Naša mestská časť bude viac zelenšia, nová alej pribudla na Sázavského

Jesenné obdobie je najvhodnejšie na výsadbu nových stromov. Skúsenosti ukazujú, že sa najlepšie ujmú práve pri výsadbe na jeseň. Novú mladú alej by sme si v našej mestskej časti mali začať vychutnávať na jar.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Po výsadbe alejí v priľahlých uličkách okolo Októbrovej ulice, pribudla nová alej už aj na Sázavského ulici. Vysadená je v zelenom páse na jednej strane ulice.

Aj to je príspevok k tomu, aby bola naša mestská časť príjemným miestom na život. Prosím, kultivujme si ju a urobme čo vieme, aby sme si naše nové stromy ochránili - aj pred vandalmi.

Alej na Požiarnickej by mala vyzerať inak

Mnohí z nás pri presune z našej mestskej časti do centra mesta využívajú vlastné nohy. V tom prípade musíme prejsť cez Požiarnickú ulicu.

Na februárovom zasadnutí komisie pre životné prostredie, zamestnanci úradu oboznámili členov komisie so zámerom a projektom vytvoriť v širokých častiach chodníka na Požiarnickej ulici zelené oddeľúce pásy a do nich vysadiť nové stromy. Mali by nahradiť doterajšie prestarnuté dreviny.

Vedľaším efektom vraj má byť, že sa znemožní divoké parkovanie na Požiarnickej ulici a návštevníci bývalej tzv. "detskej nemocnice" začnú viac využívať parkovisko za budovou. Ulica, frekventovaný peší ťah, tak nadobudne iný ráz a ako jedna z nosných komunikácií mesta by mala získať lepšiu priepustnosť a mala by byť bezpečnejšia.

Financovanie výsadby a úprav ulice je z účelovo prísne viazaných prostriedkov na tzv. náhradnú výsadbu. Keďže v tomto období sa pripravuje územie pre výstavbu viacerých dopravných stavieb (prepojka Kuzmányho, diaľnica Prešov západ - Prešov juh s tunelom za Kalváriou, cez Vydumanec a Willec hôrku) a je nutný výrub stromov, rieši sa tzv. náhradna výsadba poukázaním finančných prostriedkov na účet mesta s ich určením na výsadbu.

Z týchto prostriedkov sa vo väčšej miere ako v minulosti financuje najmä výsadba nových stromov na uliciach nášho mesta.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...