Centrum Prešova: Dopravný inžinier predvída kolaps, investor tvrdí opak

Kilometrovú kolónu vozidiel vypočítal dopravný inžinier v popoludňajšej špičke. Bola by škoda to ignorovať a nenájsť riešenie ešte pred začatím prerábky križovatiek.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na nároží ulíc Masarykova - Hlavná - Štefánikova - Hviezdoslavova vyrastie veľké obchodné centrum. Investor nechal vypracovať dopravnú štúdiu. Jej autori dospeli k záveru, že výstavba obchodného centra dopravu nijako významne nezhorší.

Iný dopravný inžinier však urobil vlastný výpočet a tvrdí opak.

Ako člen komisie mestského zastupiteľstva pre dopravu som sa zúčastnil zasadnutia, keď komisia o stavbe obchodného centra rokovala ešte na jeseň minulého roka.

Odborní pracovníci radnice prekvapivo problém v priepustnosti križovatiek po výstavbe centra nevidia, hoci do územia pribudne množstvo nových návštevníkov na autách.

Návrhy na zlepšenie napojenia obchodného centra som vzniesol už v decembri minulého roka ako účastník územného konania. Niektoré návrhy boli zohľadnené, takže to malo zmysel.

Mestský úrad však v máji rozhodol, že účastníkom konania nie som.

Návrhmi a pripomienkami ľudí, ktorí nie sú účastníkmi konania, sa totiž úrad nemusí zaoberať.

Porovnal som obidva podklady. Sú protichodné

Autori štúdie, ktorú dal vypracovať investor, dospeli k záveru, že:

Dopravní studie tedy prokázala, že areál bude fungovat na stávající komunikační síti bez významného zhoršení dopravní situace v lokalitě. Dopravní studie prokazuje, že dopravní připojení uvažované lokality výstavby je možné a nezpůsobí podstatné zhoršení dopravní situace a životního prostředí v okolí výstavby“ (str. 22).

Autor druhej štúdie dospel k záveru, že:

Prepočtom svetelne riadenej križovatky sú zistené kapacitne nepostačujúce vetvy Štefánikova, Grešova aj Masarykova, križovatka bude po roku 2020 zahltená a v čase dopravných špičiek neprejazdná (str. 12) ... bude dochádzať v tomto dopravnom uzle po uvedení OC Fórum do prevádzky k permanentným kolapsom automobilovej dopravy v čase najmä poobedňajšej dopravnej špičky, s vážnym negatívnym vplyvom na plynulosť MHD v širšom centre mesta Prešov“ (str. 13).

Žiadam úrad, aby sa rozdiel objasnil

Rozptyl a rozpor v záveroch obidvoch štúdií je tak markantný, že ho nemožno prejsť bez povšimnutia a nevyhnutne si vyžaduje objasnenie.

O to viac, že prvá štúdia je podkladom v rozhodovaní stavebného úradu o budúcej stavbe obchodného centra. Bez vysvetlenia rozporu by sa mohlo stať, že dôjde k nesprávnemu posúdeniu veci a následne k nesprávnemu rozhodnutiu.

Dôsledkom môže byť ťažko, zdĺhavo a nákladne riešiteľný problém so zlou priepustnosťou komunikácií v centre mesta a dopravným zápchami, ktorý zasiahne do každodenného života veľkého množstva obyvateľov mesta.

Náklady na jeho vyriešenie môžu byť enormné a môžu v budúcnosti zbytočne zaťažiť mestský rozpočet na úkor iných potrieb mesta – prípadne viesť ku dlhodobému nevyriešeniu problému.

Myslím si, že predvídateľným problémom je rozumnejšie predchádzať – než ich nechať s vedomím prepuknúť a potom sa ich snažiť riešiť oveľa drahšie na náklady obyvateľov mesta a nie toho, kto k vzniku problému zásadne prispel.

Dnes som preto oslovil mestský úrad, konkrétne odbor dopravy a stavebný úrad, aby ten rozpor odborne preskúmali a ak by to odborne nedokázali zvládnuť, tak aby si zabezpečili odborné a objektívne vytvorenie vlastného názoru na vec.

Viac si môžete prečitať v listoch, ktoré som adresoval radnici.

No a pokiaľ ste odborník, môžete si aj sami porovnať obidve štúdie.

List odboru dopravy

List stavebnému úradu

Prvá štúdia

Druhá štúdia

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...