Je prešovský dopravný podnik efektívny?

Od jesene minulého roka, stále zaznievajú názory, že DPMP, a. s. nie je tak efektívny, ako by mal byť. Skúsme sa na to pozrieť cez objektívne veličiny.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Či je akýkoľvek podnik efektívny alebo nie, sa absolútne zmerať nedá. Rezervy sa dajú nájsť takmer vždy a všade. Ide o to, ako ďaleko sme od ideálneho podniku.

Keďže ideálny podnik neexistuje, reálnou možnosťou odmerania efektívnosti podniku je jeho porovnanie s podobnými podnikmi.

Inicioval som preto, aby výkonné vedenie podniku porovnalo významné ekonomické, personálne, výkonové a ďalšie parametre prešovského dopravného podniku s porovnateľnými dopravnými podnikmi v slovenských mestách: Bratislava, Košice, Žilina a Banská Bystrica.

Iné porovnateľné mestá do porovnania zahrnuté neboli, pretože v nich tamojšie podniky vznikli transformáciou z bývalých SAD a dodnes zabezpečujú aj prímestskú dopravu, ktorá funguje na inom princípe.

Preto ekonomické parametre takýchto zmiešaných podnikov nie sú porovnateľne s podnikmi, ktoré sa venujú len miestnej verejnej doprave.

Tieto súkromné podniky ani nie sú ochotné zverejňovať všetky údaje tak, ako mestské dopravné podniky, medzi ktoré patrí aj Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., ktorého 100-percentným vlastníkom je Mesto Prešov.

Použité vstupné údaje pochádzajú z ročeniek Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách Slovenskej republiky za rok 2009 a 2010.

V nej pre zaujímavosť nájdete údaje aj z menších dopravných podnikov a aj niektoré údaje zo spomínaných bývalých podnikov SAD, dnes už súkromných spoločností. Stránka združenia je: http://www.zdruzeniemhd.sk

V čase písania tohto článku ešte na stránke združenia nebola ročenka za rok 2010, existuje však v tlačenej podobe a z nej sa vychádzalo.

Vytvorený dokument s názorným porovnaním nájdete aj v odkaze na konci tohto textu.

Je myslím zbytočné ho komentovať, čísla a grafy porovnania prešovského dopraveného podniku s inými podnikmi sú samovypovedajúce.

Pochopiteľne, porovanie spokojnosti cestujúcich, porovnanie pokrytia siete, intervaly spojov a podobné kvalitatívne paramere sa z ekonomických veličín nedá. Subjektívny názor na úroveň služieb, ktorú vníma cestujúci si však môže urobiť každý, kto využíval alebo využíva okrem prešovskej MHD aj služby v porovnávaných mestách.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...