Hluk je problém, ale poslanci zákazom zabili nočný život v Prešove

Po vyše troch mesiacoch od schválenia začal v Prešove mimo centra platiť zákaz otvorenia niektorých prevádzok po 22-tej hodine. Zariadenia, kde Prešovčania a návštevníci trávili večerné hodiny, začínajú mať podľa ich majiteľov ekonomické problémy.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

V meste sa podstatne zúžili možnosti, kde sa dá večer posedieť. Okrem mladšej generácie v študentskom meste Prešov, sú rozčarovaní aj prevádzkovatelia či nájomcovia obchodných priestorov.

Tí sa tiež sťažujú na to, že prevádzky v centre mesta nemajú také prísne obmedzenia, ako prevádzky mimo centra.

Prokurátor je zámienka

Všeobecné záväzné nariadenie o prevádzkovej dobe sa v apríli menilo preto, pretože voči tomu predchádzajúcemu poslal okresný prokurátor mestu protest.

V ňom radnici vyčítal, že zákon pokrivila tak, že o prevádzkových hodinách každej jednej prevádzky rozhodovala radnica bez vopred jasných objektívnych pravidiel, iba na základe subjektívnych názorov členov na to určenej komisie.

Každý prevádzkovateľ sa musel individuálne obrátiť na radnicu so žiadosťou o schválenie prevádzkových hodín a dostal o tom po čase individuálne rozhodnutie. Niekto dostal, iný ho dostať nemusel.

Takáto prax trvala roky, hoci prokurátor upozornil na to, že radnica môže akurát nariadením určiť všeobecné pravidlá, podľa ktorých sa stanovia prevádzkové hodiny pre všetkých naraz.

Postup, že pre každú prevádzku bude radnica vydávať individuálne rozhodnutie o prevádzkovom čase, označil prokurátor za nezákonný. Mesto nemá právo vydávať takéto individuálne rozhodnutia.

Skutočný dôvod

Myslím si, že najväčší vplyv na rozhodovanie poslancov mala kauza autoumyvárne na Čergovskej ulici.

Jednou z mnohých chýb v prešovskom územnom pláne je prípustnosť výstavby takýchto prevádzok aj doslova pod oknami panelákov.

Je to chyba plánovania na radnici. Na Čergovskej ulici sa stalo, že úrad povolil autoumyvárku neďaleko okien priľahlých bytoviek. Pri kvalitnom územnom pláne by sa to stať nemohlo.

Prevádzkové hodiny tejto autoumyvárne boli non-stop, čo pochopiteľne pôsobilo v noci rušivo na obyvateľov za oknami blízkej bytovky. To naozaj nie v poriadku, pretože autoumyváreň môže stáť aj inde, ako na sídlisku pod oknami, pretože väčšina zákazníkov nemá problém sa presunúť autom aj inde, aby si ho umyli.

Kladivo, ktoré zabilo aj ostatných

Omyl radnice pri územnom pláne sa pretransformoval do boja s týmto konkrétnym prevádzkovateľom.

V tomto boji však radnica použila neadekvátny nástroj. Aby potlačila hlavne jeden lokálny problém, celoplošne sa skrátila prevádzková doba mimo centrálnej zóny mesta do 22-tej hodiny.

Treba pre objektivitu dodať aj to, že problémy s hlukom a obťažovaním susedov sa vyskytujú aj inde, no tam paradoxne nariadenie proti tomu nijako nezasiahlo.

V dlhej diskusii pred schvaľovaním síce zaznievali názory, ktoré tento nápad hodnotili ako nedomyslený, no okrem dvoch poslancov napokon všetci ostatní prítomní poslanci koncom apríla všeobecne záväzné nariadenie schválil s prechodným odložením jeho účinnosti o tri mesiace. Mesiace ubehli a čas účinnosti už prišiel.

Na čo je zastupiteľstvu táto kompetencia?

Už pred hlasovaním som argumentoval, že zastupiteľstvo má kompetenciu akurát určiť, kedy majú byť prevádzky otvorené.

