Na našom sídlisku máme nové moderné osvetlenie

Na Októbrovej ulici a na námestíčku pri Centrále si vo večerných hodinách nemožno nevšimnúť nové osvetľovacie telesá.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Ich umiestnenie bolo súčasťou rekonštrukcie námestíčka a k výmene došlo aj na priľahlej časti Októbrovej ulice.

Vo štvrtok sme na zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili návrh výmeny približne 1 000 kusov osvetľovacích telies s výbojkami v meste za novšie so svietivými diódami (LED).

Vymieňať sa pochopiteľne budú podľa možnosti lampy v ucelených oblastiach, aby v priestore nevznikali rušivé kontrasty, spôsobené rôznymi druhmi verejného osvetlenia.

Podstatou projektu výmeny svietidiel je to, že Európska banka pre obnovu a rozvoju ponúka v rámci grantovej schémy MUNSEFF odpustenie 20 percent poskytnutého úveru v prípade, ak je výsledkom projektu preukázaná 40 percentná úspora energie.

V prípade popisovanej výmeny svietidiel v Prešove má byť úspora až okolo 60 percent, čo znamená, že splátky úveru sa zaplatia z úspory kvôli menšiemu množstvu spotrebovanej elektrickej energie.

Lampy totiž budú spotrebovávať o toľko menej elektriny, že aj po pripočítaní splátok úveru by sme nemali zaplatiť za elektrinu viac, ako platíme doteraz (pravda, ak sa ceny elektriny počas tohto desaťročia nezmenia).

Teší ma, že na sklonku minulého roku sa podarilo rozšíriť verejné osvetlenie aj na uliciach, kde doposiaľ nebolo (Medvedia ulica na Cemjate) alebo kde nie je osvetlená celá ulica (ulica Zimný potok).

Viac o tom je v článkoch za týmto textom.

Stále je aktuálne to, že keď zbadáte poruchu na verejnom osvetlení, je vhodné ju nahlásiť - telefonicky, mailom alebo cez web. Aj k nahlasovaniu porúch nájdete návod v jednom z článkov na konci tohto textu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.