Na ulici Obrancov mieru chodcov poteší úprava chodníka

S príchodom daždivého počasia by mal chôdcu na ulici Obrancov mieru uľahčiť nový odvodňovací rigol.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Táto pomerne frekventovaná ulica, cez ktorú musí prejsť každý z nášho sídliska a z uličiek smerom ku Kolmanke, ak ide do centra, sa v daždivom počasí premieňa na sériu mlák.

Chôdza je nepríjemná najmä tam, kde mláka siaha od jedného okraja chodníka po druhý. Nerovnosti na chodníku spôsobujú najmä korene gaštanov, ktoré chodník už roky dvíhajú, narúšajú jeho pôvodný sklon a znefunkčňujú pôvodné odvodnenie-

Na sklonku leta sa podarilo vybudovať odvodňovací rigol, ktorý by mal odviesť vodu z ďalšieho úseku chodníka.

Priebeh prác som sledoval a výsledok zdokumentoval.

V jednom z článkov na konci tohto textu je aj zmienka o inom mieste tejto ulice, na opačnej strane, kde sa podarilo tiež čiastočne sanovať chodník v mieste, kde pre mláku nebolo možné dostať sa suchou nohou ku vchodu.

Do tretice sa v tomto roku podarilo opraviť aj prepadnuté miesto, ktoré ostalo po plynároch a žiaľ, na úrade sa "nepodarilo" včas stihnúť reklamovať prepadnutú rozkopávku.

Verím, že s príchodom jesenného daždivého počasia sa všetky opravy na ulici Obrancov mieru osvedčia a chôdza, či už do práce, za nákupom alebo len tak, bude pre Prešovčanov na tejto ulici bez toľkých rušivých momentov.

Priznám sa, že kladiem dôraz na to, aby pohyb chodcov v uliciach nášho mesta nenarušovali podobné nedostatky aj na iných frekventovaných miestach. Už v minulom roku k takým miestam, na ktoré som poukázal, patrilo aj železničné priecestie na Požiarnickej ulici.

Keď už sme spomenuli nerovnosti na ulici Obrancov mieru, podarilo sa opraviť aj rozsiahlu priečnu nerovnosť v križovatke s ulicou Obrancov mieru. Hluk z nej pri prejazde stoviek nákladných vozidiel denne obťažoval obyvateľov na samotnej ulici, ale sťažovali sa mi aj obyvatelia z ulice Pod Kalváriou.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...