Centrum Prešova: Dopravný inžinier predvída kolaps, investor tvrdí opak

Kilometrovú kolónu vozidiel vypočítal dopravný inžinier v popoludňajšej špičke. Bola by škoda to ignorovať a nenájsť riešenie ešte pred začatím prerábky križovatiek.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na nároží ulíc Masarykova - Hlavná - Štefánikova - Hviezdoslavova vyrastie veľké obchodné centrum. Investor nechal vypracovať dopravnú štúdiu. Jej autori dospeli k záveru, že výstavba obchodného centra dopravu nijako významne nezhorší.

Iný dopravný inžinier však urobil vlastný výpočet a tvrdí opak.

Ako člen komisie mestského zastupiteľstva pre dopravu som sa zúčastnil zasadnutia, keď komisia o stavbe obchodného centra rokovala ešte na jeseň minulého roka.

Odborní pracovníci radnice prekvapivo problém v priepustnosti križovatiek po výstavbe centra nevidia, hoci do územia pribudne množstvo nových návštevníkov na autách.

Návrhy na zlepšenie napojenia obchodného centra som vzniesol už v decembri minulého roka ako účastník územného konania. Niektoré návrhy boli zohľadnené, takže to malo zmysel.

Mestský úrad však v máji rozhodol, že účastníkom konania nie som.

Návrhmi a pripomienkami ľudí, ktorí nie sú účastníkmi konania, sa totiž úrad nemusí zaoberať.

Porovnal som obidva podklady. Sú protichodné

Autori štúdie, ktorú dal vypracovať investor, dospeli k záveru, že:

Dopravní studie tedy prokázala, že areál bude fungovat na stávající komunikační síti bez významného zhoršení dopravní situace v lokalitě. Dopravní studie prokazuje, že dopravní připojení uvažované lokality výstavby je možné a nezpůsobí podstatné zhoršení dopravní situace a životního prostředí v okolí výstavby“ (str. 22).

Autor druhej štúdie dospel k záveru, že:

Prepočtom svetelne riadenej križovatky sú zistené kapacitne nepostačujúce vetvy Štefánikova, Grešova aj Masarykova, križovatka bude po roku 2020 zahltená a v čase dopravných špičiek neprejazdná (str. 12) ... bude dochádzať v tomto dopravnom uzle po uvedení OC Fórum do prevádzky k permanentným kolapsom automobilovej dopravy v čase najmä poobedňajšej dopravnej špičky, s vážnym negatívnym vplyvom na plynulosť MHD v širšom centre mesta Prešov“ (str. 13).

Žiadam úrad, aby sa rozdiel objasnil

Rozptyl a rozpor v záveroch obidvoch štúdií je tak markantný, že ho nemožno prejsť bez povšimnutia a nevyhnutne si vyžaduje objasnenie.

O to viac, že prvá štúdia je podkladom v rozhodovaní stavebného úradu o budúcej stavbe obchodného centra. Bez vysvetlenia rozporu by sa mohlo stať, že dôjde k nesprávnemu posúdeniu veci a následne k nesprávnemu rozhodnutiu.

Dôsledkom môže byť ťažko, zdĺhavo a nákladne riešiteľný problém so zlou priepustnosťou komunikácií v centre mesta a dopravným zápchami, ktorý zasiahne do každodenného života veľkého množstva obyvateľov mesta.

Náklady na jeho vyriešenie môžu byť enormné a môžu v budúcnosti zbytočne zaťažiť mestský rozpočet na úkor iných potrieb mesta – prípadne viesť ku dlhodobému nevyriešeniu problému.

Myslím si, že predvídateľným problémom je rozumnejšie predchádzať – než ich nechať s vedomím prepuknúť a potom sa ich snažiť riešiť oveľa drahšie na náklady obyvateľov mesta a nie toho, kto k vzniku problému zásadne prispel.

Dnes som preto oslovil mestský úrad, konkrétne odbor dopravy a stavebný úrad, aby ten rozpor odborne preskúmali a ak by to odborne nedokázali zvládnuť, tak aby si zabezpečili odborné a objektívne vytvorenie vlastného názoru na vec.

Viac si môžete prečitať v listoch, ktoré som adresoval radnici.

No a pokiaľ ste odborník, môžete si aj sami porovnať obidve štúdie.

List odboru dopravy

List stavebnému úradu

Prvá štúdia

Druhá štúdia

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...