Nadrozmerný odpad môžete odniesť do veľkoobjemových kontajnerov

Aj v tomto predjarnom období môžeme nadrozmerný odpad odniesť do pristavených veľkoobjemových kontajnerov. Čo môžete uložiť dnu, čo môžete nechať vedľa kontajnera a čo musíte odviezť na zberný dvor?

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Službu objednáva a platí radnica mestskej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s.

Lokality, v ktorých sú kontajnery pristavené, sú volené historicky.

Pri požiadavke na iné umiestnenie kontajnerov je však možné takéto požiadavky tlmočiť cez svojich poslancov, najlepšie na zasadnutiach výboru príslušnej mestskej časti a pokúsiť sa lokalitu zmeniť.

Veľkoobjemové kontajnery sú pristavované v turnusoch do jednotlivých častí mesta.

Nasleduje viac informácií z internetovej stránky mesta, kde nájdete miesto a termín pristavenia kontajnera čo najbližšie. Odporúčam neotáľať s odnesením odpadu do kontajnera, pretože spravidla sa rýchlo plnia.

Pri kontrole som skontroloval pristavenie a využitie kontajnera na Gorkého ulici. Zábery si môžete pozrieť v galérii na stránke:

http://picasaweb.google.com/106906582395302722934/VelkoobjemovyKontajnerNaGorkehoUlici?authkey=Gv1sRgCMTBuJTz1u3-Qw

Zabezpečenie jarného zberu objemného odpadu z domácností jarného upratovania prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov (VOK)

Pre jarný zber odpadu z domácností prostredníctvom VOK v meste Prešov od občanov (odpad z pivníc) bude pristavených celkom 97 ks VOK v štyroch týždenných cykloch, pre jednotlivé lokality mesta Prešov od mesiacoch marec - apríl 2011. Činnosť zberu tohto odpadu od občanov sa vykonáva každoročne, v zmysle zákona č. 223/2001 z. z. o odpadoch.

I. cyklus od 14.03.2012

Lokalita Šidlovec a Dúbrava

Šidlovská 19 1 ks
Jahodová 37 1 ks
Jánošíkova 37 1 ks
Dúbravká 34 1 ks
Dúbravská - konečná MHD 1 ks
Spolu pristavených VOK 5 ks

Lokalita Rúrky

Na Rúrkach 53 1 ks
Na Rúrkach 16 1 ks

Spolu pristavených VOK 2 ks

Lokalita Vydumanec-Cemjata

Vydumanec - prvá zast. MHD 1 ks
Cemjata – Medvedia, zač.križovatky 1 ks
Cemjata – Jelenia ul. 1 ks

Spolu pristavených VOK 3 ks

Lokalita Sídlisko II

M. Trenčianskeho 20 1 ks
Odborárska – pred ZŠ 1 ks
Nábrežná – tenis. kurty 1 ks
Gorkého 1 1 ks
Fučíkova – Októbrová, križovatka 1 ks
Kollárova – konečná MHD 1 ks
Horárska 1 1 ks
Botanická – koniec ulice 1 ks
Čsl.armády 9 - 15 do dvora 1 ks
Októbrová 55 do dvora 1 ks

Spolu pristavených VOK 10 ks

Celkom pristavených VOK za I. cyklus 20 ks

II.cyklus od 21.03.2012

Lokalita Mesto

PKB – prvá zastávka MHD 1 ks
Budovateľská 3 1 ks
Pavlovič. nám 29 do dvora 1 ks
Pavlovič. nám 5 – 13 1 ks
T. Ševčenka 6 – 8 a Zápotockého 3 - 5 1 ks
T. Ševčenka – VšZP 1 ks
17. nov. 94 - 100 1 ks
17. Nov. - Sedliac. Povst. (križ. ) 1 ks
SDH 1 – 3 ( pri SOŠ) 1 ks
Požiarnická 16 - do dvora 1 ks
Čapajevova – TATRAN 1 ks
Bezručova 1 ks
Čapajevova – Milk agro, križovatka 1 ks
Wolkerova 11 – 13, (do dvora ) 1 ks
Janouškova – Mudroňova ( križ.) 1 ks
Sabinovská – Kotradova (križ.) 1 ks
Sabinovská – parkovisko Zl. bažant 1 ks
Vodárenská 2 1 ks
Rumanova 22 1 ks
Moyzesova - Burianova ( križ.) 1 ks
Plzenská – Lesík del. ( park K Amf.) 1 ks
Železničiarska – Záborského ( križ.) 1 ks

Spolu pristavených VOK 22 ks

Lokalita Šalgovík

Sekčovská – športový areál 1 ks
Hruny – začiatok ulice 1 ks
Spolu pristavených VOK 2 ks

