Krok zlým smerom: Prešov začne mazať nahrávky z rokovaní mestskej rady

"Mesto Prešov začne mazať všetky nahrávky z rokovaní mestskej rady. Najnovšie budú zvukové záznamy zo zasadnutí rady slúžiť výhradne pre internú potrebu zapisovateľky a nebudú sa archivovať. Radnica chce takto predísť prípadným sporným situáciám."

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Týmito slovami uviedla reportáž o aktuálnej situácii v Prešove spravodajská televízia TA3.

Keby sa záznamy zverejnili, nevyzerali by dobre

Dianie v Prešove si všimli aj v iných mestách. Obyvateľka jedného juhozápadného mesta to okomentovala takto:

"V súvislosti so zvukovým záznamom z mestskej rady stoji za povšimnutie aj vyjadrenie prednostu, že „Za pätnásť rokov, čo pracujem na úrade, sa nestalo, aby si polícia alebo prokuratúra vyžiadala záznam. Vždy si vyžiadali oficiálnu zápisnicu.“

Nie vždy sa však dôkladne kontroluje, či oficiálna zápisnica aj naozaj korešponduje s vyjadreniami - teda so zvukovým záznamom. Keď ide o políciu či prokuratúru, mali by byť zvukové záznamy smerodajné.

Členovia mestskej rady sa zvyknú obhajovať tým, že mestská rada nie je rozhodujúcim orgánom a oni tam debatujú „voľnejšie“, diskutujú a mestskému zastupiteľstvu „len“ odporúčajú. Faktom však je, že na rokovaniach zastupiteľstva sa poslanci prikláňajú k odporúčaniam podľa toho, ako sa im to hodí.

Keď im to vyhovuje, tak skonštatujú - však ale taký je návrh mestskej rady.

Keď im to nevyhovuje, tak vytiahnu obligátne „však je to len poradný orgán“.

To iste sa týka komisií. Preto aj tie nesúhlasy s účasťou občanov na zasadaniach mestských komisií či mestskej rady.

Keby sa tie záznamy zverejňovali, dali by si väčší pozor na to, čo hovoria.

Pretože naozaj sa stáva, že člen mestskej rady na jej zasadnutí povie niečo, čo na zastupiteľstve poprie, teda vyjadrí sa opačne. Ak by to odznelo verejne na zázname, nevyzerali by v očiach verejnosti dobre. Aj o to im ide."

Nebudú sa naťahovať, informáciu rovno zničia

Servítku pred ústa si nebral ani Jozef Mečiar, bývalý zástupca primátora Šale, ktorý na svojom blogu napísal:

"Koncom apríla rozhodlo zastupiteľstvo Prešova o tom, že zvukové záznamy zo zasadnutí mestskej rady sa nebudú archivovať a nebudú tak k dispozícii verejnosti.

Za túto absurdnosť hlasovali všetci, okrem jediného poslanca.

Rozhodnutiu predchádzala žiadosť občana, ktorý na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám požadoval zvukový záznam z jedného konkrétneho rokovania mestskej rady.

Záznam mu radnica odmietla vydať, voči čomu sa občan odvolal.

Medzitým úrad rýchlo pripravil novelu rokovacieho poriadku, ktorú schválili poslanci a záznamy sú preč. S otravným občanom si v Prešove poradili. Nebudú sa s ním naťahovať o to, či na informáciu má nárok alebo nie. Informáciu rovno zničia."

Ako sa o mazaní záznamov diskutovalo

Keďže videozáznamy zo zasadnutí zastupiteľstva sa (zatiaľ?) neničia, každý si môže cez internet pozrieť, ako prebiehala rozprava o tejto novele na zasadnutí 27. apríla 2015.

V predchádzajúcom volebnom období som aktívne a systematicky navrhoval, aby sa aj prešovská samospráva viac otvárala.

Výsledkom sú konkrétne zmeny rokovacích poriadkov, ktoré viedli k zverejňovaniu materiálov na zasadnutia orgánov mesta na internete pred ich uskutočnením.

Vďaka tomu si odvtedy môžete stiahnuť a preštudovať materiály na zasadnutia rovnakým spôsobom a v rovnakom termíne, ako ich dostáva poslanec alebo člen komisie mestského zastupiteľstva.

Viac sa o tom môžete dočítať v jednom z článkov na konci tohto textu.

Zriedkavé vybočenie alebo začiatok cúvania?

Schválením ničenia zvukových záznamov urobil Prešov krok späť. Či ide o začiatok zlého trendu alebo len výnimočnú chybu v systéme a takýchto krokov nebude v budúcnosti viac, sa dá dnes len ťažko odhadnúť.

Isté je len jedno. Zápas za otvorené Slovensko bude ešte dlhý.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...