Koľko a komu platíme za opravy chodníkov a ciest v meste Prešov?

Začiatkom jari prichádzali na stretnutia s poslancami občania a sťažovali sa, že radnica necháva cesty a chodníky opravovať pridraho. Pozrime sa spolu do zmlúv s firmami, ktoré pre mesto pracujú.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

V čase sťažností už bola uskutočnená verejná súťaž na dodávateľa prác pre obdobie ďalších štyroch rokov.

Predtým dvanásť rokov za sebou opravovala cesty a chodníky spoločnosť J. V. S., s. r. o.

Na zasadnutí komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie som požiadal, aby nám úrad predložil pôvodnú zmluvu a dodatky, aby bolo zrejmé, aké sú jednotkové ceny, ktoré firma faktúruje mestu.

Úrad materiál na druhý pokus pripravil a môžete si ho stiahnúť a pozrieť tu, zmluva je až ku koncu dokumentu, prelistujte sa k nej, keďže je súčasťou oficiálneho materiálu na zasadnutie komisie.

Obsahuje pôvodnú rámcovú zmluvu, pôvodné ceny z roku 2000 a aj cenník prác pre rok 2012. Pôvodná rámcová zmluva totiž umožňovala každoročné zvyšovanie cien, čo sa za dvanásť rokov aj dialo, ceny sa zvyšovali.

Prvotná rámcová zmluva bola podpísaná na päť rokov. Keďže ju však nikto nevypovedal, automaticky bola jej účinnosť predĺžená na ďalších 5 rokov, čo zabezpečovalo jedno zo zmluvných ustanovení. Podľa takto predlžovanej zmluvy sa postupovalo ešte aj ďalšie dva roky navyše, a to až do leta tohto roku, spolu vyše dvanásť rokov.

Do polovice roka 2012 totiž ešte nebola podpísaná zmluva s novým víťazom, ktorým sa stala spoločnosť Doprastav, a. s., hoci obálky s ponukami sa mali otvárať už začiatkom roka.

K podpisu zmluvy so spoločnosťou Doprastav napokon došlo až koncom júna 2012. Dovtedy cesty a chodníky opravovala spoločnosť J. V. S.

Zmluvu medzi Mestom Prešov a spoločnosťou Doprastav, a. s., si môžete stiahnúť a pozrieť tu.

Obsahuje cenník prác, dokonca miestami s rovnakými položkovými číslami ako cenník spoločnosti J. V. S. Preto je dosť dobre možné porovnanie jednotkových cien v niektorých prípadoch.

Zmluva so spoločnosťou Doprastav, a. s., je podpísaná na obdobie 48 mesiacov a maximálny objem prác v objeme 3 604 591,73 eura. Skutočný finančný objem prác bude záležať od množstva financií, ktoré bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo.

Pre tento rok už financie schálené boli, ich podstatná časť bude použitá na úhradu prác pre spoločnosť J. V. S., ktorá údržbu a opravy vykonávala až takmer do polovice tohto roka.

Práce na opravách a údržbách budú vykonávané na základe rozhodnutia a objednávky radnice.

Po podpise zmluvy so spoločnosťou Doprastav, a. s., ešte primátor podpísal dodatok k zmluve so spoločnosťou J. V. S., ktorým sa spätne upravil objem prác, ktorý ešte spoločnosť J. V. S. faktúrovala do podpisu zmluvy so spoločnosťou Doprastav, a. s.

Tento dodatok si môžete stiahnúť a pozrieť tu.

Na dôvažok ešte pridávam zmluvu, ktorá bola podpísaná so spoločnosťou Ekoinštal, s. r. o. Zmluvu si môžete stiahnúť a pozrieť tu.

Týka sa kanalizačných prác a v niektorých oblastiach sa prekrýva s činnosťami, ktoré sa vykonávajú pri opravách ciest a chodníkov. Zmluva je podpísaná na 4 roky a jej objem závisí od množstva finančných prostriedkov, ktoré na tento účel určí mestské zastupiteľstvo.

Aj jej súčasťou je cenník prác.

Zverejňovaním zmlúv, ktoré je od minulého roka povinné, si môže urobiť ktokoľvek obraz o cenách, za ktoré mesto opravuje z peňazí daňových poplatníkov cesty, chodníky, udržiava dopravné značenie a cestnú svetelnú signalizáciu ("semafóry").

Je to základ pre to, aby sme si urobili obraz o tom, či je to veľa, málo, alebo tak akurát ide o cenu, ktorá je na trhu bežná.

Takýto obraz si môže urobiť nielen obyvateľ mesta, ale aj dodávateľ rovnakých služieb, ktorý by mal záujem v budúcnosti poskytovať rovnaké služby pre mesto.

Druhá vec už potom je, do akej miery budú zodpovední úradníci na radnici:

  • kontrolovať kvalitu vykonaných prác,
  • kontrolovať oprávnenosť rozsahu prác, súlad faktúrovaných objemov prác so skutočne vykonanými prácami,
  • zohľadňovať pri objednávaní prác potreby obyvateľov mesta a rozumné priority,
  • aktívne odhaľovať a reklamovať chyby prác v záručnej 48-mesačnej záručnej doby (pre vodorovné dopravné značenie je dohodnutá záručná doba 12 mesiacov).

Dohliadnuť a dbať na to je však už v kompetencii primátora, je to jeho povinnosť, na ovplyvňovanie toho poslanci priame kompetencie nemajú.

Verím však, že rámcová zmluva vytvorí dobrý predpoklad na to, aby sme v meste čoraz menej chodili a jazdili po poškodených cestách a chodníkoch.

Uvedené zmluvy sa týkajú len údržby existujúcich chodníkov a ciest, nie ich rekonštrukcií a výstavby nových. Tam totiž už ide o investičnú činnosť, ktorá musí byť osobitne schválená v zastupiteľstve.

Podrobne monitorujeme:

Richard Drutarovský, poslanec, Prešov

Priamo súvisiace články

Získali sme grant na obnovu Neptúnovej fontány 

Dlhodobo prepadnutý chodník na ulici Obrancov mieru sa dočkal opravy 

Podnety a námety môžeme prešovskej radnici nahlasovať už aj cez portál "Odkaz pre starostu" 

Výsadba alejí na Októbrovej a v okolí napreduje 

V uliciach prebieha maľovanie priechodov, preberali sme, koľko nás stáli tzv. verejnoprospešné činnosti v roku 2011 

Dopravné zrkadlo pri Mladosti zvýši bezpečnosť tisíciek vodičov a obyvateľov na ulici Pod Kalváriou 

Ako sa schvaľoval rozpočet mesta Prešov pre rok 2012 

Opravený chodník zlepší chôdzu cez železničný priechod na Požiarnickej ulici 

Chodník na železničnom priecestí pri "malej stanici" sa konečne opravuje 

Rekonštrukcia časti chodníka na Požiarnickej bola dokončená už pred príchodom zimy 

Kritické nerovnosti v križovatke Obrancov mieru - Požiarnická boli opravené 

Sfunkčnenie svetelnej signalizácie pri Exercičnom dome o krok bližšie 

Botanická ulica sa konečne dočkala opravy výtlkov 

Súvislá oprava ulíc Marka Čulena, Odborárska a Sázavského bola ukončená 

Rekonštrukcia chodníka na Požiarnickej ulici napreduje 

Schválili sme zoznam opráv ciest a chodníkov v meste, práce sa už začali (správy zo zastupiteľstva) 

Oprava najhorších výtlkov na Októbrovej ulici sa začala 

Chodník na Pražskej ulici je po rokoch opäť ako nový 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...