Košickí starostovia sa vyjadrili k parkovaniu a možným riešeniam. Poučné aj pre Prešov

Jeden z denníkov priniesol články o problematike parkovania v neďalekých Košiciach. K téme sa vyjadrili aj starostovia a starostka troch košických mestských častí - Sídliska Ťahanovce, Terasa, Jazero.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Mnohé myšlienky, osveta a spôsob riešenia môžu byť inšpirujúce aj pre Prešov, preto som si ich dovolil pre pracovné účely citovať a tak im vytvoriť lepšiu publicitu.

Poučné pre Prešov je to, že na rozdiel od nezvládnutej komunikácie v Prešove, si košickí starostovia uvedomili, že skôr, ako vymyslia riešenie, musia najprv verejnosti vysvetliť v čom spočíva celý problém, aké sú obmedzenia a pochopiť názory obyvateľov na celú vec.

V Prešove na to vedenie radnice išlo opačne - vymyslelo sa teoretické riešenie od stola a potom sa išlo do ulíc presviedčať obyvateľov mesta. Už prvé konfrontácie s obyvateľmi ukázali, že prvotné riešenie je v mnohých ohľadoch nedomyslené.

Na smolu všetkých vznikla nedôvera a pre nedostatok informácií sa do popredia začínajú drať populistické názory.

Čo teda povedali košickí starostovia?

Starosta Sídliska Ťahanovce: Uvažujeme o systéme jedna karta na byt a auto

Situácia v parkovaní je katastrofická. Chýba vyše 2-tisíc miest.

Korzár, 4. dec 2016, autorka Renáta Némethová

Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce je obytnou zónou. V socializme sa dosiahlo niečo nevídané, a to umiestnenie 400 obyvateľov na hektár!

Starosta Cyril Betuš (nezávislý) hovorí, že ako dôsledok rozhodnutí v minulosti, v súčasnosti sídlisko dusí najmä katastrofický stav v parkovaní s neustále narastajúcim počtom rôznych vozidiel, ktoré v bytovej zástavbe nemajú čo robiť.

Aj preto na sídlisku už premýšľajú o zavedení systému rezidentského parkovania.

Chýbajú pozemky vo vlastníctve a peniaze

"V súčasnosti je vybudovaných 4 159 parkovacích miest a počet vozidiel, ktoré tu parkujú je 6 200, teda chýba 2 041 miest na parkovanie. Na výstavbu takého počtu parkovacích miest sú potrebné dve veci - vzťah k pozemku a finančné prostriedky, ktoré mesto Košice nemá," vysvetľuje starosta Betuš.

Ako východisko z tohto stavu vidí starosta výstavbu garážových, resp. parkovacích domov za finančnej spoluúčasti vlastníkov motorových vozidiel.

"Narážame však na pozemkový a priestorový problém a aj neochotu občanov také zariadenia spolufinancovať. Ako ďalšie riešenie vidíme zavedenie rezidentského parkovania na princípe jedna karta na jeden byt a jedno osobné auto zadarmo v určitom dennom, či podvečernom časovom modeli. Tento modelový zámer bol poslancom miestneho zastupiteľstva predstavený na pracovnej porade. Prerokujeme ho aj v našej odbornej komisii a následne s mestom Košice. Následne bude predložený na verejnú občiansku diskusiu. Prioritu musí mať zabezpečenie podmienok na ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov, mám na mysli najmä pohyb záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému. K tomu všetkému je potrebná nutnosť vykonať zmeny štátnej legislatívy - zákona o cestnej premávke v NR SR. Tu je priestor pre aktivitu poslancov zvolených do parlamentu za mesto Košice," vymenúva možnosti riešení starosta.

Parkoviská zaberajú firemné dodávky

Problémom sídliska sú aj autovraky, ktorých pribúda, no riešenie je zložité a administratívne veľmi náročné.

