Čo sa nepodarilo a prečo. Ako sme sa po 10-tich mesiacoch dostali na začiatok

Nebýva zatiaľ úplne bežné hovoriť o veciach, ktoré sa nepodarili. Pre poučenie a aj pre spoznanie pravdy, je to však dôležité.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Začiatkom tohto roka sme sa poslanci vo výbore našej mestskej časti dohodli, že vyriešime problém obyvateľov na ulici Marka Čulena.

Spočíva v zlom odvodnení parkoviska pri bytovkách. Týmto obyvateľom netreba vysvetľovať, o čo ide, trpia týmto neduhom pri každom silnejšom daždi.

Krátko po zmene vedenia na radnici a jeho prvotnom udomácnení sme formou, akú vedenia a zamestatnci mestského úradu od poslancov vyžadujú, zapísali do zápisnice zo zasadnutia výboru v mestskej časti požiadavku na prípravu riešenia odvodnenia.

To sa udialo vo februári. V tom čase už naplno platilo rozhodnutie primátorky mesta, že sa zamestnanci mestského úradu nebudú zúčastňovať zasadnutí výboru v mestskej časti. Neformálne komunikačné väzby, ktoré fungovali počas ich prítomnosti, však nenahradilo nič iné. Tok informácií sa týmto rozhodnutím prerušil.

Keďže sa vyše dvoch mesiacov po spracovaní zápisnice nič neudialo a z úradu neprišla vôbec žiadna reakcia, urgovali sme celu vec v máji. Tu musím poznamenať, že s príslušným oddelením sa v tom čase veľmi nedobre komunikovalo, keďže bolo zaneprázdnené riešením "mimoriadnej situácie" s rastom trávy na území mesta.

Ani tak sa však nič nedialo. V lete sme s komunikacie s úradom pochopili, že vo veci nič neurobili.

V septembri som preto listom oslovil priamo prednostu mestského úradu, kde som mu vec na základe argumentov vysvetlil a vyzval na rozhýbanie úradu.

Veci sa hneď začali pružne hýbať, prednosta mestského úradu dokonca prišiel osobne na septembrové zasadnutie výboru v mestskej časti.

Tam sme si aj dohodli preciznejšie pravidlá komunikácie, aby sa len tak ľahko nestávalo, že keď sa v nejakej veci na úrade nič nedeje, tak si to nikto nevšimne.

V septembri sa teda už zdalo, že sa veci konečne pohnú a do zimy problém obyvateľov na ulici Marka Čulena pominie. Výbor v mestskej časti vyčlenil zo skromného balíka časť finančných prostriedkov na zaplatenie prác.

Šok prišiel v októbri, keď sme sa úplne náhodou dozvedeli, že odvodnenie sa robiť nebude.

Až na výzvu sme z úradu dostali byrokratickú odpoveď, že prečo:

Sent: Monday, October 19, 2015 1:53 PM
Subject: Marka Čulena - odvodnenie

Na základe požiadavky VMČ č. 2 bola vykonaná obhliadka v teréne na Ul. Marka Čulena 6-12 za účasti správcu MK. Správca MK, ktorý vypracoval cenovú kalkuláciu na odvodnenie navhoval odvedenie zrážkových vôd do zelene vnútrobloku vedľa miestnej komunikácie. Vzhľadom na značnú veľkosť spevnených plôch a tým aj značné množstvo vôd, odvedenie zrážkových vôd do zelene je nevhodné (postupne vsakovanie vôd), je potrebné riešiť odvedenie vôd do verejnej kanalizácie v súlade s platnou legislatívou oddelením investičnej činnosti.

Nuž ide o sériu zlyhaní, z ktorej som smutný. Úrad po zmene vedenia viac nefungoval, ako fungoval. Nepredpokladal som, že to bude trvať až tak dlho.

Obyvatelia bytoviek na ul. Marka Čulena žiaľ aj ďalšiu jeseň, zimu a jar budú mať pred vchodmi "more vody". Dokedy, nevedno.

Momentálne vedenie mesta chystá zasa iný spôsob prípravy a realizácie podobných prác. Či to bude fungovať a ako, to si teraz netrúfam odhadnúť.

Paradoxne, tá druhá úprava zle odvodnených plôch, o ktorej som písal v liste prednostovi a týkala sa zastávky na ul. Obrancov mieru, je už konečne hotová. Zmluvná firma mesta práce dokončila pred asi dvoma týždňami.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.