Firmu prešovského primátora odsúdil súd pre neplatenie dlhov. Krajský šéf SMER-SD sa ho zastáva

Okresný súd v Bratislave odsúdil primátorovu firmu na zaplatenie 1,4 milióna eur. Dôvodom je nevrátenie pôžičky v sume vtedajších 22 miliónov slovenských korún (730 266,22 eur), ktorú firme primátora požičala v roku 2008 spoločnosť Majetkový holding, a. s.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Povinnosť zaplatiť dlžobu aj s príslušenstvom a trovami má primátorova firma 3 POINT MILLENIUM, s. r. o., a dve fyzické osoby, ako ručitelia.

Ktokoľvek to môže vidieť v dvoch zverejnených právoplatných rozhodnutiach súdov na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti.

Prvým je rozsudok sudkyne JUDr. Viery Ulackej č. 1CbZm/157/2013 zo dňa 18. 11. 2013.

Ide o dlhovanie peňazí tej istej firme Majetkový holding, a. s., na návrh ktorej je na nehnuteľnostiach prešovského primátora v Prešove a v Bratislave zapísané exekučné záložné právo. Dal ho zapísať zvolenský súdny exekútor JUDr. Stacho Chladný.

Firmu 3 POINT MILLENIUM, s. r. o., vlastní primátor spolu s ďalšími troma spoluvlastníkmi. Konateľom bol do 29. 1. 2007. V tento deň prestal byť formálne konateľom, keďže sa presne mesiac pred tým, 29. 12. 2006, stal primátorom Prešova. Vlastníkom firmy je však nepretržite od jej založenia v roku 2002 až dodnes.

Svedčí o tom nielen záznam tejto firmy vo verejne prístupnom obchodnom registri na internete, ale primátor sa ku svojej firme hlási aj vo zverejnenom majetkovom priznaní.

Primátor pred mesiacom: Do dvoch týždňov to bude vyriešené

Denník Nový Čas dňa 6. 10. 2014 v článku „Primátor Prešova Pavel Hagyari sa dostal do ťažkostí. Exekútor mu zablokoval desať nehnuteľností v Prešove aj Bratislave“ citoval primátora takto:

"(...) Investor kúpil pozemky a chcel na nich postaviť byty. Prestal však plniť záväzky. Exekútor začal naháňať aj mňa. Predpokladám, že preto, aby som na investora pritlačil," vysvetľuje primátor.

Celkovo ide o 700-tisíc €. Podľa Hagyariho je už problém vyriešený. „Čaká sa na zastavenie exekúcie. Robia sa záverečné kroky. Nebol som dlžník, iba ručiteľ. Všetci robíme chyby. (...) Keď som sa dozvedel, čo sa deje, podnikol som potrebné kroky a onedlho bude majetok odblokovaný," uzavrel P. Hagyari.

Toľko denník Nový Čas.

Denník Korzár dňa 4. 10. 2014 v článku „Exekúcie: Hagyari môže prísť o celý majetok“ citoval primátora takto:

„(...) Nejde o môj dlh, ale o dlh spoločnosti, ktorá mala investičný projekt s pozemkami pri Bratislave. Tento problém je vyriešený, pretože so spoločnosťou, ktorá financie požadovala, už uzavreli dohodu na riešení a v súčasnej dobe sa pracuje sa na zastavení exekúcií,“ vysvetľuje P. Hagyari, s tým, že „chvíľu trvalo, kým sa pripravili dohody“.

Na otázku, či teda aktuálne je problém s exekúciami, reaguje: „Nie je. Aj formálne bude v priebehu dvoch týždňov vyriešený.“

Toľko denník Korzár.

Denník Plus jeden deň 4. 10. 2014 v článku „Primátor Pavel Hagyari: Zablokovali mu majetok“ citoval primátora takto:

To už je vyriešené, budúci týždeň sa podpisujú ďalšie zmluvy,“ tvrdí. Vraví, že v tomto prípade nejde o jeho problém, ale o dlh firmy, za ktorú sa on naivne pred vyše ôsmimi rokmi zaručil a vložil do toho aj vlastné peniaze. Išlo o neúspešný projekt, pri ktorom nakúpili pozemky v bratislavských Vajnoroch.

