Bratislavský investor predstavil zámer areálu pre školu šmykov v Prešove

Na zasadnutí nášho výboru v mestskej časti dňa 5. 1. 2012 požiadal o vystúpenie investor zámeru vybudovania tzv. školy šmykov na parkovisku pri terajšej mestskej hale v Prešove.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na zasadnutí výboru vítame, ak potenciálni investori prídu obyvateľom predstaviť svoje zámery, ktoré sa dotýkajú našej mestskej časti.

V uplynulom roku to bol napríklad p. Debnár za investora výstavby multifunkčného objektu na trávnatej ploche so stromami pri basketbalovej hale na Nábrežnej ulici, či p. Vichrestová so zámerom výstavby nadnárodnej predajne Harley-Davidson na ulici Pod Kalváriou.

Zámer vybudovania cvičiska školy šmykov uviedol p. Šosták, manažér spoločnosti Tatrana Prešov, ktorá má v prenájme od mesta Prešov stavbu mestskej haly a priľahlý pozemok.

Škola šmykov by podľa jeho zámeru mala vyrásť na tomto prenajatom mestskom pozemku pri mestskej hale.

Slovo odovzdal p. Krištínovi z bratislavskej firmy SuperDrive, s. r. o., ktorá by cvičisko chcela vybudovať a prevádzkovať. Uviedol, že spoločnosť takéto cvičiská prevádzkuje v Piešťanoch a Bratislave.

Areál parkoviska a celej mestskej haly si predstavuje ako oplotený, s monitoringom a riadeným vstupom.

Podujatia školy šmykov by sa podľa jeho vyjadrenia neorganizovali na každodennej báze, ale asi 50 krát do roka.

V ostatných dňoch by plocha slúžila aj naďalej autoškolám a ako parkovisko počas podujatí v mestskej hale.

Na ploche parkoviska by mali byť nanesené nízkoadhezné plochy s prívodom vody. To napokon vidieť aj z priloženého náčrtu.

Prevádzka školy šmykov by podľa jeho predstáv mala byť iba aktivitou počas dňa, so začiatkom ráno, s prestávkou na obed pre účastníkov v budúcej hotelovej reštaurácii a s koncom podujatia okolo 16-tej hodiny.

Jedného tréningu by sa malo zúčastňovať asi 10 až 12 vozidiel.

Od prítomných úradníkov mestského úradu padlo niekoľko otázok.

Jedna sa týkala toho, že podľa stavebného povolenia by na tomto parkovisku mali mať vyhradené parkovacie plochy návštevníci baru a posilovňe na konci Škultétyho ulice, keďže vlastné parkovisko nemajú a potrebovali nejako splniť podmienku dostatku parkovacích miest, čo je povinnosťou pri novostavbách a že ako chcú túto okolnosť rešpektovať.

Druhá otázka sa týkala toho, že vo všeobecnezáväznom nariadení mesta je parkovisko pri mestskej hale určené ako záchytné parkovisko pre nákladnú dopravu.

Zástupca nájomcu odpovedal, že ani jednu povinnosť nemajú v zmluve s mestom zakotvenú, takže na to neprihliadajú, parkovisko majú v prenájme bez ďalších takýchto podmienok.

Na otázku, ako vybudovanie trás zníži kapacitu parkoviska odvetil, že nijako, na všetkých plochách cvičiska sa bude dať parkovať.

Umiestnenie oplotenia by malo podľa prísľubu investora umožňiť prejazd a prechod obyvateľov Športovej ulice priamo na ulicu Jána Pavla II s výjazdom a vjazdom pri čerpacej stanici MKM, aby nemuseli obchádzať celú štvrť.

Investora som upozornil, že v lokalite sú opakované sťažnosti na hluk, keďže už dlhodobo chodia na parkovisko rôzni vodiči a nekontrolovane, neraz aj vo večerných hodinách jazdia po parkovisku, šmýkajú sa a obťažujú tak hlukom nielen bezprostredne susediacich obyvateľov Športovej ulice, ale aj vzdialenejších ulíc, najmä Pod Kamennou baňou, Pod Kalváriou, časti Škultétyho a časti ulice 17. novembra.

Investor na to odvetil, že po oplotení celého areálu nebude môcť do areálu vojsť nikto bez oprávnenia a teda dnešné divoké šmýkanie bude minulosťou.

Čo sa týka hluku, odvetil, že tréningy šmykov sú riadené, autá sa pohybujú maximálne rýchlosťou 30 až 40 kilometrov za hodinu a "o hluku tu nemožno hovoriť", pričom šmyk sa nenavodzuje rýchlosťou, ale na špeciálnych nízkoadhéznych plochách. Ubezpečoval prítomných, že v tomto prípade nejde o driftovanie, ktoré je sprevádzané typickým obťažujúcim zvukovým prejavom.

Keďže som toto zasadnutie výboru mestskej časti viedol vzhľadom na neprítomnosť predsedu, vystúpenie som uzavrel s konštatovaním, že takéto aktivity sú síce atraktívne, ale súčasne aj problematické vzhľadom na blízkosť rodinných domov. Je potrebné vec určite vopred prerokovať s ich obyvateľmi a v prípade, že takáto aktvita by mala spôsobovať ich obťažovanie najmä hlukom, je to problém.

Viac priblíži galéria na stránke:

http://picasaweb.google.com/106906582395302722934/MestskaHalaSkolaSmyku?authkey=Gv1sRgCMz53cP3gIrM_QE

Predpokladám, keďže ide o stavebnú aktivitu, že investor požiada v prípade, ak na svojom zámere bude trvať, stavebný úrad a iné inštitúcie o vydanie potrebných povolení a stanovísk.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...