Na ulici Obrancov mieru už obyvateľov nemusí trápiť jedna dlhoročná nepríjemnosť

V tomto roku platí, že o konkrétnych prácach v určitom neveľkom objeme rozhodujú priamo poslanci volení vo svojej mestskej časti.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Pre vysvetlenie predchádzajúcej vety najprv vysvetlím, aká je deľba povinnosti medzi dvomi orgánmi samosprávy - zastupiteľstvom (v Prešove ho tvorí 31 zvolených mestských poslancov) a primátorom mesta.

Jednou z najdôležitejších kompetencií poslancov je schvaľovanie rozpočtu. Keďže mesto ako Prešov je už dosť veľké, nerozhodujú poslanci o obrovskom množstve jednotlivých výdavkov na práce, ktoré je v meste potrebné urobiť - ale schvália celkové sumy na jednotlivé činnosti vopred bez toho, aby presne vedeli, čo sa za tie peniaze v meste vykoná.

Tu právomoc poslancov končí. Na rade je potom primátor, ktorý je výkonnou hlavou mesta, má k dispozícii úradníkov mestského úradu, má právomoc vyberať dodávateľov, ktorí činnosti pre mesto vykonajú, platí im za to podľa rozpočtu mesta.

Je napríklad na posúdení primátora a úradníkov, akým spôsobom sa z množstva požiadaviek a potrieb budú vyberať napríklad miesta na chodníkoch, ktoré potrebujú opravu.

Konečný výber a faktické rozhodnutie urobí úradník na mestskom úrade, ktorý má o svojej problematike prehľad a dostáva za to plat. On určí, ktoré konkrétne miesta budú opravené z prideleného balíka peňazí. Do toho rozhodnutia pri súčasnom rozpočte už poslanci následne zasiahnuť nemôžu.

Takýmto spôsobom sa deje väčšina rozhodnutí v meste, preto je dôležitá nielen vôľa poslancov rozhodnúť o vyčlenení prostriedkov v rozpočte na nejaké ciele - ale aj schopnosť a vôľa primátora, prostredníctvom podriadených na mestskom úrade tieto ciele pretaviť do skutočnosti.

Takáto deľba kompetencií je v meste veľkosti Prešova nevyhnutná, poslanci by nemali schopnosť posudzovať, hodnotiť a schvaľovať tisíce drobnosti v meste, ak by to robili, bolo by to iba formálne a veľmi nepružné.

Malou výnimkou z tohto pravidla sa v tomto roku stalo vyčlenenie určitého balíka peňazí pre tzv. výbory v mestských častiach. To umožňuje poslancom priamo rozhodnúť, na aký účel sa takéto prostriedky využijú.

Jedno z rozhodnutí v tomto roku sa týkalo dlhé roky neriešených mlák na ulici Obrancov mieru, ktorá je týmto povestná. Dvíhanie chodníka sa niekedy pripisuje koreňom gaštanov.

Dosť nepríjemný praktický problém v daždivom počasí je, ak voda z chodníka neodteká a mláka sa urobí cez úplne celú šírku chodníka. Ak po takom chodníku potrebujete prejsť, tak sa buď namočíte alebo musíte prejsť dookola, čo niekedy znamená zablatiť sa.

Ak ide o miesto, cez ktoré prechádzajú stovky ľudí, tak každý z nich musí túto situáciu riešiť a pritom možno v duchu nadáva na správcu chodníka, prečo to už dávno nevyriešil.

Jedno z takých známych miest bolo na ulici Obrancov mieru pri vchode číslo 15. Po tohoročných opravách chodníka je táto nepríjemnosť minulosťou. Chodník bol opravený tak, aby sa mláka, ktorá tvorí bariéru pre pokojné využívanie chodníka, netvorila cez celú šírku chodníka.

Fotografie z tohto miesta, ktoré som urobil pri poslaneckej kontrole prác, si môžete pozrieť v galérii na stránke:

http://picasaweb.google.com/106906582395302722934/ObrancovMieru15OpravaChodnika?authkey=Gv1sRgCJTP1O6usL_g4QE#5791989094850361442

Sú to pre niekoho možno drobnosti, ale aj odstraňovanie takýchto nedostatkov patrí k životu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...