Mesto Prešov dá znovu negatívne stanovisko k rozšíreniu spaľovne

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Prešov – Mesto Prešov rozhodne nesúhlasí s projektom 20-násobného rozšírenia kapacity spaľovne nebezpečného odpadu, ktorý plánuje na Jilemnického ulici realizovať spoločnosť Fecupral. Primátor Pavel Hagyari dnes pred novinármi vyhlásil, že v procese posudzovania tohto zámeru dala radnica negatívne stanovisko už v minulom roku a rovnaké odošle aj v nasledujúcich dňoch.

Slovenská inšpekcia životného prostredia zaslala radnici oznámenie o podaní nového návrhu spoločnosti na povolenie rozšírenia spaľovne, ktorý bol dodnes zverejnený na úradnej tabuli. Verejnosť však svoje pripomienky a podnety môže podať na Inšpektorát životného prostredia do Košíc do 26. apríla, prípadne ich predniesť priamo počas konaní.

"Vzhľadom na to, že prebieha nové konanie, bol som vyzvaný aj obyvateľmi mesta aj tretím sektorom, aby mesto vyjadrilo svoj názor aj verejne. Naše posolstvo znie 'spaľovňa nebezpečného odpadu do mesta nepatrí'. Sme presvedčení, že takéto technológie sú potrebné v tomto tisícročí avšak nie v obytnej zóne," povedal Hagyari. Zamietavé stanovisko k tomuto projektu dalo mestské zastupiteľstvo ešte v minulom roku a okrem toho petíciu proti rozšíreniu spaľovne podpísalo aj niekoľko tisíc ľudí.

Hlavný architekt mesta Vladimír Ligus konštatoval, že súčasná povolená kapacita spaľovne je spracovanie 1000 ton odpadu ročne, pričom sa tu zlikviduje len asi polovica. Tvrdí, že ak by sa mala plniť kapacita uvažovaných 20.000 ton, musel by sa odpad dovážať z veľkých vzdialeností a pravdepodobne aj zo zahraničia, čo by určite nebolo v prospech Prešova.

Mesto už pred viac ako rokom vyjadrilo výhrady aj k tomu, že lokalitu, cez ktorú by mal byť prevážaný odpad, považujú za absolútne nevhodnú, pretože územný plán v nej počíta len s ľahkým priemyslom a prípadným budovaním objektov občianskej vybavenosti. Ligus upozornil aj na udalosti z októbra 2008, kedy kvôli požiaru v areáli Fecupralu evakuovali z jej okolia stovky ľudí, z obavy pred únikom nebezpečných látok.

Podľa odporcov projektu pri zvýšení kapacity spaľovne sa zvyšuje aj riziko znečistenia prostredia pri preprave a skladovaní odpadu. Stanovisko mesta dnes podporili aj zástupcovia Mládežníckeho parlamentu Prešova a občianskeho združenia Priatelia zeme – Spoločnosť priateľov zeme (SPZ). Katarína Vrábľová zo ZPZ pripustila možnosť, že kapacita spaľovne by sa mohla rozšíriť dvoj- až trojnásobne, nie však na 20.000 ton, ako to plánuje investor.

Konateľ spoločnosti Fecupral Štefan Hanigovský je momentálne na služobnej ceste. Podľa pracovníčky firmy sa k postoju mesta vyjadrí pravdepodobne na budúci týždeň. V minulom roku Hanigovský pre TASR povedal, že podobné zariadenia fungujú v mnohých európskych mestách a ich technológie sú moderné a bezpečné. Rovnako upozornil na potrebu likvidácie a zhodnocovanie odpadov, ktoré môžu inak skončiť na skládkach, čo rozhodne nie je v záujme zlepšovania životného prostredia.

K požiaru vtedy uviedol, že oheň vznikol v priestoroch recyklačného dvora, kde spoločnosť skladuje papier, plasty, palety a sklo a s technológiou spaľovne vôbec nesúvisel. Dodal, že pri vyšetrovaní sa nepotvrdilo samovznietenie materiálu a trestné stíhanie v tejto veci bolo prerušené.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...