Na ulici Obrancov mieru chodcov poteší úprava chodníka

S príchodom daždivého počasia by mal chôdcu na ulici Obrancov mieru uľahčiť nový odvodňovací rigol.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Táto pomerne frekventovaná ulica, cez ktorú musí prejsť každý z nášho sídliska a z uličiek smerom ku Kolmanke, ak ide do centra, sa v daždivom počasí premieňa na sériu mlák.

Chôdza je nepríjemná najmä tam, kde mláka siaha od jedného okraja chodníka po druhý. Nerovnosti na chodníku spôsobujú najmä korene gaštanov, ktoré chodník už roky dvíhajú, narúšajú jeho pôvodný sklon a znefunkčňujú pôvodné odvodnenie-

Na sklonku leta sa podarilo vybudovať odvodňovací rigol, ktorý by mal odviesť vodu z ďalšieho úseku chodníka.

Priebeh prác som sledoval a výsledok zdokumentoval.

V jednom z článkov na konci tohto textu je aj zmienka o inom mieste tejto ulice, na opačnej strane, kde sa podarilo tiež čiastočne sanovať chodník v mieste, kde pre mláku nebolo možné dostať sa suchou nohou ku vchodu.

Do tretice sa v tomto roku podarilo opraviť aj prepadnuté miesto, ktoré ostalo po plynároch a žiaľ, na úrade sa "nepodarilo" včas stihnúť reklamovať prepadnutú rozkopávku.

Verím, že s príchodom jesenného daždivého počasia sa všetky opravy na ulici Obrancov mieru osvedčia a chôdza, či už do práce, za nákupom alebo len tak, bude pre Prešovčanov na tejto ulici bez toľkých rušivých momentov.

Priznám sa, že kladiem dôraz na to, aby pohyb chodcov v uliciach nášho mesta nenarušovali podobné nedostatky aj na iných frekventovaných miestach. Už v minulom roku k takým miestam, na ktoré som poukázal, patrilo aj železničné priecestie na Požiarnickej ulici.

Keď už sme spomenuli nerovnosti na ulici Obrancov mieru, podarilo sa opraviť aj rozsiahlu priečnu nerovnosť v križovatke s ulicou Obrancov mieru. Hluk z nej pri prejazde stoviek nákladných vozidiel denne obťažoval obyvateľov na samotnej ulici, ale sťažovali sa mi aj obyvatelia z ulice Pod Kalváriou.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...