Na priechode pre chodcov už nezakopnete (a nespadnete pod auto)

Niektoré nedorobky sa dokončia, až keď na ne poukáže poslanec. Tak to bolo aj v prípade priechodu pre chodcov na ulici Pod Kalváriou.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Ide o frekventovaný priechod pre chodcov so svetelnou signalizáciou. Pred minuloročnými vianocami tam bola dopravná nehoda, pri ktorej jedno z vozidiel vyvalilo stĺp so semafórom.

Dosť dlhú dobu svetelná signalizácia nefungovala. Po osadení náhradného stĺpu robotníci "zabudli" dokončiť zámkovú dlažbu a vzniklo nebezpečné miesto, kde nechybalo veľa a chodec mohol zakopnúť.

Určitý čas som čakal, či práce dokončia. To sa však nestalo.

Preto som zdokumentoval nedostatok cez portál Odkazprestarostu.sk. Môžete si ho pozrieť v odkazoch na konci tohto textu, ako bol zaznamenaný v čase písania tohto článku.

Po tomto podnete sa veci konečne pohli a tých niekoľko kusov dlažby správca doložil.

Aj takýmto veciam sa musí poslanec venovať, ak chce. To len preto, že si zrejme niekto, kto má v pracovnej náplni kontrolu stavu komunikácií a vykonávaných prác, nerobí svoju prácu dobre. Inak si to neviem vysvetliť.

To, že robotníci robia, čo im prikážu a keď ich odvolajú inde alebo im skončí smena, tak už nedokončenú robotu nedokončia, to sa dá pochopiť. Ale to, že niekto prácu po robotníkoch neskontroluje resp. skontroluje a prevezme ju nedokončenú, to sa už dá pochopiť ťažšie.

Na podobné nedostatky narážam často, takže to nepovažujem za ojedinelé zlyhanie, ale skôr za zle zvládnutý systém alebo ľahostajnosť. Nevylučujem ani to, že práce boli vyfaktúrované a zaplatené tak, akoby boli dokončené.

Za chod radnice zodpovedá primátor, poslanci mu do toho nemôžu zasahovať, deľba kompetencií je tak nastavená zo zákona.

Ako poslanec môžem na nedostatky poukázať, príkazy však dávať nemôžem, na to si volíme primátora, ktorý tú právomoc smerom ku svojím podriadeným má a podpisuje zmluvy s dodávateľmi prác.

Aj preto som presadzoval a využívam systém Odkazprestarostu.sk. Po počiatočnej silnej nevôli, keď sa radnica odmietala zaoberať podnetmi občanov cez tento portál (o čom mám list od primátora) sa po neprestávajucom tlaku napokon našťastie na radnici rozhodli, že podnety občanov cez tento portál ignorovať nebudú, ale ich budú sledovať a vybavovať.

Z poznatkov svojej poslaneckej činnosti totiž viem, že systém na odhaľovanie a riešenie podobných nedostatkov vlastnými pracovníkmi na radnici neexistuje resp. nefunguje dobre.

Nedostatky sa v mnohých prípadoch začnú odstraňovať až vtedy, keď na ne niekto upozorní, inak si ich z úradu nikto nevšimne. Chápem, že to ani v takom veľkom meste, ako Prešov, nie je dosť dobre možné.

Preto považujem za nevyhnutné, aby ktorýkoľvek občan mohol čo najjednoduchšie a najúplnejšie nahlásiť nedostatok radnici.

Ciest je viac (mailom, osobne, cez formulár na mestskej stránke, návštevou na zasadnutí výboru v mestskej časti, v niektorých situáciách cez mestskú políciu - bezplatné číslo 159), ďalšia z ciest je v súčasnosti aj cez portál Odkazprestarostu.sk.

Aj touto cestou vás chcem vyzvať, vážení spoluobčania, ak nejaký nedostatok zbadáte, máte po ruke fotoaparát (stačí v mobile), doma internet a vzťah k nemu, hláste podnety napriklad aj cez portál Odkazprestarostu.

Ja ho osobne sledujem, aby som bol v obraze aj touto cestou, čo sa v meste deje.

Naše mesto bude krajšie o toľko, o koľko sa k tomu pričiníme všetci.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...