Na ulici Marka Čulena 29 - 49 sa bude povoľovať revitalizácia vnútrobloku

Stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou začatie územného konania. Je zverejnená aj na internetovej úradnej tabuli mesta Prešov.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Keďže viacero z vás ma v minulosti kvôli tejto stavbe kontaktovalo, dávam do pozornosti túto verejnú vyhlášku.

Vo štvrtok 8. 2. 2018 o jedenástej sa totiž uskutoční ústne pojednávanie, ktorého sa môže zúčastniť každý, kto sa k tomuto zámeru chce vyjadriť.

Keďže ide o úradné konanie a bolo oznámené verejnou vyhláškou, zúčastniť sa ho môže každý, kto sa domnieva, že je tzv. účastníkom konania.

Je to jediný spôsob, akým je možné ovplyvniť rozhodnutie úradu v tejto veci ešte skôr, ako bude rozhodnutie vydané. Veľmi to odporúčam, pretože v tejto etape je možné a pomerne ľahké dosiahnuť, aby boli všetky zákonné pripomienky zapracované a potom aj zohľadnené.

Ešte je totiž stále častým javom, že práve v tejto etape sa nevyjadrí takmer nikto, úrad vydá rozhodnutie, ktoré je potom však už právoplatné a záväzné pre všetkých. Mnohí však záujem vyjadriť sa prejavia až vtedy, keď už sa ide stavať a vrátiť späť povoľovací proces nie je možné resp. je to oveľa komplikovanejšie a je potrebné sa dokonale vyznať v záležitostiach stavebného práva. Ale aj tak to môže byť už potom neskoro.

Preto odporúčam, aby sa každý, kto na tom má záujem, aby bol výsledok pre neho prijateľný, zabezpečil svoju účasť (alebo účasť svojho zástupcu) na ústnom pojednávaní. Kto v tom čase nemôže prísť, môže sa úplne rovnocenne vyjadriť dovtedy písomne. Je to pravda pre mnohých zložitejšie a tak preto je zvolané to ústne pojednávanie.

Kto chce, môže ísť na úrad a tam si v predstihu pozrieť celú dokumentáciu, aby vedel, o čom sa bude rozhodovať.

Verejná vyhláška

Pre úplnosť pripájam verejnú vyhlášku, môžete si ju pozrieť.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...