Ďalšie ulice našej mestskej časti získali priame spoje MHD zo železničnej a autobusovej stanice

Pri novom zimnom poriadku MHD boli čiastočne vypočuté požiadavky na priame spojenie našej mestskej časti so železničnou a autobusovou stanicou.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Dopravný podnik presmeroval tri spoje linky č. 43.

Medzi šiestou až deviatou hodinou premávajú od 3. septembra priamo zo železničnej stanice pod Kamennú baňu, k Zimnému štadiónu, Mladosti a potom cez Sázavského, Odborársku, Marka Čulena, Sídlisko III, Sabinovskú až k nemocnici.

Linka donedávna začínala pri Veľkej pošte a neprechádzala cez železničnú stanicu. Jej presmerovanie by malo uspokojiť dopyt po doprave zo železničnej stanice na ulice Pod Kamennou baňou, Pražská a ku školám na ulici Pod Kalváriou, na Kolárovej, Československej armády a na Sídlisko III.

Čas ukáže, ako sa táto linka osvedčí a aká bude jej budúcnosť.

Opačné spojenie, na železničnú stanicu, majú zatiaľ cestujúci priamou linkou len z ulice Obrancov mieru na nosnú linku č. 38.

Obyvatelia z lokality za Kalváriou a Pod Kamennou baňou s prestupom na Škultétyho ulici alebo pri "pozemných stavbách" z linky č. 22 na nosnú linku č. 38.

V predstavenstve dopravného podniku bolo dohodnuté, že do komisie mestského zastupiteľstva pre dopravu by mal prísť dopravný prieskum liniek MHD, aby sa do povedomia poslancov dostali súvislosti, ktoré je vhodné poznať pri rozhodnutiach na úrovni mestského zastupiteľstva, ktoré sa týkajú verejnej dopravy.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.