Vraveli mi vtedy, však keď si ich dotiahol, tak to tu podpíš a bude všetko v poriadku,“ obhajuje sa. Zablokovaný majetok ho šokoval.

Mňa teraz využili ako nátlak, aby sa tá firma pohla. Naštartoval som ich a budúci týždeň by mali byť vydané všetky zastavujúce uznesenia,“ vraví Hagyari optimisticky.

Toľko denník Plus jeden deň pred viac, ako mesiacom.

Exekúcie sú však na primátorových listoch vlastníctva zapísané bez zmeny dodnes. Problém s exekúciami teda nebol a nie je formálne vyriešený tak, ako sľuboval.

Čo sa o pôžičke píše v rozsudku?

Výška pôžičky, o ktorej hovorí primátor pre Nový Čas, je totožná so sumou pôžičky v rozsudku.

V roku 2008, keď si primátorova firma požičala 22 miliónov slovenských korún od spoločnosti Majetkový holding, a. s., sa nepredpokladalo, že súdy budú zverejňovať rozsudky. Bez zverejňovania rozsudkov by sme sa o priebehu celej kauzy nemohli presvedčiť. Keďže sa zverejňujú len právoplatné rozsudky, tento rozsudok právoplatný je.

Podľa rozsudku nie je podpísanie zmluvy o pôžičke zo dňa 21. 7. 2008 sporné. Prijatie pôžičky uznávajú všetky strany sporu.

Spolu so zmluvou o pôžičke, na jej zabezpečenie, podpísali konatelia primátorovej firmy 3 POINT MILLENIUM, s. r. o., súčasne aj zmenku na sumu 1 398 455,83 eur. Splatnosť zmenky bola 18. 12. 2012. Ako ručitelia ju podpísali dve fyzické osoby.

Ich totožnosť je v písomnom vyhotovení rozsudku, ktorý bol vyhlásený verejne. V zverejňovaných rozsudkoch na internete sa totožnosť fyzických osôb anonymizuje.

Nebolo by prekvapením a zverejnené informácie to nevylučujú, keby jednou z nich bol primátor.

Ručenie zmenkou sa často v praxi používa vtedy, ak si spoločnosť s ručením obmedzeným potrebuje požičať peniaze. Keďže ide o spoločnosť s ručením obmedzeným, zo samotného označenia spoločnosti vyplýva, že za svoje záväzky ručí len obmedzene.

Vtedy býva riešením to, že majiteľ firmy sa za svoju firmu zaručí svojim vlastným osobným majetkom. Zmenka je formou záväzku podľa zmenkového zákona.

Umožňuje zrýchlenou a zjednodušenou formou siahnuť na majetok dlžníka alebo ručiteľa (avalistu), ak dlžník včas nezaplatí sumu, pod ktorú sa podpísal na zmenke.

Obyčajne sa na zmenku napíše vyššia, ako požičaná suma. Zahrňuje totiž aj vopred dohodnuté úroky za pôžičku. V tomto prípade išlo o úroky 668 189 eur z čiastky 730 266 eur za necelých 4,5 roka.

Poznámka: Mimochodom, primátor používal ručenie tzv. blankozmenkou keď požičiaval peniaze pre Mesto Prešov. Rozdiel je v tom, že ak Mesto Prešov nebude splácať svoje dlhy banke, banka bude môcť zrýchlene exekuovať mestský majetok.

Ako ďalej vyplýva zo súdneho spisu, pôžička nebola v stanovenej lehote, teda do 18. 12. 2012 vrátená a tak sa zmenka stala okamžite splatnou.

Primátorova firma a ani jeden z ručiteľov dlžnú sumu zo zmenky nezaplatil a všetci ju naďalej dlhovali spoločnosti Majetkový holding, a. s.