A to preto, aby boli ich služby určite dostupné v konkrétnych hodinách pre občanov.

A nie naopak, ako to napokon väčšina poslancov odhlasovala, že kedy musia prevádzky zatvoriť dvere.

Obťažovanie hlukom je problém najmä zlého územného plánu v meste. Pohostinské prevádzky sa často povoľujú v lokalitách, kde v bezprostrednej blízkosti bývajú ľudia. Budúci konflikt je takmer istý. Keď vznikne, každý sa vyhovára, že má na to povolenie.

Žiaľ, ešte nie sme na takej úrovni, že keď na niečo existuje povolenie, ale robí to problém, tak sa prihliadne aj na slušné vzťahy s okolím.

Necitlivé obmedzovanie nevhodným nástrojom (obmedzovanie otváracích hodín v mimocentrálnych častiach mesta) v tomto prípade doslova zabilo život v Prešove. Ako sa hovorí, s vaňou sa vylialo aj dieťa.

Prevádzky, ktoré nijako nerušili okolie a poskytovali obyvateľom mesta služby aj po 22. hodine, musia po novom o desiatej večer zavrieť.

Prevádzkovatelia vopred upozornili na problém

Pred poslancami vystúpili dvaja prevádzkovatelia, ktorí upozornili na širšie súvislosti obmedzenia neuváženého obmedzenia prevádzkových hodín.

Snažím sa o to, aby v každej diskusii o rozhodnutí s vážnymi dopadmi odzneli podľa možnosti všetky relevantné názory. Navrhol som, aby pred poslancami ešte pred diskusiou poslancov mohol vystúpiť jeden s občanov, ktorý návrh všeobecne záväzného nariadenia v pätnásťdňovej zákonnej lehote oficiálne pripomienkoval. Požiadal ma o to, aby som o jeho vystúpení dal hlasovať.

Zastupiteľstvo môj návrh na vystúpenie občana podporilo a ten následne vystúpil.

Môj názor na vec

Následne som v diskusii vystúpil a upozornil na nerozumnosť plošného zákazu aj s patričnou argumentáciou. Všetko je zachytené v oficiálnom video zázname.

Dal som aj konkrétny protinávrh, aby sme vyhoveli protestu prokurátora.

Do diskusie sa okrem mňa zapojili aj ďalší poslanci.

Faktickou poznámkou som reagoval na iného poslanca. Išlo o často vyslovovanú argumentáciu, že od poslanca nemožno požadovať, aby poznal zákony, podľa ktorých rozhoduje.

To sú argumenty s ktorými nesúhlasím. Vo vystúpení som vysvetlil prečo.

Po dlhej prestávke sa o nariadení napokon hlasovalo.

Z prítomných 27 poslancov bolo 25 "za". Dvaja návrh nariadenia nepodporili (zdržali sa). Štyria poslanci nehlasovali alebo neboli prítomní.

"Potlesk" ktorý zastupiteľstvo zožalo po odhlasovaní bol trpkým ironickým potleskom tých, ktorý poslancom vysvetľovali, ako nerozumne idú rozhodnúť a napokon aj rozhodli.

Ja som sa zdržal preto, lebo nesúhlasím s plošným zakazovaním (dôvody som povedal počas môjho vystúpenia). Za som nemohol byť a proti tiež nie, lebo zrušiť prokurátorom namietané rozhodnutie bolo nutné, aby sa ukončil dovtedy nezákonný stav. Samozrejme, nezákonný stav nemal čo byť nahradený nerozumným nariaden�

Záver

Spoločenský život v meste vytvárajú najmä prevádzkovatelia rôznych služieb na jeho území.

Každý nedomyslený zásah do citlivého ekonomického systému môže tento život priviesť do stavu klinickej smrti. Zdá sa, že v Prešova sa to "zadarilo".

Najhlasnejšie sťažnosti už počuť od návštevníkov a tisícov študentov, ktorý do mesta nosia zvonku peniaze a nemálo Prešovčanov má - a to si priznajme, že vďaka nim - prácu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...