"Prioritným problémom, ktorý berie parkovné miesta a následne znepríjemňuje život obyvateľom, sú predovšetkým služobné a firemné motorové vozidlá, ktoré v bytovej zástavbe nemajú čo robiť. Do konca roka vykonáme sčítanie parkujúcich vozidiel so zameraním sa prioritne na rôzne dodávky - kategórie N 1, ako aj ich denné a nočné fyzické sčítanie na parkoviskách a cestných komunikáciách. Dostaneme určite zaujímavé čísla, s ktorými budeme ďalej pracovať tak, aby poslanci NR SR pochopili nutnosť zmeny príslušných zákonov, o čom sme hovorili na pracovnom stretnutí so zložkami Integrovaného záchranného systému v novembri tohto roka. Služobné dodávky a nákladné autá majú parkovať jednoznačne v sídle firmy, resp. na vlastných parkoviskách zriadených firmou, ktorá vozidlá jednoducho nakúpi, zamestnancovi pridelí a následne už vôbec nerieši, kde budú parkovať a čo tam bývajúcim obyvateľom a záchranným zložkám spôsobujú."

Chystá sa výstavba boxov na Sofijskej

Ako dodal starosta, mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce v týchto dňoch informuje obyvateľov Sofijskej a Juhoslovanskej ulice, že firma SELL SLOVAKIA predložila investičný zámer na stavbu garážovo-parkovacieho objektu na Sofijskej ulici.

"Garážovo-parkovací objekt predpokladá realizáciu budovy, v ktorej na I. nadzemnom podlaží bude 60 garážových boxov a na II. nadzemnom podlaží – streche 50 parkovacích miest s doplnkovými plochami parkovej zelene. Vjazdy do troch modulov garážových boxov sú riešené z dolnej úrovne Sofijskej ulice pred bytovými domami Sofijská 10, 11 a 12. Vjazd na plochu strechy s parkovacími miestami je riešený centrálne z hornej úrovne Sofijskej ulice pred bytovým domom Sofijská 21. Garážovo parkovací objekt je situovaný v severnej časti plochy vytvorenej bytovými domami Sofijská 5 – 27 a po jeho obvode je komunikácia pre motorové vozidlá. Pozemok pre tento investičný zámer je v súčasnosti nezastavaný a je zatrávnený," vysvetľuje starosta Betuš s tým, že mestská časť pre potreby vydania záväzného stanoviska pre investora chce poznať názor čo možno najväčšieho počtu obyvateľov Sofijskej, ale aj Juhoslovanskej ulice.

Starostka Jazera: Chýba nám tisíc parkovacích miest

Ktoré časti sídliska sú na tom z hľadiska parkovania najkritickejšie?

Korzár, 4. dec 2016, autorka Renáta Némethová

Starostka MČ Nad Jazerom Lenka Kovačevičová (nezávislá) odhaduje, že na sídlisku reálne chýba približne tisíc parkovacích miest, aby väčšina obyvateľov zaparkovala komfortne a v zmysle predpisov.

Mestská časť Nad jazerom patrí spomedzi košických sídlisk k najzelenším s dostatkom miesta na športovanie i atraktívnou rekreačnou lokalitou.

"Sídlisko je rozdelené na priemyselnú zónu, kde sú koncentrované nákupné centrá, i výrobné prevádzky. Vo vnútri sídliska je občianska vybavenosť, školy, menšie obchodné prevádzky, pošta, športoviská, detské ihriská, poliklinika. Vo vnútri sídliska je relatívne pokoj a počas pracovného dňa nezaznamenávame, že by iní motoristi zaberali húfne parkovacie miesta domácim. Samozrejme iný stav však je v popoludňajších hodinách či večer, keď sa obyvatelia vracajú z práce," vysvetľuje starostka.

Občanov však upozorňuje, že problém je zložitejší aj tým, že sú lokality, ulice, kde naozaj parkovacie miesta chýbajú, ale chýba aj priestor na výstavbu.

