Mesto navrhuje do investičného plánu vodární aj stavby v našej mestskej časti

Mestská samospráva je pri budovaní vodovodov v našom meste odkázaná na komunálnu firmu Východoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Raz ročne prebieha medzi mestom a vodárňami komunikácia o tom, čo si mesto predstavuje, že by vodárne mali na území mesta robiť.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Vodárne sú akciovou spoločnosť, ktorej akcionármi sú mestá a obce.

Najväčšie mestá majú svojich zástupcov v predstavenstve spoločnosti. V súčasnosti je členkou predstavenstva primátorka mesta.

Zatiaľ sa dodržiava nepísaný úzus, že vodárne investujú na území Prešova toľko, koľko Prešov platí vodárňam za tzv. stočné za vodu, ktorú mesto odkanalizováva najmä z verejných priestranstiev do kanalizácie východoslovenských vodární.

Nahliadnite do zoznamu investícií, ktoré mesto žiada zvážiť pre výstavbu v roku 2018.

Dôležitá je horná časť tabuľky, tzv. priority. To sú také, ktoré mesto navrhuje riešiť prioritne.

Z našej mestskej časti je to kanalizácia na ulici Pod Willec hôrkou, rozšírenie kanalizácie v mestskej časti Vydumanec, vodojem, vodovod a kanalizácia pre zariadenie pre seniorov na Cemjate a vodovod na Terchovskej ulici.

Na Terchovskej ulici vznikol akútny problém počas výstavby diaľnice, keď došlo k poškodeniu prameňa, ktorý je pre časť rodinných domov jediným zdrojom pitnej vody.

Podľa zákona o obecnom zriadení je obec (mesto) primárne zodpovedné za zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.

Konečné rozhodnutie o tom, čo budú vodári stavať na území mesta v budúcom roku, je však v rukách predstavenstva Východoslovenských vodární a kanalizácií, a. s.

Ďalšie informácie o aktivitách vodárov sú v odkazoch nižšie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...