Nájomca zimného štadióna chce Pod Kalváriou postaviť tréningovú ľadovú halu

Nájomca zimného štadióna, občianske združenie HC Prešov, chce pri zimnom štadióne postaviť tréningovú ľadovú halu.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Jeho podmienkou je, že dostane prenajatý celý súčasný zimný štadión do roku 2038 a k tomu mu Mesto Prešov má predať 2000 m3 pozemku za jedno euro.

O zámere prenájmu rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 25. 6. 2013.

Súčasťou materiálu, ktorý bol poslancom predložený dodatočne po doručení hlavného materiálu všetkých majetkových prevodov, je aj návrh dodatku č. 4 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti č. 201200364 zo dňa 24. 4. 2012 (zmluva o prenájme zimného štadióna v Prešove), ktorú podpísal primátor bez schvaľovania v zastupiteľstve.

Súčasťou materiálu je aj znenie tejto pôvodnej zmluvy, jej troch doterajších dodatkov.

Prvotnú zmluvu, dodatok č. 1 a dodatok č. 2 podpísal primátor mesta so spoločnosťou Antes Pro, s. r. o. Potom spoločnosť Antes Pro, s. r. o. odstúpila predmet nájmu (zimný štadión a pozemky okolo neho) formou dohody o postúpení práv na občianske združenie HC Prešov, o. z., ktoré zastupuje Ing. Milan Mráz, štatutár občianskeho združenia.

Spoločnosť Antes Pro, s. r. o. si pred podpísaním zmluvy zmenila sídlo z Michaloviec do Prešova, dnes má sídlo opäť v Michalovciach. Pravidlá o dotovaní z rozpočtu mesta Prešov totiž hovoria, že dotácie je možné poskytovať len subjektom so sídlom v meste Prešov.

Architektonické a urbanistické aspekty plánovanej haly

Ako a kde by mala byť nová hala situovaná, sa dá pozrieť v kópii sprievodnej správy o architektonickom riešení (autorom je Ing. arch. Ivan Vall).

V pripojenom stanovisku mestských architektov sa píše, že je potrebné zdokumentovať zabezpečenie dostatku parkovacích miest pri zimnom štadióne, keďže navrhovaná ľadová hala má stať na pozemku, ktorý bol určený práve na územný rezervu pre budúce parkoviská.

Navrhovanú stavba architekt situuje do územia, cez ktoré sa ráta s koridorom - komunikačným prepojením Zimného štadióna, cyklistického štadióna, stavby mestského bazéna, volejbalovej haly Prešovskej univerzity a mestskej haly.

Zastupiteľstvo zámer schválilo uznesením č. 416/2013.

Podľa návrhu dodatku k zmluve sa nájomca zaväzuje ukončiť výstavbu malej tréningovej haly najneskôr do 30. 10. 2014.

Opäť postup bez súťaže

Za problematické považujem, že zámer sa ide uskutočniť bez riadnej verejnej súťaže, hoci predpokladám, že o tak výhodné podmienky nájmu na 25 rokov, o pozemok za 1 euro by malo pri riadnej súťaži záujem viac záujemcov a prínos pre obyvateľov mesta by mohol byť oveľa vyšší.

Zastupiteľstvo však rozhodlo a tak sa pravdepodobne o najvýhodnejšej možnej ponuke nič nedozvieme.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...