"Budovanie nových parkovacích plôch bude vždy na úkor zelene či trávnatých plôch. Na sídlisku už nemáme voľné plochy, kde by sme mohli budovať nové parkovacie plochy bez toho, aby sa čiastočne nezasiahlo aj do zelene a mestská časť ani nevlastní voľné pozemky. Treba preto zachovať zdravý rozum a precízne analyzovať, do akej miery a kde sú nevyhnutné nové parkovacie miesta a na úkor čoho. Už máme zmapované lokality - ulice, kde je stav s parkovaním najkritickejší, kde by sme v budúcnosti vedeli postaviť nové parkovacie miesta či inak riešiť organizáciu parkovania."

V tomto roku na Jazere postavili 44 nových parkovacích miest.

"Vyriešili sme najkritickejší úsek vo vnútri sídliska na Raketovej pri ZŠ a MŠ Družicová, vybudovali sme aj obratisko. Celé územie sme riešili bez toho, aby bol nutný veľký zásah do zelene a zachovali sme aj všetky stromy. V ďalšom roku budeme pracovať na príprave dvoch projektových dokumentácií k novým parkovacím plochám na Stálicovej a Ždiarskej ulici, kde by mohlo pribudnúť spolu približne 56 parkovacích miest," vysvetlila Kovačevičová s tým, že v tomto roku riešili aj reorganizáciu parkovania na Čiernomorskej ulici, kde bol niekoľkoročný problém prejazdnosti komunikácie pre záchranné zložky i autá spoločnosti KOSIT.

Ako starostka ďalej zdôraznila, na prvom mieste pri plánovaní a rozhodovaní o nových parkoviskách sa mestská časť obracia na Útvar hlavného architekta mesta, ktorý rozhoduje, či je daná lokalita na to vhodná. "Poučili sme sa z chýb predchádzajúceho vedenia mestskej časti, keď boli vypracované projektové dokumentácie na parkovisko, ale súhlas na výstavbu nedostali, lebo boli v rozpore s platnou legislatívou. Občania si musia uvedomiť, že parkoviská nemôžu byť z každej strany bloku, lebo jedna časť by mala plniť funkciu oddychovú."

Úplne presným údajom o počte vozidiel obyvateľov mestskej časti nedisponujú.

"Môžeme vychádzať z počtu bytov na Jazere, čo je 9-tisíc a počtu parkovacích miest v mestskej časti, ktorých je 4517. Teoreticky sa dá povedať, že ak by jedno motorové vozidlo vlastnila každá druhá domácnosť, potom by zaparkovali všetci, komfortne a v zmysle predpisov. Realita je však taká, že sú domácnosti, v ktorých sú dve, tri motorové vozidlá a ako bonus ešte aj dodávka. Podľa našich predbežných odhadov na sídlisku chýba do 1000 parkovacích miest, aby väčšina obyvateľov zaparkovala v zmysle predpisov."

V rokoch 1996 a 1997 bolo súkromným investorom postavených sto garážových boxov na Raketovej ulici.

"Za obdobie 20 rokov sa na 100 % nepodarilo obsadiť plne kapacitu a to predovšetkým z dôvodu, že kúpa ale predovšetkým mesačná prevádzka garážového domu je oproti bezplatnému parkovaniu priamo pred domom neatraktívna. Rovnako tak záchytné parkoviská, napr. pri splave na Jenisejskej aj napriek vybudovanému verejnému osvetleniu zostávajú prázdne, nakoľko väčšina obyvateľov aj za cenu porušenia dopravných predpisov parkuje pod oknami svojho bytu," vysvetľuje starostka situáciu na sídlisku.

Ďalšie záchytné parkoviská sú pri pošte na Levočskej ulici, pri Bille na Ždiarskej ulici, pred OC Važec na Važeckej, ale pre priľahlé ulice Čingovká, Ladožská sú dostupné aj parkoviská pri Tescu, prípadne pri Kauflande. Ich dostupnosť pre niektoré bytové domy je len do 5 minút chôdze, ale aj tak ľudia dávajú prednosť tlačeniu sa v blízkosti domov.

