Naozaj bola megasúťaž na odpady v Prešove vyhlásená bez zastupiteľstva?

Časť poslaneckého zboru dnes v médiách vyhlasila, že megasúťaž na likvidáciu komunálneho odpadu v Prešove je diskriminujúca a bola vyhlásená bez toho, aby sa ňou zaoberalo mestské zastupiteľstvo. Nezdá sa mi, že by to bolo tak.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Kto chce celú záležitosť naozaj úprimne rozuzliť, tak sa nevyhnutne dostane k uzneseniu prešovského mestského zastupiteľstva č. 563/2014 zo 16. 6. 2014, ktoré zadefinovalo úplne základný rámec toho, ako sa má pripraviť megasúťaž na likvidáciu odpadu a ako má pri tom vedenie mesta postupovať.

Toto uznesenie vzniklo ako poslanecký návrh a schválilo ho mestské zastupiteľstvo v situácii, keď hrozilo, že bez akejkoľvek súťaže bude súčasná zmluva na likvidáciu odpadov predlžená o ďalších 18 rokov.

Napísal som o tom už skôr niekoľko blogov, v ktorých sú podrobne aj s dokumentáciou rozobrané základné okolnosti.

Totiž v čase, keď to vôbec nebolo populárne, som primátora vyzval, aby zmluvu nepredlžoval, čo vzbudilo veľkú nevôľu.

Pokúsil sa totiž na jednom zo zasadnutí nepozorovane do textu materiálu vložiť formuláciu, po schválení ktorej by dostal od zastupiteľstva mandát takúto zmluvu podpísať.

Všimol som si to ako jediný a na zasadnutí na to upozornil.

Reálne totiž hrozilo, že výsledkom bude nenápadné ale v skutočnosti vytiahnutie miliónov eur navyše z rodinných a firemných rozpočtov Prešovčanov.

Video: (je to v zázname v čase od 11:41)

Odkazy na tieto blogy nájdete na konci tohto textu.

Tam si môžete prečítať ďalšie podrobnosti aj s detailami a kópiami písomností. Opdorúčam ich pozorné preštudovanie, ak máte o pochopenie veci skutočný záujem.

Trochu nadhľadu nezaškodí

Čo sa dá robiť, pokiaľ by bol problém s interpretáciou toho uznesenia, a ak by mal niekto pochybnosti o tom, či na základe neho mohla rovno primátorka vyhlásiť verejnú súťaž?

Existuje zásada, že jediným autoritatívnym vykladačom "povedaného" je len ten, kto to povedal.

V tomto prípade autor, ktorý povedal pred poslaneckým plénom predniesom návrh uznesenia.

Dobré je samozrejme poznať kontext, ako to uznesenie vzniklo a za akých okolností – aj to je opísané v blogu.

Koho zaujíma, ako vyzerajú podklady tejto súťaže, tu sú:

Mimochodom, primátorka mesta, ako štatutárka nepodpísala súťažné podklady osobne. Zaujalo ma to, že ich podpísal vtedajší prednosta, no zatiaľ mi nikto nechcel vysvetliť prečo.

Čo sa týka hlavnej výčitky, aj keď smeruje na vedenie mesta, mám na to taký názor, že zastupiteľstvo mohlo byť informované aj viac.

Nemožno však povedať, že o procese prípravy súťažných podkladov nemal naozaj každý poslanec oficiálne informácie.

Som o tom presvedčený preto, lebo 30. marca 2015 zastupiteľstvo v osobitnom riadnom bode rokovalo a rozhodlo o predlžení termínu na prípravu podmienok verejného obstarávania.

Tam boli okolnosti zrozumiteľne opísané, hoci bohužiaľ o ňom na zasadnutí neprebehla žiadna diskusia. Nuž, potvrdilo sa porekadlo, že o položke za tisíc eur vie zastupiteľstvo diskutovať hodinu a o najdôležitejšej a najväčšej súťaži mesta nediskutuje nikto.

Video: (je to v zázname v čase od 7:36:47)

Kto si to náhodou vtedy nevšimol, mal druhú priležitosť pri prerokovávaní správy hlavného kontrolóra mesta o plnení uznesení v septembri 2015.

Samozrejme, pre lepšiu informovanosť mestského zastupiteľstva sa dalo urobiť aj viac, najmä v situácii, ako je táto, keď ľudská pamäť kvôli zdĺhavosti celého procesu naráža na limity.

Odkaz na článok v médiách o dnešnom vystúpení časti poslancov je tak isto medzi odkazmi nižšie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...