Materiály o rušení škôl zo školskej komisie

Môžete si stiahnúť materiály, ktoré vypracoval Odbor školstva, kultúry a športu na mestskom úrade pre členov komisie školstva a telesnej kultúry.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Poznámka: Ak chcete vedieť informácie čo najskôr, rád vás privítam aj na Facebooku, kde ma môžete požiadať o priateľstvo, aj keď sa osobne ešte nepoznáme.

Veľkú diskusiu vyvoláva hrozba zrušenia niektorých škôl. Aby bola diskusia kompetentnejšia a založená aj najmä argumentoch, môžete si stiahnúť materiál, ktorý vypracoval odbor školstva pre členov školskej komisie.

Súbory sú vo forme, v akej ich predložil úrad.

Komisia na základe tohto materiálu zasadala 9. 3. 2011. Prijala uznesenia a materiál spolu s uzneseniami školskej komisie postupil do mestskej rady.

Mestská rada o materiáli rokovala na svojom zasadnutí 14. 3. 2011. Výsledkom rokovania bolo, že poslanci v mestskej rade neprijali ani jedno navrhované uznesenie k tomuto materiálu.

Pripomínam, že materiál vôbec nemusí postúpiť na rokovanie mestského zastupiteľstva, ak primátor mesta využije svoju právomoc a takýto bod rokovania buď vôbec nenavrhne alebo ho stiahne z programu rokovania mestského zastupiteľstva.

Ak sa materiál dostane na rokovanie mestského zastupiteľstva, je možné, že bude vyzerať úplne inak na základe pripomienok mestskej rady alebo bude nahradený iným materiálom tesne pred začiatkom mestského zastupiteľstva. Takýto postup primátorovi umožňuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

Pre úplnosť dodávam, že nie som členom školskej komisie, ale komisie pre územný plán, dopravu a životné prostredie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...