Preto sa spoločnosť Majetkový holding, a. s., obrátila na súd a ten 29. 1. 2013 vydal platobný rozkaz, aby primátorova firma spolu s ručiteľmi zaplatili zmenkovú sumu 1 398 455,83 eur, zmenkovú odmenu 4 661,52 eur a náhradu trov konania 33 193,50 eur.

Absurdné výhovorky, za ktoré by sa slušný dlžník hanbil

Námietky proti platobnému rozkazu podal na súd len jeden z ručiteľov.

Bránil sa tým, že zmluvu o pôžičke uzatvorila primátorova firma podľa Občianskeho zákonníka, teda ide o spotrebiteľskú zmluvu a na ručenie je podľa neho potrebné aplikovať spotrebiteľské právo.

Ďalej pokračoval, že podľa spotrebiteľského práva nemožno za pôžičky ručiť zmenkou a tak jeho podpis na zmenke považuje za absolútne neplatný právny úkon, čiže na základe takto podpísanej zmenky nemožno od neho vymáhať ručenie za dlh primátorovej firmy.

Navrhol, aby súd konanie prerušil a o tejto otázke rozhodol Súdny dvor Európskej únie.

Ďalej namietal, že v čase podpísania zmenky bol ženatý a nemal na podpísanie zmenky súhlas manželky. Preto požadoval od súdu, aby súd vyhlásil, že jeho podpis na zmenke je ako právny úkon absolútne neplatný.

Odpoveď na to, či sa takto bránil pred súdom primátor a či práve on je vôbec jedným z ručiteľov, dáva písomné vyhotovenie rozsudku. Z anonymizovaného zverejneného rozsudku sa to s určitosťou povedať nedá.

Keďže námietky proti platobnému rozkazu podal len jeden z dvoch ručiteľov, dá sa uvažovať s hypotézou, že tak urobil práve ten z dvoch ručiteľov, ktorému v ďalšom kroku reálne hrozí exekúcia majetku.

Faktom je, že exekútor zriadil exekučné záložné právo v prospech žalobcu, t. j. v prospech Majetkového holdingu, a. s., práve na nehnuteľnosti prešovského primátora, ktorý súčasne spoluvlastní odsúdenú dlhujúcu firmu 3 POINT MILLENIUM, s. r. o.

Ako vyplýva z rozsudku, sudkyňa argumentmi vyvrátila všetky námietky ručiteľa a zmenkový platobný rozkaz číslo 5Zm 224/2012-48 zo dňa 29.1.2013 nechala v platnosti.

Krajský súd odvolanie zamietol

Spomínaný ručiteľ sa odvolal na Krajský súd v Bratislave proti povinnosti zaplatiť súdne trovy vo výške 33 193,50 eur.

Sudkyňa JUDr. Blažena Hirnerová uznesením č. 4CoZm/13/2013 zo dňa 27. 6. 2013 jeho odvolanie zamietla a uznesenie je právoplatné.

Dovedna tak musí zaplatiť 1 436 310,85 eur (43 miliónov slovenských korún).

V závere rozsudku sa píše: „Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa zákona č. 233/1995 Z. z.

Nespochybniteľné fakty vyvolávajú ďalšie otázky

Nespochybniteľným faktom zo zverejneného rozsudku je to, že firma prešovského primátora si požičala závratných 22 miliónov slovenských korún v čase, keď už bol takmer dva roky primátorom.

Ide teda o aktivity, ktoré sa diali, keď už primátorom dlhšie bol.

Ďalším faktom je, že sa primátorova firma zaviazala splatiť pôžičku do konca roka 2012, teda v jeho druhom funkčnom období.

Isté podľa rozsudku je aj to, že primátorova firma nesplatila pôžičku, hoci si peniaze od Majetkového holdingu, a. s., požičala. Kde tie peniaze sú a prečo ich nevrátila, to by mal vedieť vysvetliť primátor, ako majiteľ firmy. Za normálnych okolností sa totiž z majetku vlastnej firmy len tak jednoducho nestratia.

