Kanalizácia Pod Willec hôrkou. Dodnes tam nie je. Ako to rozhýbať?

Na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Prešove som interpeloval primátorku mesta, aby využila svoju právomoc a rozhýbala hráčov, ktorí môžu spôsobiť, aby sa oživil zámer vybudovania kanalizácie na ulici Pod Willec hôrkou v Prešove.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Mesto Prešov je totiž približne 8-percentným akcionárom spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť a primátorka mesta, ako štatutárka mesta, zastupuje mesto Prešov, ako akcionára, v predstavenstve tejto vodárenskej spoločnosti.

Moje vystúpenie si môžete pozrieť na zázname zo zasadnutia. Opisujem v ňom situáciu a navrhujem ďalší postup vrátane toho, kto by sa mal chopiť iniciatívy.

Primátorka vzhľadom na to, že nevedela alebo nechcela reagovať okamžite, neodpovedala bezprostredne.

Po dvoch mesiacoch som dostal písomnú odpoveď.

Ako hovorím na zázname, rozprával som so zástupkyňou Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., takže istá nádej na obnovenie myšlienku odkanalizovania domov na ulici Pod Willec hôrkou po predchádzajúcom neúspechu počas realizácie projektu Čistá Torysa, tu je.

Ale nestane sa to automaticky, svoj diel kompetencií musia využiť všetci zainteresovaní hráči v tomto "boji" o peniaze, ktoré všetci, s už privedeným vodovodom, platíme tejto vodárenskej spoločnosti.

Ulica Pod Willec hôrkou je jednou z viacerých ťažko skúšaných ulíc nášho mesta.

Nemá dodnes kanalizáciu, priľahlé svahy ohrozili v orku 2010 zosuvy pôdy. Komunikácia na ulici nemá chodníky, nižšie položené domy sužujú záplavy od riek Torysa a Sekčov.

Ulice sa v budúcnosti dotkne čiastočne výstavba tunela a estakády diaľnice Prešov, západ - Prešov, juh. Aby neobťažovala obyvateľov ulice Pod Willec hôrkou, tak súčasťou stavby je aj výstavba nového mosta cez rieku Torysa, ktorý by mal poslúžiť už počas výstavby na vyvážanie miliónov kubíkov vyťaženej horniny na diaľničný násyp smerom k diaľnici na Košice, približne na hranici katastra Prešova a obce Haniska.

Jediným svetlým bodom pre obyvateľov ulice Pod Willec hôrkou a majiteľov pozemkov v záhradkárskej osade na konci tejto ulice je tak v niekoľkoročnej histórii zavedenie midibusovej linky verejnej dopravy, ktorá v súčasnosti prepája túto okrajovú časť mesta s fakultnou nemocnicou.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.