Materiály o rušení škôl zo školskej komisie

Môžete si stiahnúť materiály, ktoré vypracoval Odbor školstva, kultúry a športu na mestskom úrade pre členov komisie školstva a telesnej kultúry.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Poznámka: Ak chcete vedieť informácie čo najskôr, rád vás privítam aj na Facebooku, kde ma môžete požiadať o priateľstvo, aj keď sa osobne ešte nepoznáme.

Veľkú diskusiu vyvoláva hrozba zrušenia niektorých škôl. Aby bola diskusia kompetentnejšia a založená aj najmä argumentoch, môžete si stiahnúť materiál, ktorý vypracoval odbor školstva pre členov školskej komisie.

Súbory sú vo forme, v akej ich predložil úrad.

Komisia na základe tohto materiálu zasadala 9. 3. 2011. Prijala uznesenia a materiál spolu s uzneseniami školskej komisie postupil do mestskej rady.

Mestská rada o materiáli rokovala na svojom zasadnutí 14. 3. 2011. Výsledkom rokovania bolo, že poslanci v mestskej rade neprijali ani jedno navrhované uznesenie k tomuto materiálu.

Pripomínam, že materiál vôbec nemusí postúpiť na rokovanie mestského zastupiteľstva, ak primátor mesta využije svoju právomoc a takýto bod rokovania buď vôbec nenavrhne alebo ho stiahne z programu rokovania mestského zastupiteľstva.

Ak sa materiál dostane na rokovanie mestského zastupiteľstva, je možné, že bude vyzerať úplne inak na základe pripomienok mestskej rady alebo bude nahradený iným materiálom tesne pred začiatkom mestského zastupiteľstva. Takýto postup primátorovi umožňuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

Pre úplnosť dodávam, že nie som členom školskej komisie, ale komisie pre územný plán, dopravu a životné prostredie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.