Celkom pristavených VOK za II. cyklus 24 ks

III. cyklus od 28.03.2012 do 04.04.2012

Lokalita Nižná Šebastová

Vodná – Potočná 1 ks
Rybárska - pri potoku 1 ks
Nová 28 1 ks
Fintická 43 – poľná cesta 1 ks
Družstevná – koniec ulice 1 ks
Pažica – parkovisko 1 ks
Slánska 67 1 ks
Slánska 105 – 113 1 ks
Poľná – pri transformátore 1 ks

Spolu pristavených VOK 9 ks

Lokalita Sídlisko Šváby

Janáčkova – koniec ulice 1 ks
Royova – Soľná (park.) 1 ks
Lomnická ( MŠ ) 1 ks
Švábska 34 ( za poštou) 1 ks
Švábska 45 (park.) 1 ks
Važecka 14 1 ks

Spolu pristavených VOK 6 ks

Lokalita Solivar

Smetanova – Na vyhliadke 1 ks
Smetanova Palarikova ( križ.) 1 ks
Kukučínova 22 1 ks
Čajkovského 35 1 ks
Ľ. Podjavorinskej – Lesnícka ( ZŠ) 1 ks
Solivarská 33 ( pri kostole) 1 ks
Pod Hrádkom 27 1 ks
Pod Hrádkom – Suvorovova (križ.) 1 ks
Soľnobanská 6 ( parkovisko) 1 ks
Pri hati – pri MŠ 1 ks
Čipkárska – pri kríži 1 ks
Okrajova – Kraskova (križ.) 1 ks

Spolu pristavených VOK 12 ks

Celkom pristavených za III. cyklus 27 ks

IV. cyklus od 11.04.2012

Lokalita Sídlisko III.

Prostějovská 117 (pod Bikošom) 1 ks
Prostějovska 95 (parkovisko) 1 ks
A. Prídavku 2 – 12 (vnútroblok) 1 ks
A. Prídavku – kúpalisko 1 ks
Prostějovská 22 1 ks
Tomašíkova 36 1 ks
Mirka Nešpora 3 – 11 1 ks
Mukačevská 11 – 13 1 ks
Mukačevská 35 1 ks
Prostějovská 2 - 4 1 ks
Volgogradská 64 1 ks
Nám. Kráľovnej pokoja – parkovisko 1 ks
Tehelná 27 1 ks
Vl. Clemantisa 12 1 ks
Spolu pristavených VOK 14 ks

Lokalita Sídlisko Sekčov

Bernolákova 11 ( garáže) 1 ks
Vansovej 7 1 ks
Vihorlatská 8 – 10 1 ks
Exnárova – Jurkovičova ( kostol) 1 ks
Dumbierska 2 – 4 ( parkovisko) 1 ks
Magurska 12 -14 1 ks
Popradská 4 – 6 1 ks
Oravská – Dargovská ( parkovisko) 1 ks
L. Novomeského 8 1 ks
L. Novomeského 22 1 ks
M. Benku 3 – 5 1 ks
P. Horova - Zimná ( križ.) 1 ks

Spolu pristavených VOK 12 ks

Celkom pristavených VOK za IV. cyklus 26 ks

Celkom pristavených VOK celok I - IV. cyklus 97 ks

Doba pristavenia VOK-ov počas jarného upratovania bude do doby naplnenia resp. max. na dobu 7 dní, bez možnosti opätovného pristavenia VOK – ov.

Do rozmiestnených VOK-ov môžu obyvatelia ukladať objemný odpad z domácnosti a verejných priestranstiev:

t.j. – nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu, staré WC misy, splachovače a podobný veľký odpad z domácnosti.

Do VOK-u na objemný odpad je zákaz ukladať biologický rozložiteľný odpad. Biologický rozložiteľný odpad tvorí napríklad tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti, poškodené ovocie a zvyšky zeleniny vo vreciach. Tento odpad môže byť uložený vedľa VOK – u.

Drobný stavebný odpad , nebezpečné odpady , biela a čierna technika, elektroodpad t. j. odpady:

  • murivo, tehly, drobné betóny,
  • akumulátory, autobatérie, žiarivky, staré farby a oleje, obaly z farieb, olejov, chemických zlúčenín,
  • chladničky, mrazničky, pračky, sporáky, mikrovlné rúry, vysávače, osobné počítače, pneumatiky z automobilov, a pod.

Tento odpad môžu obyvatelia doručiť a odovzdať len na zberné dvory umiestnené v areáloch TsmP, a. s., na ul. Bajkalskej č. 33 (Sídl. III.) a na ul. Jesennej č. 3 (smer Delňa).

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...