Cestujúci by nemali čakať na daždi a slnku, firma chce vybudovať ďalšie prístrešky na zastávkach MHD

Ku komfortu čakania na zastávke MHD patrí na frekventovaných nástupných zastávkach aj prístrešok pre cestujúcich.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Chráni ich pred nepriazňou počasia - pred vetrom, dažďom, snežením a v horúcich mesiacoch pred pálivým slnkom.

Na štvrtkovom zasadnutí výboru v našej mestskej časti sme dali priestor p. Oravcovej, zástupkyni spoločnosti euroAWK, ktorá sa už v súčasnosti stará o zástavkové reklamné prístrešky na niektorých zastávkach v Prešove.

Predstavila zámer doplnenia ďalších prístreškov na ďalšie zastávky, dovedna ide asi o dvadsiatku nových presklených prístreškov. Podmienkou je, že mesto za symbolické nájomné prenajme pozemky pod tieto prístrešky. Firma sa o vybudované prístrešky bude starať bez nárokov na mestský rozpočet, náklady s tým spojené bude pokrývať z príjmov za prenájom reklamných plôch na týchto prístreškoch.

Tému chýbajúcich prístreškov opakovane nadnášam a pripomínam v orgánoch mesta, pretože mi záleží na tom, aby cestovanie verejnou dopravou bolo čo najpríjemnejšie aj vo fáze, keď cestujúci čaká na svoj spoj.

Naposledy som preto interpeloval vedenie mesta na jeseň a zdá sa, že veci sa dnes už konečne začali hýbať.

Téme sme sa v mestskom zastupiteľstve totiž venovali už v roku 2011, keďže účinnosť prvotnej zmluvy so spoločnosťou euroAWK sa chýlila ku koncu a rozhodovalo sa o schválení dodatku k zmluve.

Vtedajšie znenie dodatku zmluvy sa javilo ako dosť nevýhodné pre mesto. Prax ukazuje, že vo volebnom roku sa pri rozhodovaní k takýmto faktorom pristupuje benevolentnejšie.

Kde by mohli byť nové prístrešky?

Podstatným kritériom pri rozhodovaní o umiestňovaní prístreškov je, že na umiestnenie prístrešku musí byť dosť priestoru na chodníku a nesmú existovať technické a ani legislatívne prekážky (kvôli ktorým napríklad prístrešky nemôžu byť v historickej zóne mesta, či na niektorých zastávkach na ulici Pod Kalváriou, kde projektant žiaľ nepočítal s miestom na umiestnenie prístreškov).

Pochopiteľne, prístrešky majú väčší zmysel na zastávkach, ktoré sú prevažne nástupné, čiže na nich cestujúci čakajú. Sú totiž aj zastávky, kde sa najmä vystupuje a cestujúci hneď odchádza. Tam prístrešok veľký zmysel nemá.

V našej časti sa z približne celkovej dvadsiatky nových prístreškov uvažuje zatiaľ s dvoma.

V zozname firmy euroAWK figurujú zámery vybudovania prístreškov napríklad pri zimnom štadióne (smer na ulicu Obrancov mieru).

Uvažuje sa konečne aj s umiestnením prístreškov na všetkých troch "nových" zastávkach na Okružnej ulici.

Dúfam, že všetko výjde a Prešovčania a návštevníci nášho mesta budú mať k dispozícii opäť viac komfortnejších zastávok.

O čo všetko som sa snažil v oblasti zlepšenia cestovania hromadnou verejnou dopravou v našom meste, čo sa podarilo viac a čo menej, o tom sa dočítate v článkoch na konci tohto textu.

Podrobne monitorujeme:

Richard Drutarovský, poslanec, Prešov

Priamo súvisiace články

Vyše pol tisíca občanov žiada petíciou linku MHD a vybudovanie obratiska na Terchovskej ulici 

Schválili sme územný plán, konečne sú v ňom aj pokrokové veci 

V cestovných poriadkoch sú vyznačené zastávky, na ktorých je automat na lístky 

Viete, prečo sa na Silvestra nedajú kúpiť lístky na MHD v automatoch? 

Veľký cestovný poriadok je aj na ďalšej zastávke na ulici Obrancov mieru 

Opravená a obnovená lavička na zastávke na ulici Obrancov mieru 

Máme ďalšie nové trolejbusy. Prečo prvého nejazdili... 

Viete, kam chodia vodiči a vodičky MHD na záchod? 

Od dnes budú premávať nedeľné posilové spoje linky č. 38 k prešovskej univerzite 

Cestovné poriadky v prešovskej MHD sú prehľadnejšie a informačne bohatšie 

Začalo sa maľovanie prístrešku na zastávke Pod Kamennou baňou 

Na Hlavnej ulici opekneli predajné automaty 

Prístrešok na Horárskej ulici v lokalite Za Kalváriou je opäť opravený 

Zúčastnil som sa pracovného rokovania k obratisku MHD na Terchovskej ulici 

Dopravný podnik prispel k bezpečnosti cestujúcich na železničnej stanici 

Viete, kedy a kde sa pre vás čistí interiér vozidiel MHD? 

Cestovné poriadky na zastávkach MHD by mali byť čitateľnejšie 

Prístrešok na Horárskej ulici bol obnovený 

Schválili sme peniaze na projekt točne na Terchovskej ulici 

Výsledok dnešného stretnutia s riaditeľom dopravného podniku v uliciach našej mestskej časti 

Priebeh stretnutia s riaditeľom dopravného podniku 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...