Mestská polícia ukazuje odvahu a snahu zaviesť poriadok, papuče nasadzuje aj na Floriánovej

Náznaky nového vetra a novej metly si môžeme všimnúť pri často kritizovanej práci mestskej polície.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Spomeniem dva konkrétne prípady.

Na januárovom zasadnutí mestskej časti prišiel jeden z obyvateľov ulice Pod Kalváriou so sťažnosťou, že vodiči parkujú v zákaze na miestach, kde sa potom ťažko prechádza autom. Napríklad smetiarom to veľmi komplikuje prácu.

Na tej istej ulici návštevníci kaviarne nechávajú vozidlá stáť v zákaze, hoci kaviareň má vlastný pozemok a na ňom parkovisko. Stoja na chodníku a tak chodci musia obchádzať autá stojace na chodníku po ceste. Extrémom, no nie neobvyklým, je státie áut na zariadení pre navádzanie nevidomých od priechodu pre chodcov.

Špecifikom toho miesta je, že v okruhu 100 metrov sú tri obyčajne voľné parkoviská, do približne 200 metrov ďalšie dva a dve minúty pešej chodze ďalšie veľké parkovisko. Šieste parkovisko je na začiatku ulice. Všetky sú bezplatné a na tých verejných možno parkovať úplne bez obmedzenia, a ani parkoviská pri prevádzkach (kaviareň, reštaurácia) parkujúce vozidlá zatiaľ nijako neobmedzuje.

Neraz je možné vidieť mladých zdravých vodičov, ako zaparkujú v zákaze, vyblokujú chodcov, pričom voľné parkovisko je približne 30 sekúnd pešej chôdze od toho miesta.

Zástupca mestskej polície prisľúbil konať. Obyvatelia ulice a aj návštevníci kaviarne si v nasledujúcich dňoch všimli zmenu.

Parkovisko pri kaviarni bolo akosi plnšie a na chodníku stálo menej vozidiel a často žiadne. Obsluha kaviarne upozorňovala návštevníkov, aby parkovali na parkoviskách a nie na chodíku pred kaviarňou. Tento týždeň som tam videl aj niekoľkokrát prechádzať sa mestských policajtov.

Zdôrazňujem, že v tomto prípade ide o lokalitu, kde sa zdravý vodič pri návšteve kaviarne alebo neďalekej školy nemôže vyhovárať, že nie je k dispozícii blízke parkovisko.

Roky sa s týmto problémom nedarilo pohnúť. Do výstavby parkovísk išlo nemálo peňazí z víziou, že sa bude parkovať organizovane a chodník bude patriť chodcom. Zlé priestorové podmienky pre jazdu vozidlel pri výstavbe ulice mali eliminovať zákazové značky. Všetko "dokonale" premyslené, zorganizované, akurát to málokto dodržiaval, čo viedlo k permanentným konfliktom.

Pritom stačí tak málo - ak polícia vyvolá dojem, že je ochotná vynucovať dodržiavanie pravidiel.

Viem, že je v našej náture, že sme nespokojní, ak sa musíme podriadiť pravidlám a nie je to pohodlné - no na druhej strane sa radi sťažujeme, že niekto sa nepostaral o poriadok okolo nás. Mnohí z nás sa zasa snažia dodržiavať pravidlá a zlostí ich, ak ich niekto iný nedodržiava, lebo to je nespravodlivé.

Úloha primátorky

Neformálne som sa dozvedel, že primátorka mesta, ktorá rozhodnutiami riadi políciu, sa snaží zviditeľniť prácu polície v uliciach mesta. Obyvatelia mesta sa toho často dožadujú.

Kompetencie a zodpovednosť mestskej polície definuje zákon o obecnej polícii. Základné personálne vzťahy a riadenie polície upravujú dve ustanovenia zákona, ktoré vyberám:

Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.

Náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

Kde sa v zákone spomína starosta obcem myslí sa tým v Prešove momentálne primátorka mesta.

Keď sa nedodržiava zákon, nastupuje vynucovanie

Volíme si poslancov do parlamentu, do mestského zastupiteľstva. Očakávame od nich, že v krajine pomôžu nastoliť poriadok a pravidlá.

Poslanci v parlamente tvoria a schvaľujú zákona. Na úrovni mesta mestskí polsanci tvoria "mestské zákony", ktoré sú účinné len na území mesta. Volajú sa "všeobecne záväzné nariadenia".

Ruku na srdce, tých "mestských zákonov" už mestské zastupiteľstvo v modernej ére mesta od roku 1990 schválilo takmer dve stovky, kto ich pozná a dodržiava?

Zložitým právnym textom rozumejú len tí, ktorí sa ich štúdiu venujú. Ostatní sa ich musia naučiť v praxi. Napríklad pravidlo, že ak je na ulici plnej parkovísk značka, ktorá zakazuje parkovať, tak sa na ulici neparkuje. Alebo pravidlo, že auto nemôže stáť na chodníku tak, že po chodníku nemôžu chodiť chodci.

V loklaite, o ktorej píšem, sa po sťažnostiach občanov začalo vynucovať právo. Má naučiť vodičov dodržiavať pravidlá, ktorých nedodržiavanie je v tomto prípade len vecou uprednostnenia pohodlia pred rešpektovaním zákona.

Aby debata o dodržiavaní pravidiel nebola len teoretická, mestská polícia začala okrem dohovoru využívať svoje kompetencie a pri flagrantných prípadoch používať tzv. papuče.

Trochu iným, ale principiálne podobným prípadom je parkovanie vozidiel na pešej zóne na Floriánovej ulici.

Mnohí vnímajú ako nespravodlivosť, že platia parkovné na priľahlých uliciach a niekto sa plateniu parkovania vyhne zaparkovaním na pešej zóne. Riskuje síce postih za parkovanie na území pešej zóny, no faktom je, že za nezaplatenie parkovného ho pokutovať nemožno a ani na pešej zóne povinnosť platiť parkovné logicky nie je, keďže tam žiadne parkovacie miesto vyznačené nie je.

Aj tu mohli v týchto dňoch obyvatelia zažiť aspoň čiastočné zadosťučinenie. Autá síce na Floriánovej ulici parkujú, ale niektoré majú tiež osadenú papuču.

Veľa sa diskutuje o práve parkovať pred domom. Sám bývam na ulici, kde je na celej ulici zákaz parkovania. Keď sa schvaľovalo dopravné riešenie a dopravné značenie ulice, stanovisko kompetentných bolo úsečné a stručné. Obyvatelia a návštevníci majú zaparkovať autá tam, kde to nie je zakázané.

A bolo vymaľované.

Podrobne monitorujeme:

Richard Drutarovský, poslanec, Prešov

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...