Na ďalších zastávkách už nebudú cestujúci stáť na daždi

Jednou z mojich priorít je, aby bolo cestovanie verejnou dopravou dostatočne komfortné. K tomu patrí aj vybavenie nástupných zastávok prístreškami.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

V končiacom sa volebnom období som v orgánoch mesta niekoľkokrát presadzoval túto myšlienku.

Konkrétne, ale nielen, aj prístrešky na Okružnej ulici. Minulý tyždeň sa začalo budovanie základov pre prístrešok na jednej zo zastávok na tejto ulici.

Väčšinu prístreškov udržiava spoločnosť euroAWK na základe dlhodobej zmluvy. Mesto prenajalo pred mnohými rokmi za symblické nájomné pozemky v meste pre vybudovanie prístreškov a reklamných zariadení. Spoločnosť euroAWK na svoje náklady vybudovala prístrešky a stará sa o nich.

Tento model funhuje vďaka tomu, že súčasťou prístreškou sú reklamné plochy, z ktorých má spoločnosť euroAWK príjem. Časť z neho postačuje na starostlivosť a údržbu prístreškov.

V tomto roku sme v zastupiteľstve predĺžili zmluvu na ďalšie obdobie. Súčasťou dodatku k zmluve bol aj zaväzok spoločnosti euroAWK vybudovať do konca budúceho roka niekoľko ďalších prístreškov (okolo pätnásť ak ma pamäť neklame, medzi nimi aj na Okružnej ulici).

Keďže nie každý prístrešok je na "lukratívnom" mieste z hľadiska sledovateľnosti reklamy, je súčasťou zmluvy ustanovenie, že v takýchto prípadoch nie je reklamná plocha súčasťou prístrešku, ale nahrádza ju reklamný stojan (tzv. citylight) na exponovanejšom mieste inde v meste.

Mesto má aj vlastné prístrešky

Prístrešky spoločnosti euroAWK majú charakteristický vzhľad. Ostatné prístrešky patria mestu. Starostlivosť o nich je viac menej náhodná, podobne aj ich budovanie.

Minulý týždeň pribudol prístrešok na ulici Marka Čulena na opravenej zastávke pri panelákoch.

S myšlienkou vybudovať tam prístrešok som prišiel na sklonku leta, keď sa ukázalo, že množstvo peňazí v rozpočte mierne prekračuje kapacitu úradu ich zmysluplne využiť.

Boli to takzvané "veľké oči" vedenia mesta stihnúť pred voľbami dokončenie alebo aspoň začatie mnohých opráv a investícií.

Boli k tomu mnohé sedenia, pričom človeku s triezvym pohľadom na vec bolo jasné, že sa termíny nedajú takmer s istotou stihnúť. Príkladom je napríklad plán zatepliť v tomto roku materskú školu na ulici Československej armády v našej mestskej časti. Ešte sa ani nezačalo a predpokladám, že v tomto roku sa už ani nezačne.

Podobných plánov, aj menších, malo vedenie mesta veľa. Preto som navrhol, vidiac nereálne plány, napríklad využitie prostriedkov mesta na dlho zanedbávané účely. Napríklad na rozšírenie verejného osvetlenia do tých ulíc v našej mestskej časti, kde žijú ľudia a po zotmení sa ponárajú do tmy (časť Cemjata, ulica Zimny potok).

Podobne prišlo aj k tomu, že cestujúci na ulici Marka Čulena už budú môcť počas tejto jesene a zimy čakať na autobus pod prístreškom a v teplejších obdobiach roka si pri čakaní aj posedieť.

Mám víziu, že verejná doprava by sa v našom meste mala dostať na vyššiu úroveň a stať sa naozaj dôležitou súčasťou dopravy osôb v meste. Doprava sa nám totiž zahusťuje stále vyšším využívaním individuálnej automobilovej dopravy. Je zrejmé, že rozširovanie kapacít ciest v meste a parkovísk je ekonomicky nereálne. Preto verejná doprava na svoje chvíle zrejme ešte čaká.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...