Na ulici Marka Čulena 29 - 49 sa bude povoľovať revitalizácia vnútrobloku

Stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou začatie územného konania. Je zverejnená aj na internetovej úradnej tabuli mesta Prešov.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Keďže viacero z vás ma v minulosti kvôli tejto stavbe kontaktovalo, dávam do pozornosti túto verejnú vyhlášku.

Vo štvrtok 8. 2. 2018 o jedenástej sa totiž uskutoční ústne pojednávanie, ktorého sa môže zúčastniť každý, kto sa k tomuto zámeru chce vyjadriť.

Keďže ide o úradné konanie a bolo oznámené verejnou vyhláškou, zúčastniť sa ho môže každý, kto sa domnieva, že je tzv. účastníkom konania.

Je to jediný spôsob, akým je možné ovplyvniť rozhodnutie úradu v tejto veci ešte skôr, ako bude rozhodnutie vydané. Veľmi to odporúčam, pretože v tejto etape je možné a pomerne ľahké dosiahnuť, aby boli všetky zákonné pripomienky zapracované a potom aj zohľadnené.

Ešte je totiž stále častým javom, že práve v tejto etape sa nevyjadrí takmer nikto, úrad vydá rozhodnutie, ktoré je potom však už právoplatné a záväzné pre všetkých. Mnohí však záujem vyjadriť sa prejavia až vtedy, keď už sa ide stavať a vrátiť späť povoľovací proces nie je možné resp. je to oveľa komplikovanejšie a je potrebné sa dokonale vyznať v záležitostiach stavebného práva. Ale aj tak to môže byť už potom neskoro.

Preto odporúčam, aby sa každý, kto na tom má záujem, aby bol výsledok pre neho prijateľný, zabezpečil svoju účasť (alebo účasť svojho zástupcu) na ústnom pojednávaní. Kto v tom čase nemôže prísť, môže sa úplne rovnocenne vyjadriť dovtedy písomne. Je to pravda pre mnohých zložitejšie a tak preto je zvolané to ústne pojednávanie.

Kto chce, môže ísť na úrad a tam si v predstihu pozrieť celú dokumentáciu, aby vedel, o čom sa bude rozhodovať.

Verejná vyhláška

Pre úplnosť pripájam verejnú vyhlášku, môžete si ju pozrieť.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...