"Sídlisko disponuje aj 430 garážami, ktoré sú v 9 lokalitách na sídlisku. Zároveň ÚHA vybral 10 lokalít vhodných pre výstavbu podzemných garáží a parkovísk a hromadných parking garáží. Ide však o finančne náročné projekty a ich návratnosť pri súčasnom bezplatnom parkovaní pred bytovými domami je veľmi neistá. Pred troma rokmi bol zámer realizovať hromadné garáže na Uralskej ulici, avšak po obdržaní podmienok účastníkov a dotknutých orgánov, investor upustil od zámeru," dodala starostka.

Jazerčania sa spoplatnenia parkovania nemusia obávať. Podľa starostky pojmy rezident a nerezident na Jazere strácajú význam, keďže väčšina vlastníkov motorových vozidiel sú domáci obyvatelia.

"Na Jazero nikto nepríde odparkovať auto a potom pôjde pešo či MHD do mesta. Vo vnútri sídliska nesídlia žiadne veľké spoločnosti, ktorých zamestnanci by obsadzovali miesta domácim. Nepremýšľame o vyhlásení žiadnej verejnej súťaže a ani o žiadnej súkromnej spoločnosti, tak sme to aj verejne prezentovali v našom občasníku Jazerčan. Spolu s poslancami máme na to rovnaký názor."

Občania však podľa starostky musia mať na pamäti, že s kúpou auta si nekupujú aj parkovacie miesto pred blokom.

"Máme aj takých obyvateľov, ktorí majú dve, tri autá, niektorí aj štyri, ale sú aj občania, ktorí nemajú ani jedno auto. Tí, ktorí majú najviac áut sú najviac nároční... Výstavba parkovísk patrí v mestskej časti k najdrahším investičným aktivitám a z pohľadu rozvoja mestskej časti vidíme aj iné potreby zabezpečenia základných funkcií samosprávy i potrieb jej obyvateľov," dodala starostka.

Ktoré časti sídliska sú na tom z hľadiska parkovania najkritickejšie?

Najkritickejšie časti na sídlisku sú Azovská – kde rokujeme s potenciálnym investorom o výstavbe parkovísk ako vyvolanej investícii, Galaktická – Stálicová - v tejto lokalite pristupujeme budúci rok k spracovaniu projektovej dokumentácie pre rozšírenie parkovacích miest, Amurská – táto lokalita je zložitá veľkým počtom bytov v malom priestore, nakoľko ide o vežiakové domy a hraničiace s rekreačnou lokalitou, do ktorej nemožno zasiahnuť, ale máme rozpracované aj lokality Rovníková a Ždiarska.

K realizácii a výstavbe môžeme pristúpiť podľa vývoja príjmov.

Starosta Terasy: O platenom parkovaní neuvažujeme

Podľa Jakubova je na Terase iba zopár kritických lokalít.

Košický večer, 4. dec 2016, autorka Renáta Némethová

Platenie parkovného pred obytnými domami v širšom centre mesta vyvolalo aj otázky, či sa rovnaký systém rezidentského parkovania časom nerozšíri aj na košické sídliská. Starosta MČ Západ Ján Jakubov (Smer) hovorí, že aj keď sa vyťaženosť jestvujúcich parkovísk na sídlisku blíži vo večerných hodinách k sto percentám, situácia na Terase je v porovnaní s inými mestskými časťami priaznivá.

