Je prešovský dopravný podnik efektívny?

Od jesene minulého roka, stále zaznievajú názory, že DPMP, a. s. nie je tak efektívny, ako by mal byť. Skúsme sa na to pozrieť cez objektívne veličiny.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Či je akýkoľvek podnik efektívny alebo nie, sa absolútne zmerať nedá. Rezervy sa dajú nájsť takmer vždy a všade. Ide o to, ako ďaleko sme od ideálneho podniku.

Keďže ideálny podnik neexistuje, reálnou možnosťou odmerania efektívnosti podniku je jeho porovnanie s podobnými podnikmi.

Inicioval som preto, aby výkonné vedenie podniku porovnalo významné ekonomické, personálne, výkonové a ďalšie parametre prešovského dopravného podniku s porovnateľnými dopravnými podnikmi v slovenských mestách: Bratislava, Košice, Žilina a Banská Bystrica.

Iné porovnateľné mestá do porovnania zahrnuté neboli, pretože v nich tamojšie podniky vznikli transformáciou z bývalých SAD a dodnes zabezpečujú aj prímestskú dopravu, ktorá funguje na inom princípe.

Preto ekonomické parametre takýchto zmiešaných podnikov nie sú porovnateľne s podnikmi, ktoré sa venujú len miestnej verejnej doprave.

Tieto súkromné podniky ani nie sú ochotné zverejňovať všetky údaje tak, ako mestské dopravné podniky, medzi ktoré patrí aj Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., ktorého 100-percentným vlastníkom je Mesto Prešov.

Použité vstupné údaje pochádzajú z ročeniek Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách Slovenskej republiky za rok 2009 a 2010.

V nej pre zaujímavosť nájdete údaje aj z menších dopravných podnikov a aj niektoré údaje zo spomínaných bývalých podnikov SAD, dnes už súkromných spoločností. Stránka združenia je: http://www.zdruzeniemhd.sk

V čase písania tohto článku ešte na stránke združenia nebola ročenka za rok 2010, existuje však v tlačenej podobe a z nej sa vychádzalo.

Vytvorený dokument s názorným porovnaním nájdete aj v odkaze na konci tohto textu.

Je myslím zbytočné ho komentovať, čísla a grafy porovnania prešovského dopraveného podniku s inými podnikmi sú samovypovedajúce.

Pochopiteľne, porovanie spokojnosti cestujúcich, porovnanie pokrytia siete, intervaly spojov a podobné kvalitatívne paramere sa z ekonomických veličín nedá. Subjektívny názor na úroveň služieb, ktorú vníma cestujúci si však môže urobiť každý, kto využíval alebo využíva okrem prešovskej MHD aj služby v porovnávaných mestách.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.