Chronológia zatiaľ neúspešnej sanácie zosuvov na uliciach: Horárska a Pod Willec hôrkou. Kde sa stala chyba?

V sobotu počas môjho stretnutia s obyvateľmi ulice Pod Willec hôrkou v súvislosti s poškodením dažďovej kanalizácie pri výstavbe lávky pre peších nad Torysu kvôli prekládke štátnej cesty I/68, padali aj zvedavé otázky, v akom stave je plán sanácie zosuvov.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Zosuvy postihli ulice Pod Willec hôrkou a Horárska, niekoľko domov bolo natoľko poškodených, že ich museli ich obyvatelia oputiť a zbúrať. Ďalšie domy boli poškodené iba čiastočne a ich majiteľom sa ich podarilo opraviť.

Keďže na tychto uliciach vo svahoch je mnoho domov, riešením nebezpečnej situácie je sanácia zosuvov.

V praxi to znamená to, že sa pomocou vŕtnych súprav vyvŕtajú takmer vodorovné vrty do kopca so sklonom do odčerpávacích studní. Voda, ktorá sa drží v svahy by mala postupne stiecť do týchto studní a nerobiť neplechu v masíve kopcov.

Zosuvy postihli tieto ulice v našej mestskej časti v máji až júni roku 2010.

Už v auguste toho istého roku 210 sa uskutočnilo stretnutie občanov s predstaviteľmi mesta. Zo stretnutia je zápisnica.

Jedným z výstupov stretnutia vtedy bolo, že sa uskutoční prieskum zosuvov, na základe ktorého sa určí ďalší postup a určí riziko.

Prieskumné práce sa žiaľ začali až v októbri 2010, ked "mnohé príznaky už
neboli v území prítomné, alebo boli len tažko pozorovatelné
".

Správa bola skompletizovaná v decembri 2010 a je dodnes zverejnená na stránkach prešovskej radnice.

Správa podrobne popisuje problém a navrhuje jeho riešenie.

Odhadnuté sumy na realizáciu aktívnych sanačných opatrení dosahujú v prípade Horárskej ulice ciastku 1 588 tis. €, v prípade Pod Wilec Hôrkou ciastku 3 978,4 tis. €.

Pochybenie pri verejnom obstarávaní

V roku 2011 vyzval Envirofond na predkladanie projektov na sanačné práce. Envirofond, ako organizácia ministerstva, mala na sanačné práce vyhradené peniaze o ktoré sa pre svojich obyvateľov mohlo uchádzať aj Mesto Prešov.

Po určitom otáľaní sa prešovská radnica síce rozhýbala, ale pri výbere zhotoviteľa sanačných prác urobila veľmi vážnu chybu. Ťažko povedať či úmyselne alebo nie.

Radnica namiesto viacerých uchádzačov o tieto práce oslovila len jedinú firmu ROPO SK, s. r. o., ktorá súťaž akože "vyhrala".

Stalo sa, čo sa dalo čakať. Úrad pre verejné obstarávanie vyzval Mesto Prešov, aby vysvetlilo okolnosti tejto neobvyklej súťaže a najmä to, prečo bol oslovený iba jeden súťažiaci.

Mesto síce poslalo formálnu odpoveď úradu pre verejné obstarávanie, no na merito otázky úradníci radnice neodpovedali.

Úrad pre verejné obstarávanie preto súťaž zrušil.

Bez zhotoviteľa nebolo možné sanačné práce vykonať. Snaha prihrať zákazku vopred vybranej firme tak viedla k tomu, že svahy dodnes nie sú sanované a obyvateľom stále hrozia škody na zdraví, životoch a majetku.

Táto situácia ma veľmi hnevá, no verejné obstarávanie zastrešuje úrad na čele ktorého je primátor. Poslanci verejné obstarávanie ovplyvniť nevedia.

Druhý pokus, radnica tiež zlyhala

Ďalší pokus o získanie prostriedkov na sanáciu zosuvov z Envirofondu sa uskutočnil v tomto roku.

Úradníci na radnici však do žiadosti "zabudli" dodať niekoľko dôležitých dokumentov.

Jednak samotný projekt a tiež projekt a doklad o spôsobe financovania odborného geologického dohľadu.

Envirofond (environmentálny fond) vyzval radnicu na doplnenie týchto podkladov a upozornila, že ak nebudú doplnené, tak fond peniaze ma sanáciu nepridelí.

Radnica neviem prečo, trvala na svojom, že doklad o odbornom geologickom dohľade nepotrebuje a neposlala ho.

Výsledok nebol prekvapením. Envirofond rozhodol, že Prešov nesplnil formálne podmienky a peniaze neuvoľnil

S takýmto prístupom radnice pod vedením primátora som veľmi nespokojný a keďže ide o vážnu vec, interpeloval som úrad, aby vec neišla len tak "do stratena".

Prednostka mestského úradu vec písomne akosi vysvetlila, no práce sa v tomto roku už určite neuskutočnia.

Tvrdí, že obidve žiadosti budú opäť podané v roku 2014.

Geológovia: Kopce nad Prešovom sa zosúvajú

Minimálnu pozornosť a zatiaľ žiadnu reakciu primátora smerom k obyvateľom zaznamenal list Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, ktorý ústav adresoval primátorovi v marci 2013.

Ústav oznamuje primátorovi, že svahy na ktorých sú domy na ulici Pod Willec hôrkou a Horárskej ulice, sa pohybujú rýchlosťou 5,99 až 8,08 mm za rok.

Mrzí ma, že hoci Envirofond ponúkal peniaze takmer ako na dlani na sanáciu zosuvov, kvôli zjavným pochybeniam na radnici svahy dodnes nie sú sanované, hoci sa podľa meraní zjavne hýbu.

Občania s ktorými som sa stretol, mi ukazovali konkrétne prejavy na ich nehnuteľnostiach, ktoré svedčia o tom, že merania geológov sú pravdivé.

Čo ma však znepokojuje azda najviac, je to, že v prvom prípade neúspešného žiadania o peniaze z Envirofondu všetko nasvedčuje tomu, akoby príležitosť vyriešiť nebezpečnú situáciu zmárnila opovrhnutia hodná snaha dohodiť lukratívnu zákazku jednej konkrétnej firme.

V komisii pre verejné obstarávanie, ktorá to má na svedomí, boli členmi aj viceprimátor (súčasne poslanec za našu mestskú časť), šéf stavebného úradu a hlavný architekt mesta.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.