Na Ulici Zimný potok pribudli lampy. Problém s uličným sexom a tvrdými drogami sa zmiernil

Minulý týždeň som voľnejší čas využil na pochôdzku po ulici Zimný potok. Reagoval som na podnety tamojších obyvateľov a tak sa podarilo, že tam pribudlo na začiatku obývanej časti ulice niekoľko nových lámp.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Časť ulice sa už od sklonku minulého roka už po zotmení nepotápa do tmy. Som presvedčený, že všetky ulice v meste, kde žijú obyvatelia a sú domy či bytovky, by mali mať z mestskej vybavenosti aj takú vybavenosť, pre mnohých samozrejmosť, ako je verejné osvetlenie.

Popudom, aby som sa na celú vec lepšie pozrel, bol podnet obyvateľov, ktorí prišli opakovane tlmočiť na pravidelné mesačné stretnutie obyvateľov s poslancami a úradníkmi.

Išlo o to, že na jednom z parkovísk sa v nočných hodinách po zotmení dejú v autách neprístojnosti, ktoré obyvateľov znepokojujú. Od pouličného sexu až po užívanie tvrdých drog (zrejme to nebol inzulín), o tom všetkom podľa obyvateľov svedčil odpad, ktorý na mieste ostával po rozbrieždení.

Jedným z opatrení na zvýšenie bezpečnosti v uliciach je verejné osvetlenie. Nehovoriac o tom, že vozovka na tejto konkrétnej ulici nie je v práve najlepšom stave a nie je ani dostatočne široká, nemá ani chodníky, takže osvetlenie veľmi pomáha chodcom pri pohybe. Mňa osobne by bola zrazila vodička, keby som nebol uskočil.

Jedná z nových lámp je úmyselne situovaná tak, aby svietila na tamojšie parkovisko.

Svetlo z lampy odrádza nespratníkov po zotmení. Svoj význam má aj to, že obyvatelia majú z okien svojich domov lepší prehľad, čo sa po zotmení deje na ulici.

Poviete si, že je to samozrejmosť? Pre mnohých z nás áno, no pre niektorých obyvateľov ulice Zimný potok je to nová vec. Ženy by o pohybe v tmavej ulici po zotmení vedeli povedať svoje.

V mojom ponímaní totiž pojem "bezpečnosť" nie je len "mestská polícia", ale aj premyslené opatrenia v uliciach mesta pri udržiavaní alebo budovaní verejných priestorov.

Na ulici Zimný potok je doplnenie verejného osvetlenia druhým významnejším zlepšením za posledné roky.

Tou prvou bolo položenie panelovej cesty až ku poslednému rodinnému domu. Obyvatelia pri požiadavke tvrdili, že ak budú mať cestu, budú sa sami starať o jej stav.

Môžem potvrdiť a aj som to sfotografoval, že to tak je.

Vypanelovanie ulice má okrem zlepšenia prístupu pre obyvateľov aj ďalšie dopady. Ulica je prístupovou trasou pre zásahy v mestských lesoch (či už pri ťažbe dreva alebo pri prípadných požiaroch alebo úraze), slúži tiež ako prepojovacia komunikácia pre cyklistov na horských bicykloch, keďže z prekladiska dreva na konci ulice sa rozvetvuje niekoľko lesných ciest, ku ktorým je tak solídny prístup od konca mestského cyklistického chodníka.

Trasu môžem odporúčať, v minulosti som ju rád absolvoval.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...