Mesto nevie ochrániť obyvateľov pred rušením nočného pokoja z prevádzok

Okresný prokurátor poslal mestu protest proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o určovaní prevádzkových hodín v meste.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Zastupiteľstvo sa rozhodlo nezákonné nariadenie z roku 2008 zrušiť. To je v poriadku.

Hlavným dôvodom nezákonnosti bolo, že si mesto prisvojilo kompetenciu, ktorú zo zákona nemalo - rozhodovať svojvoľne o prevádzkovom čase každej prevádzky bez pravidiel, ktoré stanovil zákon - individuálne o každom jednom podnikateľovi v meste.

V tom roku 2008 viedlo takéto nezákonné nariadenie ku vytvoreniu ideálneho podhubia pre korupciu. Podnikatelia si chodili vybavovať povolenia po jednom na úrad. Pritom mesto vôbec nemalo práve nejaké také povolenie vydávať.

Zrušenie nezákonného nariadenia z roku 2008 však znamená, že mesto by malo prijať nové nariadenie. Tam už musia byť napísané jasné a jednoznačné pravidlá. Prevádzkovatelia sa majú podľa nich správať, žiadne individuálne povolenia na to nepotrebujú.

Lenže v našom meste stále nie sme dosť dobre naučení stanovovať dobré pravidlá. Stále to mnohých ťahá k riešeniu, aby niekto na radnici rozhodoval prípad od prípadu. No tu sa jasne ukázalo, že to tak byť nemá.

Vznikol návrh nariadenia o ktorom by malo v stredu rozhodovať mestské zastupiteľstvo.

Paradoxne, chystaný návrh nového nariadenia, ktorý existoval v čase môjho prejavu v zázname, nelogicky umožňuje v prevádzkach v obytných zónach vyhrávať do piatej ráno a rušiť tak spiacich obyvateľov. A to je zhoršenie oproti súčasnému stavu.

Lebo vraj nikto nevie sformulovať dostatočne precízne pravidlo, tak sa do textu dostala výnimka, že pri mimoriadnych podujatiach môžu prevádzky fungovať do piatej ráno.

Prakticky žiadnu podporu zatiaľ nedostali ani moje návrhy, aby v nehnuteľnostiach, ktoré sú vo vlastníctve mesta (napr. niektoré obchodné centrá na sídliskách), si mesto s nájomcami určilo také podmienky, aby netrpeli spiaci ľudia v okolí.

Výsledok schvaľovania by sme mali vidieť už v stredu, k návrhu nariadenia prišli vážne pripomienky. Pripomienkovať návrh nariadení totiž v stanovenej lehote môže každý.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.