Československej armády: Konáre nám už nebudú padať na hlavy

Sťažnosti na padajúce konáre z vysokých stromov na ulici Československej armády by na čas mohli ustať.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na viacerých zasadnutiach výboru v našej mestskej časti sme hľadali riešenie nebezpečenj situácie na tejto ulici. Problém vznikal najmä pri silnom vetre, keď vietor odlamoval konáre a tie padali na chodník aj cestu.

Ide o frekventovanú komunikáciu, prakticky jednu z troch hlavných dopravných tepien spájajúcich naše sídlisko s okolitým svetom. Prechádzajú po nej aj stovky detí pri svojej každodennej ceste do školy. Je tiež významným peším ťahom z Centrálu pre tých, ktorí odtiaľ pešo kráčajú k svojim domom na uliciach: Odborárska, Átriová, Staré záhrady, Jabloňová, Čerešňová, Petöfiho a ďalšie v okolí.

Stromy, topole, rástli na hranici areálu, ktorý spravuje základná škola na ul. Československej armády. Boli sme veľmi radi, keď na jedno z tohoročných jarných zasadnutí prišla riaditeľka školy a informovala všetkých pritomných obyvateľov o krokoch, ktoré na odstránenie problému urobila a plánuje urobiť.

V týchto dňoch tento plán začala realizovať a vďaka jej nasadeniu by sme v našej mestskej časti mali mať o jeden problém menej.

Ide totiž o mestský majetok. A hoci sa to mnohým oprávnene zdá zložité a nechcú tomu rozumieť alebo nevedia to pochopiť - tak mestský majetok nemá jediného "gazdu".

Buď mestský majetok spravuje priamo radnica (teda mestskí úradníci), ktorým šéfuje primátorka (a nie poslanci, ako sa neraz mylne domnievame), alebo je mestský majetok zverený niektorej z desiatok mestských organizácií (školy, škôlky, mestské firmy a organizácie).

V tomto prípade ide o stromy, ktoré sú na mestskom pozemku, ktorý je zverený do "správy" Základnej školy na ul. Československej armády. Za tento majetok zodpovedá štatutárka školy, teda riaditeľka školy.

Musí myslieť na to, aby zverený majetok napríklad nikomu ľahkovážne nespôsobil škodu alebo zranenie.

Niekoľko stromov, ktoré padajúcimi konármi ohrozovali chodcov a vozidlá, v piatok postupne odstraňovali odborníci.

Podobným problémom, ale z iného súdka, sú stromy rastúce veľmi blízko pri panelákoch, ktoré niekedy spôsobujú rôznu oštaru.

Hoci sa spolu s vedením mestského úradu snažím úrad priviesť k tomu, aby sa na tento problém našlo koncepčné riešenie, žiaľ zatiaľ sa to nepodarilo.

V tejto situácii môžem ako zatiaľ najfunkčnejšie riešenie riešenie poradiť, aby ten, kto si výrub stromu (na pozemku mesta - zdôrazňujem) praje, podal na úrade tzv. "Návrh na výrub dreviny vo verejnej zeleni". Samozrejme za predpokladu, že nepostačuje iba orez stromu.

Súčasťou formulára je hárok na súhlasné resp. nesúhlasné podpisy obyvateľov priľahlých bytoviek.

Niekedy sa totiž stáva, že na výrub stromu sú medzi obyvateľmi opačné názory. Podpisové hárky tak pomáhajú úradu zorientovať sa v názoroch obyvateľov na požadovaný výrub.

Výrub stromu potom podlieha úradnému povoleniu. Nie každý výrub je povolený, povolenie je písomné a musí obsahovať odôvodnenie.

Začatie výrubového konania býva zverejnené aj na mestskej internetovej úradnej tabuli, aby sa o ňom mohol dozvedieť každý, komu na tom záleží, priamo z domu bez toho, aby musel akokoľvek vopred komunikovať s úradom - http://www.presov.sk/portal/?c=12&ctg=6

Strom sa totiž nevie ubrániť a zákon je tak jedinou ochranou pre prípady, ak by požiadavka na výrub stromu bola len subjektívna. Totiž, ak by sa vyrúbal každý strom, ktorý niekomu prekáža a požaduje jeho výrub, dovolím si povedať, že by sme na našich sídliskách mali stromov tak málo, že by sme sa veľmi dobre v takom prostredí nemuseli cítiť.

Pre správne spracovanie "návrhu na výrub", keď ho doručíte na úrad, je dobré čo najpresnejšie opísať o ktorý strom ide a je dobré napísať aj telefonický kontakt na navrhovateľa.

Pri vyplňovaní kolónky "parcelné číslo" veľmi pomôže internet a jeho dve aplikácie:

Žiaľ, nepresne či neurčito vyplnený návrh môže byť na úrade odložený "ad acta" bez toho, aby sa ním ktokoľvek seriózne zaoberal alebo je na neho len formálne odpovedané.

Nie je to správne, ale nedbalo vyplnený návrh k tomu podľa mojich skúseností môže viesť.

Keď je výrub povolený, obyčajne je potrebné počkať na správne vegetačné obdobie, výrub stromov totiž nie je možný v každom ročnom období.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...