Na sídliskách chcem polopodzemné kontajnery na odpad

Ku kultúrnejšiemu nakladaniu s odpadkami patrí aj posledné miesto, kde ich domácnosti vyhadzujú. Naše sídliská trápi neporiadok okolo kontajnerových stojísk.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Odpad z kontajnerov totiž nevyberajú len smetiari, ale aj občania, ktorí ich prehľadávajú, vyberajú z nich odpadky a nechávajú okolo na zemi. Vietor potom odpad roznáša po sídlisku.

Osvedčeným riešením zo sveta sú tzv. polopodzemné kontajnery. Ide o podstatne väčšiu nádobu, ktorá je zapustená v zemi. Nad povrchom je iba časť s poklopmi na otvoroch, cez ktoré sa vhadzuje odpad.

Podobný pilotný projekt práve skúšajú vo Zvolene, no bežne môžete polopodzemné kontajnery vidieť napríklad v Nemecku alebo Francúzsku, aj na diaľničných odpočívadlách.

Okrem nemožnosti jednoducho rukami vyberať odpad z polopodzemného kontajnera, predstavuje takéto ukladanie odpadu aj viacero ďalších výhod.

Okrem nespornej estetickej výhody, umiestnenie odpadu v zemi sťažuje jeho zamŕzanie v zime a hnitie v horúcich mesiacoch.

Nie je potrebný tak častý zber odpadu, pretože objem polopodzemného kontajnera je niekoľkonásobne väčší, ako pri klasických kontajneroch.

Má to však malý háčik. Ako jednou z výhod sa uvádza, že používanie polopodzemných kontajnerov zmenší celkovú plochu potrebnú na súčasné kontajnerové stojiská a tak sa uvoľní plocha napríklad na zeleň alebo ďalšie parkovacie miesta.

Je to pravda, no za predpokladu, že stanovísk s polopodzemnými kontajnermi bude menej, ako súčasných stojísk. To môže znamenať, že s odpadkovým košom by sme museli v niektorých prípadoch kráčať o niekoľko desiatok krokov ďalej.

Cena

S myšlienkou polopodzemných kontajnerov sme sa zaoberali aj na zasadnutiach komisie pre životné prostredie.

Riaditeľ technických služieb vyčíslil náklady na celkové pokrytie sídlisk polopodzemnými kontajnermi na približne 4 milióny eur.

Je to značná suma, len o trochu menej sa vyberie ročne v meste od obyvateľov a právnických osôb za odpad.

Pre nesporné výhody polopodzemných kontajnerov sa prikláňam k ich využitiu aj v Prešove a budem sa snažiť, aby sa za rozumných podmienok stali súčasťou našich sídlisk a postupne nahradili súčasné plechové kontajnery.

Naschvál píšem, že postupne, lebo výška finančnej investície do premeny našich ulíc je značná.

Na druhej strane, nemožno na začiatku ani príliš trocháriť, pretože na vyprázdňovanie polopodzemných kontajnerov je potrebné úplne iné vozidlo, ako na vyberanie dnešných plechových kontajnerov. Aby sa oplatilo, musí byť už na začiatku tých kontajnerov dosť veľa.

Pilotné projekty sú známe aj z iných miest, kde už čerpajú skúsenosti.

Obstoja v Prešove?

To je otázka na mieste. Novinky osvedčené vo svete niekedy zlyhávajú v našich končinách, pretože predpokladajú určitú kultúru. Požiar v plechovom kontajneri na kontajneri samom veľkú škodu neurobí, no nedbalo odhodený ohorok alebo dokonca úmyselné podpálenie odpadu v polopodzemnom kontajneri narobí poriadny problém a veľkú škodu. No nemaľujme čerta na stenu, som presvedčený, že my Prešovčania sme rozumní ľudia.

Podrobne monitorujeme:

Richard Drutarovský, poslanec, Prešov

Priamo súvisiace články

Opravená orientačná tabuľa. Detail, ale tiež významný pre imidž mesta. Stanica nám však robí hanbu 

Spomaľovač na Kollárovej by mal vodičom zabrániť skracovaniu cesty. Je to naozaj tak? A čo Kysucká ulica? 

Vyasfaltovaná panelová cesta na Terchovskej ulici uľahčí pohyb áut ale aj chodcov 

Po desaťročiach je nový asfaltový koberec na parkovisku na Sídlisku I 

Obratisko na Terchovskej ulici je pred kolaudáciou 

Poslanec je povinný voliča informovať, nie blokovať na facebooku 

Obyvatelia sídliska sa starajú o pieskovisko. Prekáža im nekoncepčnosť v starostlivosti o zeleň 

Zastávka na ulici Marka Čulena je opravená, hodil by sa prístrešok 

Obnova aleje skrášlila exponovanú Čapajevovu ulicu 

Na Ulici Zimný potok pribudli lampy. Problém s uličným sexom a tvrdými drogami sa zmiernil 

Obyvatelia Medvedej ulice sa môžu cítiť bezpečnejšie, dočkali sa verejného osvetlenia 

Prešov hľadá najvýhodnejšie nakladanie s odpadmi, no odpadové firmy pozvánku nedostali 

Dodatok k zmluve o odpade bol pod tlakom verejnej mienky napokon stiahnutý 

Vyzval som primátora, aby zastavil predĺženie zmluvy o odpade na ďalších 18 rokov a mesto vyhlásilo súťaž 

Poslancovi odmietli dať zmluvy o odpade v Prešove. Pomohol až infozákon. Chystá sa nevýhodný dodatok na 18 rokov 

Kontajnery na nadrozmerný odpad sú pristavené aj v našej mestskej časti 

Príklad, ako môže fungovať separácia odpadu, ani som nemusel chodiť ďaleko 

Ako funguje separačný dvor? 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.