Bol som na kontrolnom dni rekonštrukcie ZŠ Čs. armády na Sídlisku II

V piatok predpoludním som bol ako poslanec na kontrolnom dni rekonštrukcie ZŠ na ulici Československej armády na Sídlisku II.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Podľa slov riaditeľky, má budova školy už 45 rokov a je v súčasnosti najstaršou fungujúcou školskou budovou v Prešove.

Rekonštrukcia sa oficiálne začala začiatkom mája a mala by trvať do augusta 2012.

V troch pavilónoch budú kompletne vymenené elektroinštalácie, kúrenie, mnohé podlahy v triedach a na chodbách, okná. Fasáda budovy a strecha má byť zateplená. Vymurovaná a zateplená bude aj spojovacia chodba do telocvične, zrekonštruované záchody.

V čase kontrolného dňa už bol vyprázdnený najzadnejší pavilón, v ňom čiastočne potiahnuté nové elektroinštalácie, odstránené staré podlahy.

Rekonštrukciu robí firma PKB Invest s. r. o. (http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=7219&SID=8&P=1). Na kontrolnom dni zaznela informácia, že firma ma už dlhší čas podpísanú zmluvu na rekonštrukciu za 4.270.000 eur.

Rekonštrukcia je čiastočne hradená z nenávratného finančného príspevku regionálneho operačného programu (http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=168315&l=sk), ktorý poskytne najviac 2.559.225 eur. Zvyšok prostriedkov by mal byť pokrytý z mestského rozpočtu, v ktorom však zatiaľ bola na tento účel vyčlenená len malá suma.

Súčasťou projektu nie je výmena dverí, v niektorých miestnostiach ostanú pôvodné parketové podlahy.

Na kontrolnom dni sa zúčastnil ešte jeden poslanec, stavebný dozor z mestského úradu, projektant, riaditeľ firmy PKB Invest s rozpočtárkou, zástupcovia subdodávateľov, samozrejme aj riaditeľka a zástupca riaditeľky školy. Chvíľu za zdržali aj zástupcovia firmy, ktorá zabezpečuje takzvaný externý manažment projektu.

Z rokovania vyplynulo, že práce zatiaľ nie sú v sklze. Zaznela informácie, že rozpočet bude prekročený kvôli nutnosti zložitejšej elektroinštalácie, ako predpokladal projekt starý niekoľko rokov a nereflektujúci dnešné potreby (inštalácie interaktívnych tabúľ).

Za obvyklých okolností sa poslanci nezúčastňujú kontrolných dní. Na kontrolnom dni som bol preto, že mestský úrad vyzval predsedníčky poslaneckých klubov, aby zabezpečili účasť poslancov za každý klub, ako preventívne opatrenie, keďže sa ukázalo, že mestský úrad nezvláda riadenie projektov rekonštrukcie škôl a dochádza k masívnemu zvyšovaniu ceny.

Keďže ide školu v našej mestskej časti, do ktorej chodia naše deti, záleží mi na tom, aby rekonštrukcia prebehla úspešne.

Škola na ulici Československej armády je perspektívna a patrí k základnej občianskej vybavenosti našej mestskej časti. Pre deti predstavuje možnosť bezpečnej dochádzky do školy v prostredí našej časti mesta a jej existenica je jedným z predpokladov na úspešné pritiahnutie mladých ľudí, aby sa usadili v našej mestskej časti.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.