Skutočnosťou je aj to, že primátorova firma a jej dvaja ručitelia nezaplatili ani zmenku, ktorou jeho firma ručila za pôžičku. Vec preto skončila na súde a jeho firma spolu s ručiteľmi boli odsúdení na zaplatenie 1,4 milióna eur pod hrozbou exekúcie majetku.

Jeden horší ako druhý, pričom jeden je isto pravdivý

Hoci z anonymizovaného rozsudku nevyplýva priamo súvislosť medzi primátorom a bežiacimi exekúciami jeho domov, bytu, garáže a pozemkov, možné sú dva scenáre. Buď platí jeden alebo druhý.

Dlhuje teda primátorova firma Majetkovému holdingu, a. s., vyše 1,4 milióna eur a k tomu ešte on osobne ďalších 700 tisíc eur? Dlh 1,4 milióna eur vyplýva z rozsudku, dlh 700 tisíc priznal pred novinármi.

Alebo ide o jednu a tú istú vec a ide o jeden a ten istý dlh jeho firmy spolu s ním osobne voči Majetkovému holdingu, a. s.? V tom prípade by sme hovorili „len“ o jedinom dlhu 1,4 milióna eur, ktorý vznikol z pôvodnej pôžičky 730 tisíc eur po napočítaní úrokov. No v tomto prípade by to znamenalo, že ručil za svoju vlastnú firmu, ktorá nevrátila požičané peniaze a nie za niekoho iného.

Primátor sa síce zatiaľ nepriznal k tomu, či on osobne ručí za dlh svojej vlastnej firmy a exekúcia je toho dôsledkom, ale vyjadreniami pre médiá to nevylúčil:

Nejde o môj dlh, ale o dlh spoločnosti, ktorá mala investičný projekt s pozemkami pri Bratislave.

Investor kúpil pozemky a chcel na nich postaviť byty. Prestal však plniť záväzky. Exekútor začal naháňať aj mňa. Predpokladám, že preto, aby som na investora pritlačil.

Keď tvrdí, že nejde o jeho osobný dlh, kto je potom majiteľom spoločnosti, ktorá dlhuje a za dlh ktorej sa zaručil?

Kto je tým záhadným investorom, ktorý prestal plniť záväzky? Kto vlastní toho záhadného „investora“, ktorému primátor ručí za požičané peniaze? V akom vzťahu je primátor s investorom, na ktorého má akože „pritlačiť“?

Do dvoch týždňov

Zopakujme, čo primátor odpovedal pre Korzár pred mesiacom na otázku, či je ešte aktuálny problém s jeho exekúciami: „Nie je. Aj formálne bude v priebehu dvoch týždňov vyriešený.“

Uplynul mesiac a na jeho majetku sú stále zapísané exekúcie.

Zrejme podľa hesla, že „každé čudo tri dni trvá“ sa spolieha na to, že verejnosť na celú vec zabudne alebo ju prekryjú iné škandály.

Smutné je, že novinárov a čitateľov považuje za natoľko hlúpych, aby uverili, že nevrátenú pôžičku za niekoľko desiatok miliónov slovenských korún „vyrieši“ jednoducho nejakým „pritlačením“ záhadného investora, „podniknutím potrebných krokov“ a „onedlho bude majetok odblokovaný.

Čo obsahuje majetkové priznanie primátora?

Primátor Prešova je súčasne poslancom vyššieho územného celku, ktorý zverejňuje majetkové priznanie poslancov, teda aj prešovského primátora.

Vyplýva z neho, že ako primátor mal v roku 2013 príjmy z platu primátora 40 216,20 eura.

Z funkcie poslanca VÚC priznal príjem 293,15 eura.

Dôveryhodnosť a pravdivosť jeho majetkového priznania spochybňuje to, že v ňom nefiguruje byt a garáž v Bratislave, hoci podľa verejne prístupného katastra ich vlastní.

Priznáva vlastníctvo tiež nešpecifikovaných umeleckých diel, zariadenia bytu, finančnú hotovosť a vklady v bankách.

