani tento rok, zamrazenie výdavkov vytvorí príležitosť, aby sa s touto skutočnosťou popasovalo. Najmä s tým, ako zaplatiť takmer 80 mestských policajtov a či tento počet je adekvátny potrebám ale aj možnostiam nášho mesta.

Školstvo

Našťastie sa z eurofondov v minulom období podarilo zlepšiť stav mnohých školských budov, očakávané úspory by mali školám trochu pomôcť.

Školstvo (materské školy, základné školy, centrá voľného času, umelecké školy, školské jedálne) si pýta najväčšiu porciu z mestského rozpočtu. Ide o 17 miliónov z celkovej sumy rozpočtu 53 miliónov eur, čo je tretina.

Hoci na prvý pohľad ešte pár rokov bude počet školopovinných detí rásť, už dnes vieme koľko budúcich rodičov derie školské lavice. Je ich málo a tak sa prudkému demografickému pádu o niekoľko rokov nevyhneme. Stoličiek v školských budovách je už teraz veľa, avšak odvaha s tým niečo zásadné urobiť sa zrejme do volieb už nenájde.

Naviac, niekoľko zlých, ale populárnych opatrení z minulosti nám zväzuje ruky. Máme pokope pekné vynovené školy, ale detí do nich v okolitých bytovkách nie je dosť.

Domovy seniorov

Dva mestské domovy seniorov pre zhruba 300 Prešovčanov by mali fungovať stabilne. Jeden z nich čaká rekonštrukcia, ktorej sa každý bojí kvôli zlej povesti firmy, ktorá vyhrala verejné obstarávanie.

Opatrovateľská služba

Málo známa zložka, ktorá v meste živí desiatky opatrovateliek. Práce budú mať stále viac, ako zvládnu. Postupne si budeme musieť zvykať, že za ich služby sa bude platiť viac.

Šport

Športovci sú nezanedbateľne zastúpení aj v mestskom zastupiteľstve, ich lobing je silný. V rozpočte je solídna suma oproti minulosti pre športových funkcionárov, zatiaľ však nie je dohoda o ich rozdeľovaní. Žiadateľov bude asi tradične viac, ako sú možnosti mesta. Či je cielenie peňazí daňových poplatníkov práve týmto spôsobom správne, o tom sa bude diskutovať stále. Niekde aj spôsobom, že "keď im, tak aj nám".

Mestská správa služieb, ako doterajší správca zimného štadióna a mestských školských bazénov pravdepodobne skončí. Finančné dotačné toky na prevádzku spomenutých zariadení sa majú zmeniť na nový model, ktorý ešte nie je vytvorený. Je po hodine dvanástnej, takže budeme radi, ak zmenu prežijeme bez priveľkých turbulencií, ľad na štadióne nerozmrzne predčasne a voda v bazénoch nevychladne a nevyschne.

Investície

Žiadne megaveľké investície z vlastných zdrojov mesta sa v roku 2013 konať nebudú, ak sa nestane zázrak. Teda ak nerátame ambíciu skrášliť niektoré budovy obchodných centier vo vlastníctve mesta na našich najväčších sídliskách.

Financie na investície totiž odčerpáva splácanie dlhov za investície a rozhodnutia z minulých období. Máličko situáciu zachraňuje predaj mestských nehnuteľností, ale tento zdroj nie je nevyčerpateľný.

O tie pozemky, ktoré by sme naopak radi predali v mestskom priemyselnom parku v Záborskom, veľký záujem nie je. Motá sa síce okolo neho dosť ľudí, ale silných záujemcov s peniazmi a pracovnými príležitosťami je poskromne.

Samotná mestská správcovská spoločnosť po náhlom odchode najväčšieho nájomcu stratí najväčší príjem a pravdepodobne sa postaví do zástupu tých, ktorí budú chcieť prežívať za mestské peniaze. Táto situácia by si zaslúžila riešenie chirurgickým rezom.

V rozpočte vidieť prioritu zastupiteľstva v rekonštrukciách materských škôl. Šitie horúcou ihlou spôsobilo, že nakoniec sa môže ukázať, že priorít je veľa a na žiadnu nie je dosť.

Parkovanie

V roku 2013 končí zmluva s toľko diskutovanou firmou, ktoré vyberá parkovné v centre mesta. Bude to príležitosť hľadať iný model s ambíciou, aby peniaze parkujúcich Prešovčanov, keď už ich zaplatia, končili v čo najväčšej miere u nás doma a poslúžili na skvalitňovanie života v meste.

Vážnejšiu diskusiu s predstavením palety riešení si určite zaslúži aj parkovanie na sídliskách. Odozva verejnosti rozhodne, či tento problém spoločne rozlúskneme a diskusie z vnútra orgánov mesta zaplnia stránky medií alebo ostane všetko po starom a každodenný príjazd autom domov na sídlisko ostane stresom.

Transparentnosť

Riadenie a osud mestskej samosprávy závisí od rozhodnutí jej predstaviteľov. Výsledok toho rozhodovania záleží od podpory verejnosti. Tá môže byť pozitívna len vtedy, ak je dianie na radnici zrozumiteľné a vzbudzuje nádej, že prijaté rozhodnutia poslúžia v prospech obyvateľov nášho mesta a ich plnenie je v súlade s vopred formulovanými očakávaniami.

V tejto oblasti má prešovská radnica značné medzery, je stále čo zlepšovať.

Prijať a zapojiť Prešovčanov do rozhodovania o ich živote v meste je tá tažšia cesta. Verím, že aj to môže Prešov posunúť výrazne vpred, ale zatiaľ nás veľa s takým pohľadom nie je.

Čoraz hlasnejšie a konkrétnejšie odozvy Prešovčanov na dianie v samospráve, ma však naplňajú optimizmom, že situácia sa zlepšuje a naše rozhodnutia v orgánoch mesta budú práve kvôli vyššej verejnej kontrole lepšie a zodpovednejšie.

Čo dodať na záver?

Rozpočet bude aj naďalej nepochybne témou každého rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva tak, ako tomu bolo aj v tomto roku 2012. Chcem dúfať, že 32 ľudí vo vedení mesta sa bude od myšlienok na zlé rozhodnutia vracať radšej kratšou cestou.

Dúfam tiež, že sa nájde odvaha na prijímanie zodpovedných rozhodnutí, ktoré Prešov v komplikovanom roku 2013 potrebuje hádam ešte viac, ako v minulosti.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...