"Podľa posledných prieskumov máme na Terase k dispozícii zhruba 7400 parkovacích miest. Podstatná je podľa prieskumov vyťaženosť, v noci sa blíži k 100 percentám, cez deň okolo 94 percent. Treba však povedať, že motoristi parkujú nielen na parkoviskách, ale aj na spevnených plochách po staveniskách, čo nemôžeme považovať za dobré. Napriek tomu treba povedať, že sídlisko Terasa, ktoré sa postavilo pred 50 rokmi je z hľadiska zelene, hustoty zástavby a parkovísk na tom v porovnaní s ostatnými relatívne dobre. Ak by Terasa nebola zaťažovaná vozidlami motoristov, ktorí na Terase nebývajú, ale parkujú tu so služobnými autami, čo je vidieť najmä počas dňa, mali by sme parkovacích miest dostatok. Vidieť to najmä v okolí Galérie a univerzitnej nemocnice, kde je samozrejme situácia, vzhľadom na množstvo klientov, ktorí tieto inštitúcie navštevujú, niekedy aj kritická a parkoviská praskajú vo švíkoch," hovorí starosta Jakubov.

Mestská časť vybudovala v roku 2011 56 miest, v roku 2012 89 miest, v roku 2013 len 12, v roku 2014 až 71 miest, v roku 2015 iba 16 a v roku 2016 bude vybudovaných spolu 51 parkovacích miest.

Starosta hovorí, že postupujú podľa množstva finančných prostriedkov, dopytu občanov a berú do úvahy aj nesúhlasné petície, keď ľudia nechcú parkoviská na úkor zelene.

Systém plateného parkovania v širšom centre podporuje

"Platené parkovanie na Terase nie je téma, ktorou sa zaoberáme. Myslím si, že parkovanie na Terase je vo všeobecnosti akceptovateľné, samozrejme sú lokality, kde sa budeme snažiť hľadať riešenia spolu s nemocnicou na lepšie využívanie ich plôch, ale to je vecou jednania. Žiadnu verejnú súťaž na výber správcu parkovísk a s tým spojené platené rezidentské parkovanie neplánujeme organizovať," zdôraznil Jakubov.

A ako bude hlasovať v súvislosti s EEI na decembrovom mestskom zastupiteľstve?

"Narodil som sa na Mlynskej ulici. Ak by som tam býval dodnes, bol by som znevýhodnený oproti iným občanom mesta. Nemôžem prísť s autom k domu, lebo je tam pešia zóna, musím si kúpiť rezidentskú kartu za 100 eur, toľko sa doteraz platilo. V súčasnosti podľa platného nariadenia platia 35 eur a podľa návrhu má karta zlacnieť na 20 eur. Vrátiť sa do stavu, keď platené regulované parkovanie platilo len pre centrum mesta nepovažujem za dobrý krok, lebo si musíme uvedomiť, že bez regulácie vozidiel len ťažko zabezpečíme občanom dostatok parkovacích plôch pri obytných domoch, kde bývajú. Systém, ktorý sa zavádza, sa po čase vyhodnotí, ukážu sa jeho plusy i mínusy, ale myslím si, že vrátiť sa do stavu, že platia len bývajúci v centre by nebolo dobrým krokom," hovorí Jakubov.

Jakubov: Nariadenie nie je dogmou

Prečo by si mesto nemohlo parkovanie zabezpečiť samo?

"Túto činnosť už robila mestská spoločnosť cez Správu majetku, ale nevedela to zrejme robiť tak efektívne ako súkromná firma. Existuje na to veľa názorov, niektorí hovoria, že štát a samospráva sa neosvedčili ako dobrí podnikatelia. Ukazuje sa to aj v Európe, že súkromné firmy sú najímané mestami na správu parkovísk. Situácia v Košiciach je taká, že firma bola vybratá, zmluva bola podpísaná, proces prípravy rezidentských lokalít nebol ideálne zvládnutý. Návrh zmien nariadenia do decembrového zastupiteľstva je súborom viacerých ústupkov v prospech občanov i aktivistov, aby sa systém vylepšil. Som toho názoru, že všeobecne záväzné nariadenie nie je dogmou, poslanci sa k nemu môžu kedykoľvek vrátiť a na základe skúseností prehodnotiť, ako funguje, čo to mestu a občanom prináša a potom sa rozhodnúť, čo ďalej."

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...