Ďalšie ulice našej mestskej časti získali priame spoje MHD zo železničnej a autobusovej stanice

Pri novom zimnom poriadku MHD boli čiastočne vypočuté požiadavky na priame spojenie našej mestskej časti so železničnou a autobusovou stanicou.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Dopravný podnik presmeroval tri spoje linky č. 43.

Medzi šiestou až deviatou hodinou premávajú od 3. septembra priamo zo železničnej stanice pod Kamennú baňu, k Zimnému štadiónu, Mladosti a potom cez Sázavského, Odborársku, Marka Čulena, Sídlisko III, Sabinovskú až k nemocnici.

Linka donedávna začínala pri Veľkej pošte a neprechádzala cez železničnú stanicu. Jej presmerovanie by malo uspokojiť dopyt po doprave zo železničnej stanice na ulice Pod Kamennou baňou, Pražská a ku školám na ulici Pod Kalváriou, na Kolárovej, Československej armády a na Sídlisko III.

Čas ukáže, ako sa táto linka osvedčí a aká bude jej budúcnosť.

Opačné spojenie, na železničnú stanicu, majú zatiaľ cestujúci priamou linkou len z ulice Obrancov mieru na nosnú linku č. 38.

Obyvatelia z lokality za Kalváriou a Pod Kamennou baňou s prestupom na Škultétyho ulici alebo pri "pozemných stavbách" z linky č. 22 na nosnú linku č. 38.

V predstavenstve dopravného podniku bolo dohodnuté, že do komisie mestského zastupiteľstva pre dopravu by mal prísť dopravný prieskum liniek MHD, aby sa do povedomia poslancov dostali súvislosti, ktoré je vhodné poznať pri rozhodnutiach na úrovni mestského zastupiteľstva, ktoré sa týkajú verejnej dopravy.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...