Horárska ulica. Prešovom zabudnutá, no aj celoslovensky neslávne známa

Pred tým, ako som sa stal poslancom, sa dve ulice v Prešove stali celoslovensky známe tým, že v nich obyvatelia kvôli prírodnej katastrofe prišli o domy.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Jedno z nich je aj Horárska ulica v Prešove. Obrázky popraskaných domov obleteli celoslovenské médiá. Každé čudo trvá niekoľko dní a na prvý pohľad sa na tento problém zabudlo.

Na Horársku ulicu som prišiel zakrátko po mojom zvolení aj s riaditeľom dopravného podniku. Ide totiž o jednu z viacerých ulíc, kde majú obyvatelia na najbližšiu zastávku oveľa ďalej, ako sa patrí na krajské mesto. Naviac, je to jedna z ulíc z najvyšším prevýšením v meste. Niekedy tam býva sneh vtedy, keď nižšie v meste po ňom už nie je ani stopy.

Stretnutie s riaditeľom bolo užitočné na to, že potvrdil možnosť zavedenia linky po splnení technických a bezpečnostných predpokladov. To sa ukázalo ako dosť náročné a vôbec nie jednoduché.

Viac informácií nájdete v článku na konci textu.

Zakrátko bola zverejnená správa o inžinierskogeologickom prieskume havarijných zosuvov. Potvrdila potrebu sanácie svahu na Horárskej ulici.

Počas májových dní roku 2012 pribudlo na konci Horárskej ulice obratisko pre menšie nákladné vozidlá. Podľa mojich informácií sa to stalo aj vďaka ústretovosti majiteľa pozemku na konci tejto ulice.

Prvé leto po zosuvoch vyvolala obavy ťažba dreva v mestských lesoch nad Horárskou uliciu. Vedenie technických služieb mesta, ktoré obhospodaruje mestské lesy, prisľúbilo zvýšenú opatrnosť a protizosuvové opatrenia.

Na jeseň som riešil opravu poškodeného prístrešku MHD dole, na začiatku Horárskej ulice. Vtedy som netušil, že si to ešte niekoľkokrát zopakujem, lebo prístrešok niekto raz za čas poškodí. Aj teraz.

Na jeseň roku 2012 sa v lesoch nad Horárskou ulicou začal geologický prieskum pre výstavby diaľnice. Horárskej ulice by sa jej výstavba dotknúť nemala, v jej blízkosti totiž bude schovaná v tuneli.

Blížiaca sa zima bola v znamení pomerne rozsiahlejšej opravy nahorších výtlkov na Horárskej ulici. Nie je to samozrejme zásadné riešenie zle odvodnenej cesty, ale zmiernilo to aspoň načas tie najhoršie chyby na ceste.

Na začiatku druhej polovice volebného obdobia sa podarilo od Lesov Slovenskej republiky bezodplatne získať do vlastníctva mesta pozemky za Kalváriou pod niektorými ulicami a cestami. V budúcnosti by to malo pomôcť pri rekonštrukciách týchto ciest, lebo bude menej majetkovoprávnych problémov.

Na jar 2013 pribudli na rázcestiach smerové tabule, aby sa návštevnici lokality za Kalváriou lepšie orientovali.

Pred letnými prázdninami 2013 sme schválili zmenu územného plánu. Pribudol výkres mestskej dopravy, z ktorého bolo každému konečne jasné, že prevažná časť Horárskej ulice je bez adekvátnej obslužnosti linkou MHD.

Pred rokom som bol už druhý krát nahnevaný, že úrad opäť zlyhal pri získavaní prostriedkov z Envirofondu pre sanáciu zosuvov na uliciach Horárska a Pod Willec hôrkou. Toto je vec, ktorá nepodarila. Prvykrát z dôvodu, že výberová komisia na radnici zbabrala verejné obstarávanie tým, že zákazku prihrala vtedy obľúbenej stavebnej firme bez skúseností. Úrad pre verejné obstarávanie súťaž zrušil.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...