V majetkovom priznaní napísal aj vlastníctvo a zodpovednosť za obchodné podiely v ôsmych obchodných spoločnostiach. Medzi nimi aj v spomínanej odsúdenej spoločnosti 3 POINT MILLENIUM, s. r. o.

Do zoznamu svojich záväzkov napísal len úver a pôžičku.

Dlh by splácal z príjmov za verejné funkcie ešte 35 rokov

Ak by primátor mal splatiť dlh za svoju firmu sám z oficiálneho primátorského platu na súčasnej úrovni, musel by byť primátorom ešte ďalších 35 rokov.

Vo funkcii primátora Prešova by musel byť do roku 2049, dožiť sa veku 92 rokov a neminúť peniaze z platu na nič iné.

Úplne vylúčiť sa to síce nedá, no história Prešova zatiaľ nepozná žiadneho primátora, ktorého by obyvatelia do funkcie volili nepretržite 43 rokov. K takémuto cieľu to však má bližšie, lebo takmer prvú pätinu tejto méty má už za sebou.

Isteže nemožno vylúčiť ani to, že primátor svoje záväzky môže vyrovnať so zisku svojich ostatných firiem, z úspor, predajom majetku či iným spôsobom získania hotovosti. Ak by to bolo možné, pravdepodobne by tak už urobil. Nič tomu však nenasvedčuje, pretože jeho dlhujúca firma z požičaných peňazí nevrátila ani halier.

V súčasnosti najpravdepodobnejším scenárom tak zatiaľ ostáva dokončenie exekúcie primátorových domov a pozemkov.

SMER-SD sa postavil za primátora. Útok na neho považuje za útok na stranu

Napriek tomu, že sú známe exekúcie primátorovho nehnuteľného majetku a aj to, že jeho firma bola odsúdená na vrátenie nezaplatenej pôžičky, stal sa primátor Prešova kandidátom vládnej strany SMER-SD na obhájenie mandátu. Strana mu vyslovila otvorenú podporu, hoci formálne kandiduje ako tzv. nezávislý kandidát.

Strana reagovala na primátorove exekúcie ústami jej krajského šéfa Stanislava Kubánka, momentálne aj poslanca národnej rady.

Dvojtýždenník Slovenský rozhľad uverejnil vo svojom vydaní 8. 10. 2014 jeho článok s nadpisom „Cielené, ale už neaktuálne útoky na prešovského primátora – Stanislav Kubánek“.

Stanislav Kubánek v šiestich odsekoch svojho článku rozmýšľa takto:

„Mnohí z nás to poznajú a prežili na vlastnej koži. Požičali peniaze susedom, priateľom, alebo príbuzným, dokonca sa za tieto pôžičky zaručili vlastným majetkom. Potom dlžníci prestali splácať pôžičku a problémy začal mať ten, ktorý dotyčným vyšiel v ústrety. Z médií som sa dozvedel, že podobný problém má prešovský primátor Pavol Hagyari. Pred ôsmimi rokmi ručil nejakej developerskej firme, tá prestala splácať, do toho všetkého vstúpil exekútor a tak pán primátor musel riešiť to, čo osobne on nespôsobil.“

V medializovaní primátorových starostí vidí útok na stranu SMER-SD:

„Prešovský primátor rozhodne nepatrí do okruhu mojich blízkych priateľov, ale musím sa postaviť na jeho stranu. On to síce nepotrebuje, veď roky patril medzi prominentných slovenských právnikov a tak si v tejto záležitosti určite vystačí s vlastným rozumom i patričnými skúsenosťami. Osobne za tým všetkým vidím také dobre pripravené „hádzanie polien pod nohy“, pretože pána primátora, nezávislého kandidáta, chce v nastávajúcich komunálnych voľbách podporiť aj náš SMER-SD.“

Riešenie primátorových existenčných problémov vidí takto:

„(...) podľa toho čo vidím a počúvam okolo seba, pán primátor by celú exekúciu mohol vyrovnať šmahom jednej ruky, stačilo by predať iba niektorú z jeho nehnuteľností.“

Pripomíname, že prešovský primátor zatiaľ rukou nešmahol, pretože exekúcia je na liste vlastníctva stále zapísaná.

