Kontajnery na nadrozmerný odpad sú pristavené aj v našej mestskej časti

Tradíciou sa stalo pristavenie veľkoobjemových kontajnerov do rôznych častí nášho Prešova.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Jeden z nich pokrýva aj priestor okolo sídliskovej časti Októbrovej ulice.

Povinnosť pristavovania veľkoobjemových kontajnerov vyplýva zo všeobecne záväzného nariadenia mesta. Malo by sa tak diať dvakrát ročne, spravidla na jar a na jeseň.

Kontajnery pristavuje mestská firma Techické služby mesta Prešov, a. s. Táto služba obyvateľom je uhrádzaná z poplatkov za odpad, ktoré mesto vyrubuje svojim obyvateľom a právnickým osobám (firmy a inštitúcie), ktoré majú sídlo alebo prevádzku na území mesta.

Teší ma, že aj takto sa darí zlepšovať podmienky na udržiavanie poriadku v meste. Chcem totiž žiť v meste, kde sú čisté ulice, v okolí pekná príroda a kde platia zákony.

Podrobne monitorujeme:

Richard Drutarovský, poslanec, Prešov

Priamo súvisiace články

Dnešný kontrolný deň: Cestári upratovali zimný posyp na Sídlisku 2 

Po zime vyšli maliari čiar na cesty, mali by byť bezpečnejšie 

Čierna stavba tzv. "školy šmykov" dostala povolenie od primátora, napriek nesúhlasu Prešovčanov 

Fotonávrat k oprave časti Slovenskej ulice, v rozkopávkach máme značné rezervy, je čo zlepšovať 

Na našom sídlisku máme nové moderné osvetlenie 

Aj na našu mestskú časť dozerajú nové policajné kamery 

Jarné upratovanie: Parčík na Námestí mládeže už pracovníci pripravujú na príchod jari 

Prokurátor: Primátor Prešova porušil zákon určením MUDr. Petra Kleina za predsedu predstavenstva TSMP, a. s. 

Na zlepšenie orientácie na ulici stačila nenáročná zmena 

Na Sídlisku 2 pribudlo nové parkovisko, spojovacie uličky sa trochu odľahčia 

Mestská firma chce žalovať mestského poslanca za výroky v zastupiteľstve. Dala mu ultimátum a chce od neho vysúdiť peniaze 

Primátor Prešova porušuje zákon, konštatuje prokurátor a vyzýva primátora, aby konal 

Aj u nás sme schopní dosiahnuť poriadok. Ak chceme a máme na to zavedený systém 

Veľkoobjemové kontajnery máme aj na miestach, kde doposiaľ chýbali 

Radnica nevie doložiť, ako boli vypočítané sadzby poplatkov za odpad 

Od dnes môžete v našej mestskej časti vynášať odpad do pristavených veľkoobjemových kontajnerov 

Prešov sa chystá zvyšovať poplatky za odpad, presvedčivé odôvodnenie zatiaľ chýba 

Nadrozmerný odpad môžete odniesť do veľkoobjemových kontajnerov 

V treťom novebrovom týždni technické služby zbierali lístie z domácností 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...