Mesto nevie ochrániť obyvateľov pred rušením nočného pokoja z prevádzok

Okresný prokurátor poslal mestu protest proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o určovaní prevádzkových hodín v meste.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Zastupiteľstvo sa rozhodlo nezákonné nariadenie z roku 2008 zrušiť. To je v poriadku.

Hlavným dôvodom nezákonnosti bolo, že si mesto prisvojilo kompetenciu, ktorú zo zákona nemalo - rozhodovať svojvoľne o prevádzkovom čase každej prevádzky bez pravidiel, ktoré stanovil zákon - individuálne o každom jednom podnikateľovi v meste.

V tom roku 2008 viedlo takéto nezákonné nariadenie ku vytvoreniu ideálneho podhubia pre korupciu. Podnikatelia si chodili vybavovať povolenia po jednom na úrad. Pritom mesto vôbec nemalo práve nejaké také povolenie vydávať.

Zrušenie nezákonného nariadenia z roku 2008 však znamená, že mesto by malo prijať nové nariadenie. Tam už musia byť napísané jasné a jednoznačné pravidlá. Prevádzkovatelia sa majú podľa nich správať, žiadne individuálne povolenia na to nepotrebujú.

Lenže v našom meste stále nie sme dosť dobre naučení stanovovať dobré pravidlá. Stále to mnohých ťahá k riešeniu, aby niekto na radnici rozhodoval prípad od prípadu. No tu sa jasne ukázalo, že to tak byť nemá.

Vznikol návrh nariadenia o ktorom by malo v stredu rozhodovať mestské zastupiteľstvo.

Paradoxne, chystaný návrh nového nariadenia, ktorý existoval v čase môjho prejavu v zázname, nelogicky umožňuje v prevádzkach v obytných zónach vyhrávať do piatej ráno a rušiť tak spiacich obyvateľov. A to je zhoršenie oproti súčasnému stavu.

Lebo vraj nikto nevie sformulovať dostatočne precízne pravidlo, tak sa do textu dostala výnimka, že pri mimoriadnych podujatiach môžu prevádzky fungovať do piatej ráno.

Prakticky žiadnu podporu zatiaľ nedostali ani moje návrhy, aby v nehnuteľnostiach, ktoré sú vo vlastníctve mesta (napr. niektoré obchodné centrá na sídliskách), si mesto s nájomcami určilo také podmienky, aby netrpeli spiaci ľudia v okolí.

Výsledok schvaľovania by sme mali vidieť už v stredu, k návrhu nariadenia prišli vážne pripomienky. Pripomienkovať návrh nariadení totiž v stanovenej lehote môže každý.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...