Krajský šéf vládnej strany SMER-SD v závere poukazuje na konkrétnych neprajníkov, ktorí na kandidáta strany SMER-SD na primátora Prešova podľa neho útočia:

„Ako sa hovorí, všetko so všetkým súvisí. Ešte pred týmito tzv. veľkými odhaleniami o zablokovaní jeho majetku sa jeden z kandidátov na primátora rozhodol vpochodovať do centra Prešova s cirkusovým slonom, ktorý mal na sebe červený šál. Ten mal symbolizovať Hagyariho. Nuž, slon z cirkusu určite potešil v uliciach mesta deti i dospelých.“

Nezabudol vyzdvihnúť osemročné pôsobenie prešovského primátor vo funkcii slovami:

„Cirkus je však jedná vec, život v Prešove a jeho riadenie druhá. V tej možno primátorovi máločo vyčítať.“

V poslednej vete svojho článku vyjadruje Stanislav Kubánek spolu s čitateľmi presvedčenie, že napriek okolnostiam bude popularita prešovského primátora do volieb ešte viac stúpať:

„Verme, že práve po tomto cielenom útoku prešovskej pravice v mestskom zastupiteľstve si získa ešte viac priaznivcov...“

Čiastočne sa v tomto odhade nemýli. Podporu primátorovi otvorene vyjadruje aj okresná predsedníčka strany SMER-SD a pridalo sa aj 22 nezávislých kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva.

Čo mi na tom prekáža?

Považujem za nevhodné, ak primátor krajského mesta vlastní firmu, ktorá nechce dobrovoľne platiť svoje dlhy a exekútor mu berie všetky nehnuteľnosti v meste vrátane strechy nad hlavou.

V prípade odsúdenej primátorovej firmy nejde o druhotnú platobnú neschopnosť, ktorá naozaj niekedy podnikateľovi skomplikuje život. Býva to dôsledok toho, že si čestne splní svoje povinnosti, ale nedostane včas zaplatené. U primátora však ide o zásadne inú situáciu.

Primátorova firma si požičala veľké peniaze. Nielen, že ich nevrátila, ale ani neprejavila vôľu vrátiť čo i len cent. Veriteľ sa musel obrátiť na súd.

Seriózny dlžník aspoň uzná povinnosť zaplatiť. V tomto prípade však vec skončila na súde s trápnymi právnickými výhovorkami, že mu povinnosť zaplatiť ani nevznikla. Zodpovedný človek, ak si požičal, by tak nikdy nekonal. Pokúsil by sa aspoň dohodnúť na splácaní, nie vyvliekať sa z dlhu a zapierať svoju zodpovednosť. Je to hanba.

Taký vlastník firmy, ktorá si požičiava, ale nechce vrátiť, nie je hodný byť primátorom mesta. S povesťou dlžníka neschopného splniť sľuby a splatiť svoje dlhy, mestu vážne škodí. Nemal by už kandidovať.

To si dovolím tvrdiť nielen ako poslanec, ktorý pozná zblízka prácu primátora, ale aj ako občan Prešova, ktorý má právo na svoj názor na volených funkcionárov.

Nerozumiem tomu, aké spojivo spája funkcionárov vládnej strany SMER-SD s primátorom Prešova, že sa vzdali vlastného kandidáta v prospech človeka, o ktorom vedia, že je v exekúcii a jeho firma nevracia požičané. To spojivo musí byť veľmi silné, keď ho osobne a odhodlane pred verejnosťou bráni aj sám krajský šéf SMER-u.

Jeden pozitívny moment však príbeh prešovského primátora má.

Dokazuje, že ani primátor mesta nestojí nad zákonom a potvrdzuje oprávnenosť porekadla, že dlhy sa majú platiť. Tie vlastné on sám, tie mestské musia zaplatiť obyvatelia mesta.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...