Na Októbrovej pribudlo parkovisko, okolie materskej školy sa skultúrnilo

Najväčšou investíciou v roku 2015, ktorá bola v silách výboru v našej mestskej časti, sa stalo parkovisko pri materskej škole na ulici Československej armády. Využívať ho budú najmä obyvatelia a návštevníci bytoviek na Októbrovej ulici 34 až 48.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Projekt sa pripravoval postupne niekoľko rokov. Zlegalizoval dovtedajšie parkovanie áut na blatistom podklade mimo spevnených plôch.

Pod priepustnou dlažbou je zabudovaná drenáž a zberné potrubie na odvádzanie zrážok. Na jeho konci je lapač ropných látok.

Miesta na kontajnery na komunálny odpad sú jasne odčlenené od parkovacích plôch. Svoje miesto dostali aj nádoby na separovaný zber.

Dopravné značenie vyčleňuje parkovacie miesta pre zdravotne postihnutých tak, ako prikazuje norma.

Vodičom naznačujú optimálne parkovanie biele značky. V časti parkoviska sa parkuje kolmo, v jednosmernej uličke pri materskej škole šikmo.

Pred vchodom do školy je kvôli bezpečnosti chodcov vyvýšený spomaľovací prah. Nemá sa na ňom parkovať, ale veľmi sa to nedodržiava.

Hoci pri rekonštrukcii došlo k posunutiu vozovky smerom k bytovému domu, projekt nezasiahol do stromov. Ostal jeden v ploche parkoviska, ktorý od doby projektu povyrástol. Pri príprave stavby sa na neho „pozabudlo“ a kompetentní nestihli požiadať včas o jeho výrub.

Nový asfalt pribudol nielen pred výškovým panelákom, ale aj na chodníkoch ku jednotlivým vchodom. Obrubníky na dovtedajších chodníkoch už dávno doslúžili, trvanlivosť okrajov nových chodníkov bude otázna.

Pri výstavbe boli vymenené staré stĺpy verejného osvetlenia tak, aby rešpektovali zmenené usporiadanie verejného priestoru.

Nový nájomca tenisových kurtov má k dispozícii parkovisko pred kurtami, takže by to malo zmierňovať konfliktné situácie medzi obyvateľmi a návštevníkmi kurtov.

Som veľmi zvedavý, ako sa projektant a stavebná firma vyrovnali s vyspádovaním plôch. Ich prácu preverí až najbližší intenzívny dážď alebo odmäk.

Dúfam, že toto dielo prispeje ku skultúrneniu prostredia a následne aj ku skultivovaniu medziľudských vzťahov na našom sídlisku. Množstvo práce nás čaká v menej vybavených uliciach našej mestskej časti, ktorým sa o takejto vybavenosti môže zatiaľ len snívať.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.