Mesto navrhuje do investičného plánu vodární aj stavby v našej mestskej časti

Mestská samospráva je pri budovaní vodovodov v našom meste odkázaná na komunálnu firmu Východoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Raz ročne prebieha medzi mestom a vodárňami komunikácia o tom, čo si mesto predstavuje, že by vodárne mali na území mesta robiť.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Vodárne sú akciovou spoločnosť, ktorej akcionármi sú mestá a obce.

Najväčšie mestá majú svojich zástupcov v predstavenstve spoločnosti. V súčasnosti je členkou predstavenstva primátorka mesta.

Zatiaľ sa dodržiava nepísaný úzus, že vodárne investujú na území Prešova toľko, koľko Prešov platí vodárňam za tzv. stočné za vodu, ktorú mesto odkanalizováva najmä z verejných priestranstiev do kanalizácie východoslovenských vodární.

Nahliadnite do zoznamu investícií, ktoré mesto žiada zvážiť pre výstavbu v roku 2018.

Dôležitá je horná časť tabuľky, tzv. priority. To sú také, ktoré mesto navrhuje riešiť prioritne.

Z našej mestskej časti je to kanalizácia na ulici Pod Willec hôrkou, rozšírenie kanalizácie v mestskej časti Vydumanec, vodojem, vodovod a kanalizácia pre zariadenie pre seniorov na Cemjate a vodovod na Terchovskej ulici.

Na Terchovskej ulici vznikol akútny problém počas výstavby diaľnice, keď došlo k poškodeniu prameňa, ktorý je pre časť rodinných domov jediným zdrojom pitnej vody.

Podľa zákona o obecnom zriadení je obec (mesto) primárne zodpovedné za zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.

Konečné rozhodnutie o tom, čo budú vodári stavať na území mesta v budúcom roku, je však v rukách predstavenstva Východoslovenských vodární a kanalizácií, a. s.

Ďalšie informácie o aktivitách vodárov sú v odkazoch nižšie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...