Centrum Prešova: Dopravný inžinier predvída kolaps, investor tvrdí opak

Kilometrovú kolónu vozidiel vypočítal dopravný inžinier v popoludňajšej špičke. Bola by škoda to ignorovať a nenájsť riešenie ešte pred začatím prerábky križovatiek.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na nároží ulíc Masarykova - Hlavná - Štefánikova - Hviezdoslavova vyrastie veľké obchodné centrum. Investor nechal vypracovať dopravnú štúdiu. Jej autori dospeli k záveru, že výstavba obchodného centra dopravu nijako významne nezhorší.

Iný dopravný inžinier však urobil vlastný výpočet a tvrdí opak.

Ako člen komisie mestského zastupiteľstva pre dopravu som sa zúčastnil zasadnutia, keď komisia o stavbe obchodného centra rokovala ešte na jeseň minulého roka.

Odborní pracovníci radnice prekvapivo problém v priepustnosti križovatiek po výstavbe centra nevidia, hoci do územia pribudne množstvo nových návštevníkov na autách.

Návrhy na zlepšenie napojenia obchodného centra som vzniesol už v decembri minulého roka ako účastník územného konania. Niektoré návrhy boli zohľadnené, takže to malo zmysel.

Mestský úrad však v máji rozhodol, že účastníkom konania nie som.

Návrhmi a pripomienkami ľudí, ktorí nie sú účastníkmi konania, sa totiž úrad nemusí zaoberať.

Porovnal som obidva podklady. Sú protichodné

Autori štúdie, ktorú dal vypracovať investor, dospeli k záveru, že:

Dopravní studie tedy prokázala, že areál bude fungovat na stávající komunikační síti bez významného zhoršení dopravní situace v lokalitě. Dopravní studie prokazuje, že dopravní připojení uvažované lokality výstavby je možné a nezpůsobí podstatné zhoršení dopravní situace a životního prostředí v okolí výstavby“ (str. 22).

Autor druhej štúdie dospel k záveru, že:

Prepočtom svetelne riadenej križovatky sú zistené kapacitne nepostačujúce vetvy Štefánikova, Grešova aj Masarykova, križovatka bude po roku 2020 zahltená a v čase dopravných špičiek neprejazdná (str. 12) ... bude dochádzať v tomto dopravnom uzle po uvedení OC Fórum do prevádzky k permanentným kolapsom automobilovej dopravy v čase najmä poobedňajšej dopravnej špičky, s vážnym negatívnym vplyvom na plynulosť MHD v širšom centre mesta Prešov“ (str. 13).

Žiadam úrad, aby sa rozdiel objasnil

Rozptyl a rozpor v záveroch obidvoch štúdií je tak markantný, že ho nemožno prejsť bez povšimnutia a nevyhnutne si vyžaduje objasnenie.

O to viac, že prvá štúdia je podkladom v rozhodovaní stavebného úradu o budúcej stavbe obchodného centra. Bez vysvetlenia rozporu by sa mohlo stať, že dôjde k nesprávnemu posúdeniu veci a následne k nesprávnemu rozhodnutiu.

Dôsledkom môže byť ťažko, zdĺhavo a nákladne riešiteľný problém so zlou priepustnosťou komunikácií v centre mesta a dopravným zápchami, ktorý zasiahne do každodenného života veľkého množstva obyvateľov mesta.

Náklady na jeho vyriešenie môžu byť enormné a môžu v budúcnosti zbytočne zaťažiť mestský rozpočet na úkor iných potrieb mesta – prípadne viesť ku dlhodobému nevyriešeniu problému.

Myslím si, že predvídateľným problémom je rozumnejšie predchádzať – než ich nechať s vedomím prepuknúť a potom sa ich snažiť riešiť oveľa drahšie na náklady obyvateľov mesta a nie toho, kto k vzniku problému zásadne prispel.

Dnes som preto oslovil mestský úrad, konkrétne odbor dopravy a stavebný úrad, aby ten rozpor odborne preskúmali a ak by to odborne nedokázali zvládnuť, tak aby si zabezpečili odborné a objektívne vytvorenie vlastného názoru na vec.

Viac si môžete prečitať v listoch, ktoré som adresoval radnici.

No a pokiaľ ste odborník, môžete si aj sami porovnať obidve štúdie.

List odboru dopravy

List stavebnému úradu

Prvá štúdia

Druhá štúdia

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.