Hlavná téma výboru mestskej časti: Rozvoj lokality za Kalváriou

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na zasadnutí výboru mestskej časti vo štvrtok 3. 3. 2011 rezonovala opäť najmä nespokojnosť obyvateľov štvrte za Kalváriou s jej zaostalosťou.

Upresňujem návrh rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov v rámci jarného upratovania. Rozmiestnené v našej mestskej časti by mali byť v turnuse od 23. 3. 2011 v týchto lokalitách.

Lokalita Vydumanec-Cemjata

 • Vydumanec - prvá zast. MHD  1 ks
 • Cemjata – Medvedia, zač. križovatky 1 ks

Lokalita Sídlisko II

 • M. Trenčianskeho 20    1 ks
 • M. Čulena 48     1 ks
 • Odborárska – pred ZŠ    1 ks
 • Nábrežná – tenis. kurty   1 ks
 • Gorkého 1     1 ks
 • Fučíkova – Októbrová, križovatka  1 ks
 • Kollárova – konečná MHD   1 ks
 • Horárska 1     1 ks
 • Botanická – koniec ulice   1 ks
 • Čsl. armády 9 - 15 do dvora   1 ks
 • Októbrová – Čsl. Armády, ZŠ tráva  1 ks

Ak máte podnety na iné umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov, môžete kontaktovať aj priamo dispečera p. Rudolfa Bajusa, Technické služby mesta Prešov, a. s., tel. 77 329 20, mobil 0918 877 791 alebo poslať e-mail na adresu bajus@tsmp.sk, ktorý mi môžete poslať na na vedomie, ak chcete, aby som bol informovaný.

Ďalšia možnosť využiť veľkoobjemové kontajnery by mala byť aj na jeseň, v októbri.

Najbližšie sa so mnou budete môcť stretnúť okrem iných príležitostí na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa možno uskutoční v marci.

Nasledujúce zasadnutie výboru mestskej časti by sa malo uskutočniť v štandardnom termíne a v štandardnom čase, teda v prvý pracovný štvrtok v mesiaci, čiže nateraz 7. 4. 2011 o 17-tej hodine v zasadacej miestnosti Tenisového klubu Tatran Prešov na Nábrežnej ul. č. 5.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...